Futó projektek
Futó projektek
típusa típusa 2 címe
KÖFOP-VEKOP   Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és Interoperabilitáshoz központi szolgáltatások nyújtása
GINOP   Okosszélvédő
GINOP   Mikro, mini és kis méretű pilóta nélküli repülő eszközök detektálására és követésére alkalmas szenzor rendszer működő műszaki mintaeszközének kifejlesztése
EFOP   Diszruptív technológiák kutatás-fejlesztése az e-mobility területén és integrálásuk a mérnökképzésbe (E-Mobility)
EFOP   Innovatív informatikai és infokommunikációs megoldásokat megalapozó tematikus kutatási együttműködések
EFOP   Balatonfüredi Tudásközpont
EFOP   Bepillantás a jövődbe!-Komplex műegyetemi pályaorientációs és továbbtanulást segítő programok
EFOP   Autonóm járműrendszerek kutatása a zalaegerszegi autonóm tesztpályához kapcsolódóan
EFOP   Jövő új útjai a pályaválasztás és az autonóm autózás világában
EFOP-VEKOP   Tehetséggondozás és kutatói utánpótlás fejlesztése autonóm járműirányítási technológiák területén
VEKOP   Anyagtudományi Műhely: Környezetbarát eljárás fejlesztése megújuló energia- és nyersanyagforrások hatékony felhasználására és energiatartalmuk szabályozott felszabadítására
VEKOP   Közép-magyarországi hélium cseppfolyósító és visszagyűjtő rendszer
VEKOP   Atmoszférikus Áramlások Laboratórium kialakítása (AÁL)
VEKOP   Dedikált agyvizsgáló PET/CT berendezés kifejlesztése neurológiai betegségek klinikai kutatására és rutin diagnosztikájára
EUREKA   Beszédtechnológia alapú mobil alkalmazások kidolgozását támogató platform a Duna menti régió nyelveire (DANSPLAT)
EUREKA   Funkcionális textil termékek és egyéni védőeszközök kifejlesztése mechanikai rezgés, termikus kockázat elleni védelemhez és az életminőség javításához (PROTEXSAFE)
EUREKA   FRONT-VL Életminőség javítása otthon elérhető szolgáltatásokkal
EUREKA   Idősgondozást korszerű informatikai eszközökkel támogató menedzsment rendszer
TÉT Horvát Több fiziológiai paraméterre kiterjedő és különböző platformokat intergráló otthoni egészségmonitorozás
TÉT Marokkó Környezetbarát módszerek kidolgozása szerves foszforvegyületek szintézisében marokkói foszfátok alkalmazásával
TÉT Marokkó Biológiailag megújuló forrásból származó és biológiai úton lebontható, eszpertófű szálakkal erősített kompozitok fejlesztése
TÉT Portugál Felhő rendszerek robosztusságának empirikus kiértékelése fejlett elemzési módszerekkel
TÉT Japán Etológiai indíttatású robotviselkedés japán és magyar szociális környezetben
TÉT Japán Szubkritikusság mérési módszereinek elméleti és kísérleti vizsgálata
TÉT Osztrák Biokompozitok feldolgozás alatti optimális térhálósítási paramétereinek megállapítása és állapotelemzése száloptikával
TÉT Argentín Baktérium eredetű celluláz termelés optimálása hulladékpapír cukrosítása céljából
TÉT India Megújuló forrásokból származó hidrogén felhasználását szolgáló PEM tüzelőanyag-cella kötegek továbbfejlesztése
TÉT India IKT alapú eszközök felső végtagi robottal segített rehabilitáció hatékonyságának felmérésére és javítására termográfiai diagnosztikai módszer alkalmazásával
TÉT Francia Hordozós fémkatalizátorok vizsgálata
TÉT Francia Kőzetmechanikai paraméterek érzékenységi vizsgálata a radioaktív hulladékok tárolására szolgáló felszín alatti létesítmények hosszú távú stabilitásának értékeléséhez
TÉT Portugál Fenntartható és innovatív építőanyagok és épületek többcélfüggvényű életciklus optimalizációja
TÉT Portugál Szénszállal erősített polimer kompozit (CFRP) forgácsolási technológiájának vizsgálata és optimalizálása
TÉT Kína Hierarchikus nanostrukturált graféntartalmú szén adszorbensek vízszennyezők hatékony eltávolítására
TÉT Kína Grafénnel töltött elasztomer nanokompozitok fejlesztése nagy teljesítményű gumiabroncsok alapanyagaként: mikroszerkezet-tulajdonság összefüggések feltárása
EU_KP_16   Hálózat a gépek és információs rendszerek intelligens és önadaptáló integrálásához
EU_KP_16   Open Access nano- és mikrotechnológiai laboratóriumok hálózatépítése a Dunamenti Régióban
EU_KP_16   Vezetési segédrendszerek fejlesztése személy- és teherszállító kerékpárokhoz
NEMZ_16   A BME részvétele a "Delphi4LED - A mérésektől a LED-ek szabványos multi-domain kompakt modeljeiig" című H2020 ECSEL projektben
NEMZ_16   Productive 4.0 - Elektronika és Infokommunikáció mint a digitális ipar alapja - és optimalizált ellátási lánc menedzsment a teljes termék-életciklusra
NEMZ_18   Biztonsági Zóna Figyelés Határmentes Gyártótéri Automatizáláshoz
NEMZ_ECSEL_18   Cross-domain megbízható automatizált rendszerek információbiztonsága
ED_18   Kutatások az ipari digitalizáció által nyújtott potenciál minőségi kiaknázására
VKSZ_14   Új nanoScan Plus termékcsalád kifejlesztése - PET, SPECT és Kétfoton mikroszkóp kombinálása nagy térerejű (T7) MRI-vel való egyidejű adatgyűjtésre
NVKP_16   RASopátiák diagnosztikájának és terápiájának fejlesztése
NVKP_16   Fröccsönthető polipropilén alapú tapadásközvetítő kompozitok fejlesztése járműtechnológiai alkalmazásokhoz
NVKP_16   Polimer kompozit termékek előállítása rövid ciklusidejű, automatizált gyártástechnológia segítségével, gépjárműipari alkalmazásokra, különös tekintettel a kompozit elemek komplexitására és újrafeldolgozhatóságára
NVKP_16   Fluoreszcens festékek és nagy felbontású, nagy látószögű, szkennelésre képes 3D két foton mikroszkóppal humán agydiagnosztika fejlesztése epilepszia kezelése céljából
NVKP_16   Egyénre szabott orvos-biológiai implantátumok és segédeszközök új generációs gyártási folyamatának kidolgozása additív technológiákra
NVKP_16   Értéknövelt, multifunkcionális biopolimer csomagolási rendszer kifejlesztése és gyártástechnológiájának megtervezése
NVKP_16   Komplex vízminősítést in situ megvalósító, közvetlen és immunfluoreszcencián, valamint optikai és lézeres plazma-színképelemzésen alapuló, moduláris, érzékelő- és műszercsalád kifejlesztése, továbbá az alkalmazási területek kutatása
NVKP_16   Fokozott ellenállóképességű (kémiai korróziónak ellenálló, tűzálló és fagyálló) betontermékek anyagtudományi, kísérleti fejlesztése
FIEK_16   Integrált intelligens technológiák-szinergiaprogram: Fókuszban az energetika és a gyógyszeripar, innovatív technológiák és szolgáltató központ (labóratórium -hálózat) létrehozása az IKT, energetika és gyógyszergyártás terén
NKP_17   HunQuTech: Kvantumbitek előállítása, megosztása és kvantuminformációs hálózatok fejlesztése
NKP_18   IoT rendszerek biztonságát növelő technológiák
NKP_18   Tiszta ivóvíz: a biztonságos ellátás multidiszciplináris értékelése a forrástól a fogyasztókig
NKP_18   HunProtExc
VKE_17   Digitális megoldások kutatása a gyártáslogisztikai rendszerek dolgozóinak hatékonyság növelésére
VKE_17   Komplex optikai méréseken alapuló robotizált minőségellenőrzési technológia kifejlesztése autóipari alkalmazásra
VKE_17   GalgaGabona projekt: Élelmiszerbiztonsági, agrotechnikai, feldolgozástechnológiai és táplálkozási érték növelését célzó fejlesztések a zab és rozs humán célú hasznosítási feltételeinek javítása érdekében
VKE_17   Gyártásközi csomagolásba épülő termékkövetési és azonosítási technológia és termékcsalád fejlesztése
VKE_17   Automatizált gyártási utasításos, egyedileg azonosított sütőipari okostermék termelésfejlesztése
VKE_17   Ipari folyamatok virtuális valóság alapú vizualizálása és hatékony beavatkozás támogatása hordozható eszközökről
VKE_17   Moduláris digitális gyártástechnológiai keretrendszer és szolgáltatások fejlesztése KKV-k számára
VKE_17   Vállalati környezet menedzselt IoT keretrendszerének létrehozása
VKE_17   Biologikumok gyártástechnológiájának optimalizálása és az azt támogató analitikai vizsgálati módszerek fejlesztése a Richter Gedeon Nyrt., a BME, az ELTE, valamint az MTATTK együttműködésében
VKE_17   Metagenomikai módszerekre alapozott oltóanyagok kifejlesztése policiklusos aromás szénhidrogének in-situ bioremediációjára, új on-line monitoring rendszer támogatásával
VKE_17   Hálózatosodott technológiák alkalmazása acélszerkezetek tervezése, gyártása, szerelése, fenntartása és kapcsolódó szolgáltatások területén
VKE_18   IoT alapokon működő termék előállítási lánc és termék életciklus követés moduláris mintarendszerének kialakítása Big Data módszerek segítségével
VKE_18   Elosztott logikájú vasúti elektronikus biztosítóberendezés fejlesztése
VKE_18  
Újszerű szénszálas erősítő struktúrák fejlesztése nagyszériás polimer kompozit termékek tervezhető megerősítésére
VKE_18   Viszko-hipoplasztikus aszfaltmodell és analitikus útpályaszerkezet-tervező módszertan kidolgozása
VKE_18   Ericsson-BME 5G közös kutatási és fejlesztési együttműködés
VKE_18   Többkomponensű csomagolási hulladék új felismerésen alapuló értéknövelő újrahasznosítása és jelentős piaci értékű termékké alakítása
VKE_18   Intelligens közlekedésirányítási rendszer fejlesztése a BME, Humansoft Kft. és az Invitech Zrt. stratégiai együttműködésében
VKE_18   Multifunkcionális bevonattal értéknövelt polimer rendszerek egylépéses előállítása Ipar 4.0 módszerek felhasználásával első lépésben gépjárműipari célokra és kiterjesztése további piacképes felhasználási területekre
VKE_18   Korszerű betonelemek anyagtudományi fejlesztése
EMET NTP-FKT-18 Átfogó tehetséggondozás a BME-n
EMET NTP-SZKOLL-18 Tehetséggondozás az Építész Szakkollégiumban a 2018/2019-es tanévben
EMET NTP-SZKOLL-18 Az energetika műszaki és gazdasági területeinek bemutatása
EMET NTP-SZKOLL-18 Szent-Györgyi Albert Program
EMET NTP-SZKOLL-18 Jövő és fejlődés
EMET NTP-SZKOLL-18 A Simonyi Károly Szakkollégium 2018-as támogatási pályázata
EMET NTP-SZKOLL-18 A BME Zielinski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégium 2018-2019. évi tehetséggondozási programja
EMET NTP-NTMV-18-A-0031 World Robot Olympiad nemzetközi robotika verseny világdöntőre való utazás- és fejlesztéstámogatás
MTA Támogatott kutatócsoport Kompozittechnológiai Kutatócsoport
MTA Támogatott kutatócsoport Morfodinamika Kutatócsoport
MTA Támogatott kutatócsoport Vízgazdálkodási Kutatócsoport
MTA Támogatott kutatócsoport Kondenzált Anyagok Fizikája Kutatócsoport
MTA Támogatott kutatócsoport Számításvezérelt Kémiai Kutatócsoport
MTA Támogatott kutatócsoport Sztochasztika Kutatócsoport
MTA Támogatott kutatócsoport Gépek és Járművek Dinamikája Kutatócsoport
MTA Támogatott kutatócsoport Informatikai Rendszerek Kutatócsoport
MTA Lendület kutatócsoport Kémiai Nanoérzékelők Kutatócsoport
MTA Lendület kutatócsoport Kvantumkémiai Kutatócsoport
MTA Lendület kutatócsoport Spintronikai Kutatócsoport
MTA Lendület kutatócsoport Kiberfizikai Rendszerek Kutatócsoport
MTA Lendület kutatócsoport Emberi Egyensúlyozás Kutatócsoport
MTA Lendület kutatócsoport Nanoelektronika Kutatócsoport
MTA Lendület kutatócsoport Hálózat Szoftverizációs Kutatócsoport
MTA Lendület kutatócsoport Topológia és korreláció kvantumrendszerekben
MTA Lendület kutatócsoport Tanulás mechanizmusok és tanulók: egyéni különbségek vizsgálata a zavaroktól a kiválóságig a statisztikai tanulásban és a nyelvelsajátításban
MTA Lendület kutatócsoport Kvantum divergenciák és szerepük a kvantum-információelméletben
MTA Lendület kutatócsoport Kompozit fémhabok
OTKA K Konzorcium, társ p.: Új szempontok a búzanemesítésben: a bioaktív komponens-összetétel javítása és annak hatásai
OTKA K Új, környezetbarát égésgátolt biopolimerrendszerek - kontrolált előállítás és hatásmechanizmus kutatása
OTKA K Biogázok és ipari füstgázok CO2 tartalmának leválasztása
OTKA K Újgenerációs szekvenálási munkafolyamatok intelligens automatizálása és döntéstámogatása
OTKA NN Elektronban gazdag polifoszfán vázak kapcsolható aktiválása
OTKA K Algebra és algoritmusok
OTKA PD Citokróm P450 enzimek DNS-károsító metabolitjainak kvantumkémiai és QM/MM vizsgálata: A bioaktivációtól a hatás kifejtéséig
OTKA K A pragmatikai kompetencia fejlődésének kognitív alapjai
OTKA K Konzorcium, fő p.: Mágnesség és szupravezetés fémes nanokompozitokban
OTKA K Szerkezetek földrengésvizsgálata (billegő mechanizmusok)
OTKA K Járásvizsgáló rendszer a medence és a csípő mozgásainak rögzítésére
OTKA PD Kombinatorikus eszközök alkalmazása a multiplikatív számelméletben
OTKA K Nagy teljesítményű szívós hibrid kompozitok kifejlesztése
OTKA PD Optikailag aktív foszfin-oxidok előállítása és felhasználása
OTKA K Humán anyagok in vitro vizsgálata és azon alapuló anyagmodellek definiálása
OTKA PD A foszfaetinolát (OCP-) ion mint építőegység - Számításos kémiai vizsgálatok
OTKA K Konzorcium, társ p.: Hőtranszport extrém közegekben és rendszrerekben
OTKA K Légköri diszperziós modell-rendszer fejlesztése
OTKA K Műemléki kőzetek és kőkiegészítő anyagok felületi tulajdonsága: a változások nyomon követése
OTKA K Áramlásba helyezett egyszabadságfokú lengőrendszerek dinamikus viselkedése, szelepstabilitási alkalmazásokkal
OTKA K Sztochasztikus modellek kidolgozása intenzív terápiában alkalmazható új generációs modell alapú szoros vércukor szabályozási módszerhez: új modellektől és módszerektől a klinikai validációig
OTKA K Erős kód obfuszkációs algoritmusok és alkalmazásaik
OTKA NN Felületi lenyomatú polimer nanoszerkezeteken alapuló szintetikus receptorok fehérjék meghatározásához
OTKA NN Spin texturák létrehozása van der Waals heterostrukturákban
OTKA SNN Termalizáció nem egyensúlyi kvantumrendszerekben
OTKA K Kölcsönhatás, topológia és dinamika egzotikus kvantumrendszerekben
OTKA K Desztillációs és abszorpciós szétválasztási eljárások hatékonyságának növelése
OTKA K Sekély tavak fizikai folyamatainak kölcsönhatása tér- és időbeli léptékeken keresztül
OTKA PD Nagyszilárdságú acélok mikroszerkezetváltozásai hegesztés hatására
OTKA PD Nagy teljesítményű károsodást tűrő, jelző hibrid kompozitok továbbfejlesztése
OTKA PD Vörösiszap hatása a talaj biótára
OTKA PD Szálképzési eljárások vizsgálata új kapcsolóelemként a folyamatos szintetikus és formulációs gyógyszeripari gyártás között
OTKA PD Véleltlen gráfok és korrelált perkolációs modellek
OTKA PD Centrális artériás hemodinamika betegspecifikus, modell-alapú meghatározása
OTKA K A mikrohullámú technika alkalmazása szerves foszforvegyületek szintézisében
OTKA K Erősen korrelált kvantumrendszerek dinamikája
OTKA K Alakfejlődés és az egyensúly geometriája
OTKA K Szerkezetek topológia optimálásának néhány feladata: elméleti kérdésektől a mérnöki alkalmazásokig
OTKA K Bayesi, rendszeralapú módszerek nagy mennyiségű egészségügyi adatok elemzésére
OTKA K Ellenforgó légcsavarok aeroakusztikai és aerodinamikai vizsgálata, nyalábformálási módszerek felhasználásával
OTKA K Szintetikus és biopolimerek módosítása fizikai és kémiai módszerekkel
OTKA K Szokatlan sav-bázis kölcsönhatások
OTKA K Bioszén felületkémiai és fizikai jellemzőinek talajbiológiai hatásai különböző bioszén-talaj rendszerekben
OTKA K Ember-Gép interakció eto-robotikai eszközei
OTKA K Atomi méretű memóriák vizsgálata
OTKA K Égésgátolt polimer kompozitok fejlesztése mérnöki alkalmazásokhoz
OTKA PD Környezetállósági vizsgálatok az elektronikai ipar új ólommentes forraszötvözetein
OTKA PD Folyamatos gyógyszerhatóanyag kristályosítási eljárás fejlesztése polimer segédanyagok jelenlétében
OTKA PD Szálerősítés és habosítás hatása polimerek égésgátlásának mechanizmusára
OTKA PD Vékony rétegek komplex mágneses szerkezetének elméleti vizsgálata
OTKA K Az akrolein és más abiotikus stresszorok hatásmechanizmusa és szerepe a környezeti, az agrár és élelmiszerbiztonságban
OTKA K Hiperbolikus dinamikai rendszerek szingularitásokkal
OTKA K Erőforrás allokáció általános célú számítási architektúrákban
OTKA K Érintkező rendszerek dinamikája: egyszerű modellek és valóság
OTKA K Komplex rendszerek modellezése és kezelése a számítási intelligencia módszereivel
OTKA K Dinamikus tomográfiás rekonstrukció
OTKA K ""Trade-off"" relációk és divergenciák a kvantum-információelméletben
OTKA K Felhő alapú szolgáltatási arhitectúrák optimalizálása
OTKA K Aszimmetrikus vegyületek nemlineáris kölcsönhatásainak kutatása a reszolválás folyamataiban
OTKA K Általános topológiájú szabadformájú felületek modellezése 3D-ben
OTKA K Falazott-, húzószilárdság nélküli szerkezetek mechanikája
OTKA K Léces martenzit kompozit viselkedésének vizsgálata
OTKA K Szabadsugarak és nyírórétegek érzékenysége
OTKA PD Nem-konform rendszerek dimenzióelmélete
OTKA PD Kölcsönható részecskerendszerek és egymást nem metsző trajektóriák
OTKA PD Megmunkálási eljárások esetén fellépő öngerjesztett rezgések nemsima hatásainak modellezése
OTKA PD Korreláció és véges hőmérsékleti effektusok fémes mágnesekben
OTKA FK A természet által használt útvonalak tulajdonságainak vizsgálata valós hálózatokban
OTKA FK Véletlen térbeli folyamatok és kölcsönható részecskerendszerek makroszkopikus viselkedése
OTKA FK Öngerjesztett rezgések megszüntetésének lehetőségei megmunkálási eljárásokban
OTKA FK Artikulációs mozgás alapú beszédgenerálás
OTKA FK Membránok az elektrokémiában
OTKA FK Alacsony károsanyag kibocsátású égő fejlesztése korszerű folyékony tüzelőanyagokra
OTKA FK Nagy fordulatszámú villamos hajtások irányítási kérdései
OTKA FK Poliaszparaginsav és poliaszpartamid polimerek hatóanyag-leadás céljára szemészeti alkalmazásokban
OTKA ANN Optikai magnetoelektromos effektus vezérlése elektromos mező segítségével 
OTKA FK Ballisztikus elektron-transzport alacsony dimenziós nanoszerkezetekben
OTKA K A komfort hatása a produktivitásra és az energiafelhasználásra
OTKA KH Nanoszálgyártási technológiák és új, nanoszál alapú gyógyszerkészítmények fejlesztése
OTKA KNN Koreai-magyar közös kutatás nukleáris vezérlő- és műszerkábelek állapotalapú karbantartási technológiájának fejlesztésére
OTKA K Előhívás-alapú tanulás, mint készséggé váló deklaratív folyamat: automatizáció és a teszthatás
OTKA K Levegőminőség-orientált várostervezési stratégiák
OTKA K Konzorcium, társ p.: Optimális paraméterezésű interakció stratégiák féloldali bénult felső végtag robottal segített aktív-vezetett gyógytornáztatásához
OTKA SNN MIO-enzim alapú többlépéses szintézisek folytonos átfolyásos mikroreaktor-rendszerekben
OTKA FK Heterociklusos aminofoszfonát- és aminofoszfin-oxid-származékok szintézise multikomponensű reakciókkal
OTKA K A QDaedalus rendszer továbbfejlesztése és geodéziai alkalmazási lehetőségei
OTKA FK Tervezhető határfelületi adhéziójú, szívós polimer kompozitok fejlesztése
OTKA FK Mély tanulás alapú szemantikus reprezentációk kiterjesztése prozódiai-akusztikai jellemzőkkel beszéd automatikus tartalmi kivonatolásában és összefoglalásában
OTKA FK Összetett Forgácsolási Modellek Nagy-Teljesítményű Számítástechnikája
OTKA PD Összetett Késleltetett Dinamikai modellek Nagy-Teljesítményű Számítástechnikája
OTKA SNN Algebrai módszerek differenciálegyenletek alkalmazásához
OTKA SNN Első- és másodrendű algoritmusok kiterjesztése optimalizálási problémák bonyolultabb osztályaira ipari kérdések megoldása céljából
OTKA NN M ERA-NET 2: Nanorészecskék előállítása gélekben
OTKA KKP Pontos tulajdonságok nagy molekulákra
OTKA NN M-Eranet2: Energia hatékony, nano-módosított, CO2-megkötésre alkalmas habarcsok
OTKA PD Új konjugált, illetve atropizomer hetero- és policiklusok tervezése és szintézise fémorganikus módszerekkel
OTKA TNN Mezőgazdasági és agro-ipari melléktermékek biotechnológiai módszerekkel történő komplex hasznosításának vizsgálata
OTKA TNN Oxid és szén nanoszerkezet alapú nanofolyadékok alkalmazása energia és termikus rendszerekben
OTKA NN Quant-ERA: Topologikusan védett állapotok szupravezető dupla nanopálca hibrid rendszerekben
OTKA NN FlagERA: Topologikus állapotok létrehozása grafénban
OTKA FK Magas óntartalmú forraszötvözetek megbízhatósági problémáinak kutatása
OTKA FK Új égésgátló módszerek és mechanizmusok kutatása súlycsökkentett polimer kompozitok fejlesztéséhez
OTKA FK Folyami áramlás és mederfenék kölcsönhatásának vizsgálata
OTKA FK FORENSICspeech: Kriminalisztikai célú hangelemzés új, magyar nyelvű beszédadatbázis segítségével
OTKA FK Gekkók által ihletett száraz ragasztók mechanikája
OTKA FK Épületek és épületszerkezetek életciklus- és épületfizikai szemléletű optimalizációja komplex numerikus modellezéssel
OTKA FK Kreatív munka a magyarországi zeneiparban
OTKA K Módszerek az Internetre épülő kritikus hálózati infrastruktúra kialakítására
OTKA K Delaminált rétegelt kompozit és szendvicsszerkezetek analitikus és numerikus mechanikai modelljei
OTKA K Energiafogyasztási és felhasználói profilok létrehozása jellegzetes épülettípusokra nagyméretű okos mérőkre épülő adatbázis alapján
OTKA K Félvezető szol-gél bevonatok szélessávú abszorbancián alapuló fotoaktivitása
OTKA K LED öregedés új vizsgálati módszerei
OTKA K Szén nanorészecskék válaszai környezeti hatásokra; grafénoxidok
OTKA K Egy nyomon haladó járművek dinamikai modellezése és stabilizálása
OTKA K Nanométeres skálájú rezisztív kapcsoló memóriaeszközök fejlesztése
OTKA K Véletlen rúdhálózatok mechanikai tulajdonságai
OTKA K A maladaptív és az adaptív szkizotípia dinamikái az általános populációban: élmény-mintavételezéssel gyűjtött kognitív korrelátumok
OTKA K Új módszerek kidolgozása csőbe épített axiális ventilátorok zajának feltérképezésében
OTKA PD Klímatechnikai rendszerek energiafelhasználásának szimulációs vizsgálata
OTKA PD A légköri határréteg fizikai modellezéséhez kapcsolódó mérési módszerek alkalmazása és validációja egy új határréteg-szélcsatornában
OTKA PD Innovatív, folyamatos technológiák érzékeny hatóanyagok feldolgozására
OTKA PD Az arcfeldolgozás korai folyamatainak vizsgálata az arcfelismerési zavar veleszületett változatában - neuropszichológiai és EEG vizsgálatsorozat
OTKA PD A mintavételezés és a súrlódás együttes hatásai a mechatronikai rendszerek dinamikájára
OTKA KH Katalitikus reakciók vizsgálata biomassza alapú oldószerekben
OTKA KH Forgalomirányítás nagyméretű hálózatokban
OTKA KH A ferroptózis lehetséges szerepe a nagy dózisú aszkorbinsav és acetaminofen kezelés kiváltotta citotoxicitásban
OTKA K Kóros beszédképzőszervi, idegi és pszichiátriai elváltozások okozta beszéd eltérések diagnosztizálási lehetőségei mesterséges intelligencia segítségével
OTKA PD Némabeszéd-interfészek kidolgozása és a beszélőfüggőség vizsgálata nyelvultrahang és elektromágneses artikulográf eszközökkel
OTKA K Növelt kopásállóságú termoplasztikus dinamikus vulkanizátumok in situ előállított poliuretán mátrixszal
OTKA K Enantiomerszelektív katalizátorok, szenzor- és szelektormolekulák előállítása, vizsgálata és alkalmazása
OTKA KH Bioalapú és/vagy újrahasznosítható szálerősített, égésgátolt polimer rendszerek fejlesztése
OTKA KH Kvantum-kommunikációs feladatok matematikai vizsgálata
OTKA KH A nemegyensúlyi termodinamika matematikai és kísérleti módszereinek fejlesztése
OTKA KH Lignin tartalmú polimer keverékek előállítása és szerkezet-tulajdonság összefüggéseinek vizsgálata
NKA Közgyűjtemények BME Levéltár számára állományvédelmi célú eszközök beszerzése
NKA Közgyűjtemények A BME OMIKK honlapfejlesztésének megvalósítása
NKA Közgyűjtemények A Műegyetem az I. világháborúban című monográfia közzététele
NKA Közgyűjtemények A királyi József Műegyetem 1872-1886. évi vezetőtestületi ülésjegyzőkönyveinek restaurálása
NKA Közgyűjtemények A 8. Műegyetemi Levéltári Nap megrendezése
NKA Közgyűjtemények Változásmenedzsment és szervezetfejlesztés felsőoktatási könyvtárvezetők számára szakmai továbbképzés
NKA Örökségvédelem Franciaországi Örökségvédelem Workshopok - 2018
Egyéb hazai Budapest Főváros Önkormányzata CH épület főbejárata előtti kerítésszakasz kovácsoltvas szerkezeteinek felújítási munkái
Egyéb hazai ODR ODR támogatás
Egyéb hazai Budapest Főváros Önkormányzata Science Camp
Egyéb hazai Újbuda Önkormányzata Science Camp
FP7   Stability Islands: Performance Revolution in Machining
H2020   From Measurements to Standardized Multi-Domain Compact Models of LEDs
H2020   Production of Scandium compounds and Scandium Aluminium alloys from European metallurgical by-products
H2020   Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications
H2020   Centre of Excellence in Production Informatics and Control 
H2020   Electronics and ICT as enabler for digital industry and optimized supply chain management covering the entire product lifecycle
H2020   End-to-End Approach for Mobility-as-a-Service tools, business models, enabling framework and evidence for European seamless mobility
H2020   Steel cladding systems for stabilization of steel buildings in fire
H2020   TEchnology TRAnsfer via Multinational Application eXperiments
H2020   Catalysing Digitisation throughout Europe
H2020   Federated CPS Digital Innovation Hubs for the Smart Anything Everywhere Initiative
H2020   Attract, Retain and Develop New Nuclear Talents Beyond Academic Curricula
H2020   PROGnostics based Reliability Analysis for Maintenance Scheduling
H2020   Aviation Noise Impact Management through Novel Approaches
H2020   An Integrated Platform for Incresed FLEXIbility in smart TRANSmission grids with STORage Entities and large penetration of Renewable Energy Sources
H2020   CO2-based Electrosynthesis of ethylene oXIDE 
H2020   Cyber Security for Cross Domain Reliable Dependable Automated Systems 
H2020   Hybrid Fibre-reinforced composites: achieving Synergetic effects through microstructural design and advanced simulation tools
H2020   Towards topological hybrid states in graphene
H2020   Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon 2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium
H2020   Addressing Verification and Validation Challenges in Future Cyber-Physical Systems
H2020   TSO-DSO-Consumer INTERFACE aRchitecture to provide innovative grid services for an efficient power system
H2020   Electricity driven Low Energy and Chemical input Technology foR Accelerated bioremediation
H2020   Digital Technologies, Advanced Robotics and increased Cyber-security for Agile Production in Future European Manufacturing Ecosystems 
H2020   A European AI On Demand Platform and Ecosystem
H2020   Andreev qubits for scalable quantum computation 
H2020   European forum and oBsErvatory for OPEN science in transport
H2020   Nonlinear Rock and Roll - Modelling and Control of Parametric Resonance in Wave Energy Converters
H2020   Arrowhead Tools for Engineering of Digitalisation Solutions
H2020   MachinE Learning Ledger Orchestration for Drug DiscoverY
H2020   EUROPEAN NUCLEAR EXPERIMENTAL EDUCATIONAL PLATFORM
H2020   5G for Smart Manufacturing
H2020   Cyber Physical Systems for Europe
H2020 EIT EIT DIGITAL KIC 2019
Egyéb EU-s/nemzetközi ERASMUS+ How to Achieve Innovative, Inclusive and Fit-for Market Specialised Translator Training? - A Transferable Model for Training Institutions
Egyéb EU-s/nemzetközi ERASMUS+ Forecast Engineering: From Past Design to Future Decisions
Egyéb EU-s/nemzetközi ERASMUS+ Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries (2017)
Egyéb EU-s/nemzetközi ERASMUS+ Joint International Master in Smart Systems Integration
Egyéb EU-s/nemzetközi ERASMUS+ Information Security Services Education in Serbia
Egyéb EU-s/nemzetközi ERASMUS+ Added Value Learning for Preschool Teachers & pedagogical coordinators
Egyéb EU-s/nemzetközi ERASMUS+ Open Education Passport
Egyéb EU-s/nemzetközi ERASMUS+ Development and Research on Innovative Vocational Education Skills
Egyéb EU-s/nemzetközi ERASMUS+ Tools for Enhancing and Assessing the Value of International Experience for Engineers
Egyéb EU-s/nemzetközi ERASMUS+ Interactive course for Control Theory
Egyéb EU-s/nemzetközi ERASMUS+ Data Understanding and Communication Knowledge and Skills for Trainers and Teachers in VET and HE
Egyéb EU-s/nemzetközi ERASMUS+ Higher education student and staff mobility project (2018)
Egyéb EU-s/nemzetközi ERASMUS+ Higher education student and staff mobility project (2019)
Egyéb EU-s/nemzetközi ERASMUS+ Higher education student and staff mobility between PPC (2019)
Egyéb EU-s/nemzetközi ERANET / EME Electric travelling - platform to support the implementation of electromobility in Smart Cities based on ICT applications
Egyéb EU-s/nemzetközi UIA E-Co-Housing
Egyéb EU-s/nemzetközi Visegrad Fund 8th Visegrad Conference on Dynamical Systems, Hungary 2019
Egyéb EU-s/nemzetközi Visegrad Fund Evaluation of V4 cities in the area of Smart City
Egyéb EU-s/nemzetközi CENTRAL EUROPE Engaging employers from private and public bodies in establishing sustainable mobility and mobility planing
Egyéb EU-s/nemzetközi DANUBE DANube Urban Brand - a regional network building through tourism and education to strengthen the "Danube" cultural identity and solidarity
Egyéb EU-s/nemzetközi DANUBE Danube Sediment Management - Restoration of the Sediment Balance in the Danube River
Egyéb EU-s/nemzetközi DANUBE Sediment-quality Information, Monitoring and assessement System to support transnational cooperation for joint Danube basin water management
Egyéb EU-s/nemzetközi Interreg AT-HU A Rába árvízi előrejelző rendszer  továbbfejlesztése és kiterjesztése
Egyéb EU-s/nemzetközi Interreg AT-HU Sediment Research and-management at the Danube River II
Egyéb EU-s/nemzetközi IAEA Computer Security Incident Response Laboratory for Industrial Control Systems found within Nuclear Facilities
Egyéb EU-s/nemzetközi Duna Régió Stratégia - BMBF The Danube Nano Micro Facility Network
Egyéb EU-s/nemzetközi VW Stiftung Popular Music as a Medium for the Mainstreaming of Populist Ideologies in Europe
Egyéb EU-s/nemzetközi COMET WOOD Wood: next generation materials and processes - from fundamentals to implementations