Diszruptív technológiák kutatás-fejlesztése az e-mobility területén és integrálásuk a mérnökképzésbe

Projekt megnevezése:

Diszruptív technológiák kutatás-fejlesztése az e-mobility területén és integrálásuk a mérnökképzésbe

Projekt azonosítója:

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

Főkedvezményezett:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

Konzorciumi partnerek:

Szegedi Tudományegyetem

Neumann János Egyetem

A támogatás összege:

1 148 960 014 Ft

A finanszírozás típusa:

Európai Szociális Alap

A projekt kezdete:

2017. január 1.

A projekt zárása:

2020. június 30.

 

Projekt bemutatása:

Javában zajlik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a „Disztruptív technológiák kutatás-fejlesztése az e-mobility területén és integrálásuk a mérnökképzésbe” elnevezésű EFOP-3.6.1-16-2016-00014 projekt. A programot a BME KJK vezetésével az SZTE és a Neumann János Egyetem valósítja meg. A cél annak elősegítése, hogy a pályázatban résztvevő egyetemek képesek legyenek olyan – elsősorban közös – kapacitások kiépítésére, tudásbázis fejlesztésére és kutatási folyamatok kialakítására, amelyek lehetővé teszik számukra a társadalmi innovációt szolgáló és a K+F szféra igényeit kielégítő szolgáltatások nyújtását, valamint kutatói utánpótlásuk biztosítását.

A három egyetem az S3 Stratégia mentén működik együtt a „Tiszta és megújuló energiák”, valamint a „Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák” ágazati prioritáson belül, a regionálisan meghatározott kutatás-fejlesztési területeken, úgymint különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák, valamint az Irinyi Terv kiemelt ágazati fejlesztései közül a „Zöldgazdaság”-fejlesztés: megújuló energiák terjedését elősegítő hálózatok, tárolókapacitás fejlesztése, „intelligens” hálózatok kialakítása, a Járműgyártás személygépjármű-, autóbusz-, kötöttpályás járműgyártás, elektromos járműalkatrész-gyártás  területén.

Ezen felül a projekt tudásbázis bővítő, a kutatói utánpótlás feltételrendszerének javítását elősegítő, a műszaki képzéseket, valamint tudás és technológia transzfert erősítő tevékenységei által kiemelten járul hozzá a Fokozatváltás a felsőoktatásban és a Befektetés a Jövőbe Nemzeti K+F+I stratégia céljainak megvalósításához.

A projekt megvalósítása során egy olyan három intézményre kiterjedő komplex program kerül megvalósításra amelyben új tudásbázisok alakulnak ki, javul nem csak az intézményeken belüli, hanem az intézmények közötti kutatási feltételrendszer és eszközmegosztás, erősödik a K+F+I fókusz,  javul az intézmények tudományos és kutatói utánpótlásának feltételrendszere, nő a tudományos produktivitás, a doktori fokozatszerzési arány,  bővebbé válnak az intézmények tudás-és technológia transzfer folyamatai,  javul az intézmények tudománynépszerűsítő és ismeretterjesztő, tudásközvetítő tevékenysége, nemzetközi beágyazottsága, egyúttal  megerősödnek az intézmények és a vállalatok, valamint egyéb kutatóhelyek közötti kapcsolatok.

További kiemelt cél, hogy a program elősegítse a hazai fejlesztéspolitikai célkitűzéseknek megfelelően a konvergencia régióban megvalósuló ipari kutatási-fejlesztési és gyártási kapacitásbővülések humánerőforrás igényének kiszolgálását biztosító szakemberképzés kialakítását, illetve bővülését. Ennek egyik fontos eszközeként a BME a régióban létrehozott telephelyének közreműködésével erősíteni kívánja a tudástranszfert a projektben résztvevő egyetemek, valamint az egyetemek és az ipar között (elsősorban a fejlettebb régióból a konvergencia régióba irányulva) különösen a legkorszerűbb info-kommunikációs technológiák és intelligens gyártási folyamatok területén

A projekt kutatás szakmai programjában a kisrepülőgép hibrid hajtás fejlesztésében a három egyetem több kara, illetve tanszéke vesz részt. A feladatvégzés szakmai része alkalmas arra, hogy az intézmények elmélyítsék kapcsolataikat a határ menti partner egyetemekkel (pl. Kassai Egyetemmel), diverzifikálják a nemzetközi kutatási kapcsolataikat (pl. a delftiaz aacheni műszaki egyetemekkel, kutatóintézetekkel), új partneri és szerződéses kapcsolatokat építsenek ki a magyar kis és közepes vállalatokkal (pl. a Magnus Aircraft Crp.-nel), és kialakítsák a fejlettebb tudásnégyszöget.