Megjelent a „Magyarország jó tanulója - jó sportolója 2017” pályázati felhívása

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma azokat a diákokat szeretné kitüntetni, akik a 2016/2017. tanévben eredményes tanulmányi munkájuk mellett kimagasló sportteljesítményt nyújtottak.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) nyílt pályázatot hirdetett a „Magyarország jó tanulója - jó sportolója 2017” cím elnyerésére. A kiírásában közreműködnek a sportköztestületek: a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Nemzeti Versenysport Szövetség, valamint a Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség (a Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség tagszervezetekkel).

A pályázat célja:

 - az ifjúság ösztönzése

  • az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra,
  • a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére, továbbá
  • fizikai aktivitásra, rendszeres és egészségfejlesztő testmozgásra;

 - a tehetségfelismerés, -gondozás és -kiválasztás, valamint az utánpótlás-nevelés     

   célkitűzéseinek segítése;

 - az egészséges életmód népszerűsítése;

 - a becsületes játék, a fair-play szellemének ápolása; valamint

 - a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése.

A pályázat díjazása:

A díjazottak a „Magyarország jó tanulója - jó sportolója 2017” címet elismerő miniszteri oklevelet kapnak a 2016/2017. tanévben elért eredményes tanulmányi munkájukért és kimagasló sportteljesítményükért.

Három kategóriában nyújtható be pályázat (a 2016/2017. tanévre vonatkozóan):

I. kategória: köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy magántanulói jogviszonyban részt vevő 5-8. évfolyamos tanulója

II. kategória: köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy magántanulói jogviszonyban részt vevő 9-13. évfolyamos tanulója

III. kategória: felsőoktatási intézmény teljes idejű (nappali tagozatos) alap-, mester-, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatója

A cím elnyerésére az pályázhat, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

1. A 2016/2017. tanévben valamely magyarországi köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy magántanulói jogviszonyban részt vevő 5-13. évfolyamos tanulója, vagy legalább az egyik félévben felsőoktatási intézmény teljes idejű (nappali tagozatos) alap-, mester-, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatója;

2. Tanulmányi átlaga kettő tizedesjegy értékre kerekítve – az I. és II. kategóriában a magatartás és szorgalom jegyek kivételével számítva - elérte az alábbi eredményt:

I. kategória: a 2016/2017. tanév végén legalább 4,80

II. kategória: a 2016/2017. tanév végén legalább 4,70

III. kategória: a 2016/2017. tanév I. vagy II. félévében a súlyozott tanulmányi átlaga – minimum 15 teljesített kredit mellett – legalább 4,00

3. A 2016/2017. tanévben (2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között) a Pályázati útmutatóban meghatározott sportágban és versenyen 1-6. helyezést ért el.

A Pályázati felhívás és a Pályázati útmutató az alábbi weboldalakon érhető el:

- a kormányzati portálon, az Oktatásért Felelős Államtitkárság hírei között,

- a pályázati kiírásban közreműködő sportköztestületek és tagszervezetek honlapjain (www.olimpia.hu, www.hparalimpia.hu, www.nvesz.hu, www.ndhsz.hu, www.mdsz.hu, www.mozduljra.hu).

A pályázat benyújtása:

A pályázati dokumentációt (amely a Pályázati adatlapból és mellékletekből áll) három (egy eredeti és kettő, az eredetivel megegyező, egyszerű másolat) példányban kell benyújtani kizárólag papíralapon, postai úton az Emberi Erőforrások Minisztériumának címére, a Pályázati útmutatóban foglaltaknak megfelelően. (Első lépésként a szükséges igazolásokat kiállító intézménnyel és szervezettel/szervezetekkel történő kapcsolatfelvételt javasolt, mivel a dokumentumok elkészítése és esetleges postai kézbesítése hosszabb időt vesz igénybe. Hiánypótlásra nincs lehetőség!)

Benyújtási (postai feladási) határidő: 2018. április 17.

A pályázat értékelése:

A pályázatokat az Értékelő Bizottság – a tanulmányi, valamint a sporteredményeket figyelembe véve – egységes szempontrendszer alapján értékeli. A díjazottakról – az Értékelő Bizottság által felterjesztett javaslat alapján - az oktatásért felelős miniszter hoz döntést.

Értesítés a pályázat eredményéről:

A díjazottak listáját a pályázat benyújtási határidejét követő 90 napon belül – az elért eredmény és oktatási intézmény megjelölésével - közzéteszik a kormányzati portálon az Oktatásért Felelős Államtitkárság vezető hírei között, amelyről a jelentkezők a kapcsolattartó e-mail címére küldött elektronikus üzenetben kapnak értesítést.

Díjátadás:

A legmagasabb pontszámot elért díjazottak meghívást kapnak a „Magyarország jó tanulója - jó sportolója 2017” cím díjátadó ünnepségére, a többi díjazott postai úton veheti át az elismerő oklevelet.

A pályázat részleteit a Pályázati útmutató tartalmazza.

További információ:

A pályázatról további információt Géczi Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelés-stratégiai referense nyújt a +36 (1) 795 4135 telefonszámon.