Atmoszférikus Áramlások Laboratórium kialakítása

A kedvezményezett neve:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A pályázati felhívás címe:
VEKOP-2.3.3-15 „Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás”

Projekt címe:
Atmoszférikus Áramlások Laboratórium kialakítása

A szerződött támogatás összege:
411 242 980 Ft

A támogatás mértéke:
100%

A projekt tervezett befejezési dátuma:
2020. augusztus 31.

A projekt azonosító száma:
VEKOP-2.3.3-15-2017-00017

A projekt honlapja:
www.bmeaal.com

A projekt bemutatása

Az „Atmoszférikus Áramlások Laboratórium kialakítása” projekt célja egy nemzetközi színvonalú atmoszférikus határréteg szélcsatorna, annak helyt adó laboratórium és a hozzá kapcsolódó méréstechnikai és számítástechnikai háttér létrehozása. A szélcsatorna alkalmas lesz a földfelszín feletti áramlások – az ún. légköri határréteg – néhány 100 m vastagságú alsó rétegének kb. 1:150 - 1:300 léptékű modellezésére. A szélcsatornában ebben a léptékben vizsgálhatóak lesznek a tereptárgyak, épületek és más mérnöki alkotások körüli szélviszonyok és terjedési folyamatok.

A projekt a BME három karának, az Építőmérnöki, az Építészmérnöki és a Gépészmérnöki Karnak az összefogásában valósul meg, öt tanszék részvételével. A pályázat vezető kutatója Dr. Vad János egyetemi tanár, az MTA doktora, az Áramlástan Tanszék vezetője, résztvevői pedig a három kar további nyolc, kiemelkedő tudományos eredményekkel és ipari szakértői tapasztalattal rendelkező kutatója.

Az új szélcsatorna – amely Magyarország legnagyobb szélcsatornája lesz – építőipari, építészeti és környezetvédelmi vonatkozású kutatási témák és ipari problémák széles körének vizsgálatát fogja nemzetközi színvonalon lehetővé tenni. A laboratórium megvalósítási helyszíne a BME középső campusának Ae épülete, amely már jelenleg is hazánk legnagyobb szélcsatorna laboratóriumának, a Kármán Tódor Szélcsatorna Laboratóriumnak ad helyet.

Az új szélcsatornában magas épületek, szélre érzékeny, nagy fesztávolságú feszített ponyvaszerkezetek, hidak szélterhelésének pontos meghatározását tudjuk majd elvégezni, és ez által a kivitelezési költségek csökkentését, vagy meglévő épületek, például történeti, bonyolult tetőformájú épületek rekonstrukciója során a kockázatcsökkentő intézkedések megtervezését segíteni. A városi átszellőzést javító várostervezési és építészeti beavatkozások, szabályozások tudományos megalapozását, hatásuk előrejelzését modellkísérletekkel tudjuk támogatni. Tavaink vízbiztonságának fokozásához a szélhatás pontosan meghatározható lesz valós domborzati, érdességi viszonyok körülmények között. Havária jellegű, vagy hosszabb időtartamú kibocsátási folyamatok nyomán fellépő légszennyezés atmoszférikus terjedése modellezhető lesz városi vagy természetes környezetben. A szélcsatorna modellkísérletek segítségével az alkalmazott számítási modellek, szoftverek pontosíthatóak, megbízhatóságuk javítható lesz.

A hazai és nemzetközi kutatási együttműködések elősegítésén túl az Atmoszférikus Áramlások Laboratórium kiemelt célja, hogy a magyar építőipari és környezetvédelmi ágazat megbízható partnerévé, kutatási háttér-infrastruktúrájává váljon, növelve ezen ágazatok nemzetközi versenyképességét is.

További információ kérhető:
Dr. Balczó Márton adjunktus, laborvezető | balczo@ara.bme.hu | +36 1 463 1560