A BME vezetőinek állásfoglalásai a GTK helyzetével összefüggésben

2017. január 20.: A BME üdvözli az EMMI döntését

Józsa János, az Egyetem rektora rövid közleménye az intézmény egységének megőrzésére vonatkozó fenntartói döntés után.

 

2017. január 19.: A BME-n marad a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

A kormany.hu közleménye változtatás nélkül a fenntartó döntéséről.

 

2017. január 13.: Közlemény a GTK Kari Tanácsának döntéséről

A kar képviselői „A BME Szenátusa által kijelölt testület javaslata a GTK által felvetett problémák a BME-n belüli megoldására” című előterjesztésről nyilvánítottak véleményt.

 

2017. január 10.: Fennmaradhat a BME jelenlegi egysége

A BME Szenátusa elfogadta az általa kijelölt testület elnökének előterjesztését és a testület javaslatát a GTK által felvetett problémák Egyetemen belüli megoldására.

 

2016. december 19.:  Egység, integritás és közös fellépés a GTK megtartásáért a BME Szenátusi Ülésén

A BME Szenátusa egyértelmű állást foglalt a GTK mellett, intézkedési tervet fogadott el és fenntartói támogatást kér az Egyetem integritásának megőrzéséhez.

 

2016. december 8.: Nyílt levél a GTK kiválásával kapcsolatban

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közalkalmazotti Tanácsának közleménye.

 

2016. december 6.: A GTK a BME szerves része, megtartása az egyetem minden egységének hasznos és fontos

A BME rektora, rektorhelyettesei és dékánjai közleménye azután, hogy Palkovics László oktatásért felelős államtitkár a GTK kiválását kezdeményezte a BME szervezetéből.

 

2016. december 2.: Rektori levél minden egyetemi polgárnak

Az egyetem a BME GTK akkreditált képzéseit, doktori iskoláit, az egyetem tulajdonában, illetve kezelésében lévő javait megtartja, és valamennyi hallgatójának biztosítja, hogy tanulmányaikat itt fejezhessék be.

 

2016. december 2.: Konkrét válaszok a GTK vitairatában felvetettekre

Interjú Józsa Jánossal, a BME rektorával, egy héttel a BME GTK körül kialakult helyzet elemzésére felkért Bizottság jelentése után.

 

2016. november 24.: „A GTK maradjon az egyetem integráns és elidegeníthetetlen része”

Kialakította álláspontját a BME GTK körül kialakult helyzet elemzésére felkért Bizottság.

 

2016. november 14.: A BME rektorhelyetteseinek és dékánjainak állásfoglalása

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektorhelyettesei és dékánjai az intézmény 235 éves hagyományaihoz hűen fontosnak tartják az egyetem egységét, a nyugodt oktató- és kutatómunka biztosítását.

 

2016. november 10.: Nyilatkozat

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem akadémiai vezetésének állásfoglalása a GTK kiválásáról.

 

2016. október 25.: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szenátusának állásfoglalása

A BME Szenátusa, szavazati jogú tagjai között az egyetem karainak dékánjaival, beleértve a Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar dékánját is, az alábbi állásfoglalást tette.

 

Egyéb források:

BME vagy ELTE: hol a helyed GTK? A kialakult helyzettel kapcsolatban Józsa János rektor és Andor György, a GTK felfüggesztett dékánja nyilatkozott az Egyetemi Hallgatói Képviselet lapjának, a Műhelynek.

BME-n maradás petíció

BME-hez hűek nyilvános Facebook-os csoportja

További információk találhatók egyes kari honlapokon, illetve az Egyetemi Hallgatói Képviselet honlapján.