„Az egyedi élmények és elérhetetlen célpontok meghódítása hajtja a fiatalokat”

Az ifjúság utazási szokásait és motivációját egy speciális szempontrendszer szerint vizsgálta a GTK diákja, aki munkájáért TDK Rektori Különdíjban részesült.

„A globalizálódó világ kapuit nyitották meg a felsőoktatásbeli hallgatók számára a külföldi gyerektáborokba nyári munkalehetőséget kínáló cégek. A feladatokon túl egy feledhetetlen időszakot, kulturális cserét, utazást és a nyelvtudás fejlesztését is elérhetővé teszik. Erős a piaci verseny e téren, így csak azok a vállalkozások maradhatnak talpon, amelyek felismerik az élményevidencia jelentőségét, és megértik, hogy mi áll a fiatalok motivációjának hátterében” – osztotta meg a bme.hu-val dolgozatának lényegét Pozsonyi Tamás, a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) műszaki menedzserképzésében részt vevő mesterszakos hallgató, miután tudományos tevékenysége elismeréseként átvette a TDK Rektori Különdíjat (pályaművének címe: „Túl az Óperencián”, amellyel a menedzsment gyakorlati kérdései szekcióban első helyezést ért el a TDK 2017-es műegyetemi házi fordulóján – szerk.).

A műegyetemi karok Tudományos Diákköri Tanácsai (TDT) minden évben TDK Rektori Különdíjra terjesztik fel a házi Tudományos Diákköri Konferencián (TDK) első helyezést elért dolgozatok készítőit és a hallgatók munkáját segítő oktatókat. Karonként egy pályázó diák nyerheti el ezt a címet. A legutóbbi díjazottaknak Józsa János rektor és Veress Árpád BME TDK-elnök adták át az elismerő okleveleket. (A díjazottak és felkészítő tanáraik teljes névsora a bme.hu korábbi összeállításában olvasható - szerk.)

A műegyetemi díjazott a piacon meghatározó és kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező Camp Leaders (1999-ben létrehozott, ma már 14 országban működő kezdeményezés, amelynek keretében a 18 év feletti fiatalok a szervezet támogatásával elutazhatnak az Egyesült Államokba, és nyári diákmunkát vállalva gyermekeknek szervezett táborokban vállalhatnak fizetett állást – szerk.) programot és stratégiáját vette górcső alá. Többek között azt vizsgálta: miért élnek a hallgatók a külföldi lehetőséggel, egyúttal milyen marketingstratégiát alkalmaz a cég. Széleskörű irodalomkutatást követően a fogyasztói magatartás, a turizmus- és a szolgáltatásmarketing elméleti hátterére alapozott. Primer vizsgálatában kvalitatív és kvantitatív elemzésekkel térképezte fel, hogy vannak-e markáns eltérések a különböző kultúrákból érkezők ösztönző tényezői között, mitől elégedettek a fiatalok, és milyen szerepet tölt be a „szájreklám” útján terjedő népszerűsítés. Mélyinterjúkat készített a több alkalommal táborban dolgozó magyar és külföldi diákokkal, majd két fókuszcsoportos beszélgetést is szervezett. Az egyikben azok tapasztalatait, motivációját és véleményét vizsgálta, akik már legalább egy alkalommal részesei voltak a programnak. A második beszélgetés során pedig olyanokat keresett, akik még soha nem vettek részt a kezdeményezésben. Ezek eredménye határozta meg későbbi online kérdőívét, amellyel a hajlandóságot, az elégedettséget befolyásoló faktorokat és e speciális, szóban terjedő reklám hatását tanulmányozta.

„Pozsonyi Tamás a tudományos feladatok iránt érdeklődő és motivált diák, aki tehetsége mellett kitartásának, szorgalmának, alaposságának és nagymértékű munkafegyelmének köszönheti sikereit. Mindezek mellett egy közvetlen személyiség, akivel nagyon könnyű együttműködni” – jellemezte tanítványát Petruska Ildikó, a GTK Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék egyetemi docense. Úgy fogalmazott: „közös gondolkodásuk eredményeként a műszaki menedzser-hallgató két TDK-konferencián is megmérettette magát: pályamunkáit személyes élményekre alapozta, amelyek tovább erősítették motiváltságát”. Hozzátette: a TDK-tapasztalatok nagymértékben hozzájárulnak a szakmai és személyiségbeli fejlődéshez.

 

 

„A tavalyi közös tudományos munka során szerzett rutin segítette Tamást az idei kihívások megoldásában: az első pályamunka elkészítésekor tett szert azokra a tapasztalatokra, amelyeket idén is széleskörű kvantitatív és kvalitatív primer kutatásokban alkalmaztunk. Büszkék vagyunk rá, hogy eredményeit a tanulás és ipari félállás mellett érte el. Nemcsak a dolgozat helyezése és a rektori különdíja öröm számunkra, hanem az is, hogy immáron másodszorra fogadott bizalmába bennünket és minket választott konzulensének” – értékelte mentoráltja hozzáállását Iványi Tamás, a tanszék doktorandusza, kari TDK-titkár, aki korábban maga is öt alkalommal nyújtott be TDK-dolgozatot.

A fiatal tehetség két alkalommal vett részt a Camp Leaders által szervezett táborban. Több náció diákjaival találkozott, akik számos motivációból adódóan vettek részt a programban. Tamás ezeket az inspiráló okokat is igyekezett feltárni vizsgálataiban. Szívesen emlékezett vissza két mélyinterjú során feltárt különbségre: egy négyszeres résztvevő magyar fiú és egy már öt alkalommal táborozó mexikói lány történetét ismerhette meg. Előbbi számára egyértelműen az utazás iránti kedv és a kalandvágy került előtérbe, míg a dél-amerikai fiatalnál ezek kevésbé voltak meghatározóak, nála a nemzetközi tapasztalatszerzés és a nyelvtudás fejlesztése számított elsődlegesnek. Ezek az eltérések a kutatás további részében az országokra vonatkoztatva is megmutatkoztak, amelyekre Pozsonyi Tamás szerint érdemes figyelmet fordítani az integrált marketing alkalmazásakor.

A GTK diákja a program résztvevőinek személyiségjegyeit is vizsgálta a Myers-Briggs típuselmélet alapján, majd arra következtetésre jutott, hogy minden személyiségtípus jól illeszkedik a kezdeményezésbe, ám néhány kiemelkedő tulajdonságra érdemes építeni a marketing kampányok során. Kifejtette: „összességében mindenkinek ajánlható a táboroztatás, ugyanakkor a legideálisabb munkavállalók a lelkes, élénk fantáziájú és az életet lehetőségnek tekintő ’bajnok’ lélektípusok, valamint az együttérző, a világot ’minden érzékszervükkel felfogó’ és az így szerzett információt gyakorlatban kamatoztatható tapasztalatként értelmező ’előadó’ emberek”.

A kitüntetett fiatal megállapította azt is, hogy az ifjúsági turizmus piacát számos tényező áthatja. A teljesség igénye nélkül említette a globalizáció, a terrorizmus, a válságok és a technológiai fejlődés hatásait: „összességében rengeteg bizonytalansági faktort kell mérlegelnie az utazás előtt állóknak. Ezt a kockázatot csökkentve az ifjak a megbízható forrásokat keresnek, erre pedig a legalkalmasabb mások álláspontjának, tapasztalatainak megismerése”. Az internet révén a hallgatók ma már minden pillanatban kommunikálnak egymással, negatív vagy pozitív élményeiket robbanásszerűen terjeszthetik. Úgy fogalmazott: „a szájreklám a társas befolyásolás egyik alapvető típusa, amellyel a táborokat szervező irodáknak is érdemes számolniuk, a véleményvezéreket tudatos stratégiával állítva saját marketingcéljaik szolgálatába. Ezért egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetniük az e-szájreklám irányítására”.

Pozsonyi Tamás dolgozatában számos fejlesztési javaslatot megfogalmazott a szervezésért felelős Camp Leadersnek. Úgy vélte, hogy a kezdeményezés népszerűsítésekor az integrált, egységes marketing mellett célszerű figyelembe venni az egyes országok és az ott élő fiatalok motivációjára jellemző sajátosságokat is. Ebből adódóan egy olyan adatbázist hozna létre, amelyben elérhetővé válnának a már utazási tapasztalattal rendelkezők beszámolói – csökkentve egyúttal a résztvevők kezdeti bizonytalanságát is. A kutatásokból ugyanis egyértelműen kiderült: a programmal való elégedettséget az határozta meg, hogy ki, milyen táborba került. Az ifjú tehetség szorgalmazza továbbá egy mobilapplikáció létrehozását a nyomtatott alapú promóciós és szóróanyagok kiváltására, de segítené az utazás szervezését is, hogy az éppen külföldön dolgozó fiatalok könnyebben érjék el egymást az alkalmazáson keresztül.

A műegyetemi hallgató nagyon örült annak, hogy dolgozatát a BME TDK bizottsága az intézmény legjobbjai között tartja számon. Erkölcsi és szakmai elismerésként tekint a Rektori Különdíjra és úgy tartja, mindkét pályamunka elkészítésébe fektetett energia megérte a fáradtságot. Érdekli a kutatás, emellett az ipari, gyakorlati tapasztalatnak is nagy jelentőséget tulajdonít: szeptember óta a hatvani Bosch gyárban minőségbiztosítási gyakornokként dolgozik. A bme.hu-nak elárulta: a munka, a tanulás és a sport mellett az OTDK-ra készül, hogy ott is megmérettesse magát. (A XXXIV. alkalommal megrendezendő Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) <link: http://otdk.hu/> megnyitójának, továbbá a Műszaki Tudományok Szekciónak és a Kémiai és Vegyipari Szekciónak a Műegyetem ad otthont. Az előkészületek már elkezdődtek, amelyről a bme.hu egy korábbi írásában is beszámolt  – szerk.)

TZS - GI

Fotó: Philip János

Fotók forrása: Pozsonyi Tamás