Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK)

A Kar honlapja: www.gtk.bme.hu

Képzési és tudományterületek

A Kar vezetői:

Dékán:

Dékánhelyettesek:

  • Bodor Mónika (mb. gazdasági)
  • Zilahy Gyula (tudományos és nemzetközi)
  • Lógó Emma (oktatási)
  • Molnár György (minőségügyi)

Szolgáltató szervezeti egységek:

Dékáni Hivatal
1111 Bp. Magyar Tudósok körútja 2. Q ép. A szárny mfsz. 5 - 20.
Tel.: 463-3591 Fax: 463-3590
E-mail: gtk-dekani@gtdh.bme.hu

Hallgatói Képviselet

Master of Business Administration (MBA) képzés