BME R épületének energetikai korszerűsítése

Projekt megnevezése:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
R épületének energetikai korszerűsítése

Projekt azonosító száma:
KEOP-5.7.0/15-2015-0043

Kedvezményezett:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:
150 000 000 Ft

A finanszírozás típusa:
Kohéziós Alap

A munkaterület átadás időpontja:
2015. szeptember 22.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:
2015. október 28.

Projekt bemutatása

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL KORSZERŰSÍTIK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM R ÉPÜLETEGYÜTTESÉT

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem R épületegyüttesének épületenergetikai korszerűsítésére 150 millió forintos európai uniós támogatást nyert. A Kohéziós Alap az elszámolható költségek 100%-át, míg a további 12 722 897 Ft-os költségeket az Egyetem önerőből finanszírozza.

A 150 millió forintos beruházásnak köszönhetően az Egyetem az épületegyüttes fenntartását költséghatékonyabban tudja majd biztosítani. A munkaterület átadásra 2015. szeptember 22-én került sor. A kivitelezéssel október végére végeznek a szakemberek, így már év végétől az európai uniós támogatásnak köszönhetően környezetbarát és gazdaságosan üzemeltethető épülettel fog gazdagodni az Egyetem.

Az épületegyüttes energetikai fejlesztése több szempontból is indokolt. Az épületek alaprajzi elrendezése, felszereltsége ma is korszerű, hőtechnikai tulajdonságai a készítés időpontjában érvényes előírásoknak megfeleltek, azonban ma már erősen alulméretezettek. Cél az épületegyüttes hőtechnikai adottságainak javítása, valamint hőveszteségeinek csökkentése.

A homlokzati ablakok elavult szerkezetük, elhasznált állapotuk, vagyis a hőtechnikai minőségük és fokozott elhasználódásuk miatt cserére szorulnak.

A tervezett beruházás energiahatékonyság-növelési tevékenysége 698 darab nyílászáró cseréje.

A projekt hosszú távú közvetlen céljai között szerepel a működési költségek csökkentése, a magasabb komfortfokozat elérése

A projekt hosszú távú közvetett céljai elsősorban a CO2 valamint az üvegház-hatású gázok kibocsátásnak csökkentése, mérsékelt fosszilis energia felhasználás hozzájárulva az ország import-függőségének csökkentéséhez.

Elérendő üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése: 216,45 t/év

Tervezett energiahordozó megtakarítás: 1446,1 GJ/év

Az uniós támogatásból finanszírozott korszerűsítésnek köszönhetően az épületegyüttes energetikai szempontú korszerűsítése az üzemeltetési, fenntartási költségek csökkenését fogja eredményezni, amely nemcsak a pályázónak jelent költségmegtakarítást, de a lecsökkenő energiahordozó felhasználás környezetvédelmi szempontból is előnyös.
Jelen támogatás hiányában az épületegyüttes csak számottevően kisebb mértékű fejlesztésen esne át, ami így is jelentős terhet rótt volna az Egyetemre.

Mindezek alapján elmondható, hogy az Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kiemelt célja, hogy a kezelésében lévő épületegyüttesben a lehető legmagasabb szintű energetikai korszerűsítést hajtsa végre, ezáltal biztosítva a hosszú távú hatékony fenntartását, tovább olyan energetikai fejlesztést hajtson végre az épületen, amely a beruházás mértékének megfelelően valóban képes növelni az épület energia felhasználásának hatékonyságát, ezáltal csökkenteni a működéshez szükséges pénzügyi forrásokat.