Hétből hét! Elismerésre méltó eredményt ért el a műegyetemi hallgatói hölgykoszorú

Valamennyi induló BME-s diák tudományos munkáját díjazták az idei Országos MÉTE Tudományos Diákköri Konferencián.

„Ritka és egyedülálló eredmények születtek a versenyen. Határtalanul büszkék vagyunk az alap-, illetve a mesterképzésben résztvevő tanítványainkra, akik az utolsó percig precízen, a legjobb teljesítményre törekedve álltak ki a szakmai zsűri elé” – foglalta össze az élelmiszerminősítő specializáción résztvevő műegyetemisták által elért eredményeket Tömösközi Sándor, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (VBK) Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék egyetemi docense, a tanszék Gabonatudományi és Élelmiszerminőség Kutatócsoportjának vezetője.

„Igazán elismerésre méltó a mostani szereplés. Természetesen, dobogós helyezést korábbi versenyeken is értek el hallgatóink, – akik közül többen ma már kollégák - ám tudomásom szerint ez az első alkalom, hogy minden diákunk pályamunkája díjazásban részesült” – jegyezte meg a VBK szakembere. Hozzátette, az egyetemi oktatás egyik legfontosabb feladata, hogy az ifjak megismerjék a kutató-fejlesztői munka lényegét, értékes szakmai tudásra, tapasztalatra, önálló problémamegoldó és munkavégző képességre tegyenek szert. Így válik lehetségessé az elméleti tudás és a gyakorlat harmonizálása, emellett a fiatalok közvetlen kapcsolatot alakíthatnak ki választott szakterületük kutatóival és piaci szereplőivel is. Úgy vélte, tanuló és oktató számára egyaránt „fáradtságos az ide vezető út, de megéri”. Kiemelte: egy-egy ilyen országos összejövetel nem csak a hasonló területen tanuló és alkotó fiatalok „nemes versengése”, hanem ritkán adódó jó alkalmat teremt találkozásokra, ismerkedésre, emberi és a szakmai kapcsolatok létesítésére a jelen és a jövő szakember-generációi között.

A Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület (MÉTE) 44 évvel ezelőtt hívta életre szakmai tanulmányi versenyét, amelyen az élelmiszertudomány területén alkotó, graduális képzésben résztvevő hallgatók indulhatnak. A megmérettetés célja az élelmiszeripari szakemberek pótlásának segítése, ifjúsági kutatások ösztönzése, és az e terület iránt érdeklődő diákok számára a bemutatkozás biztosítása. A rendezvényt minden páros évben, azaz az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) „szünetében” tartják. Idén Mosonmagyaróváron a jogelődeivel együtt éppen alapításának 200. évfordulóját ünneplő Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara látta vendégül az immár 22. MÉTE TDK-ra érkezőket. Az eseményen az élelmiszermérnök képzést folytató egyetemek mellet számos kutatóintézet és néhány gazdasági szereplő is képviseltette magát, mivel a bemutatott kutatás–fejlesztési eredmények egy része a szervezetek között kialakult együttműködés keretében valósult meg.

Idén 8 szekcióban csaknem 80 előadást mutattak be a résztvevők. A főszerep a hagyományos szakterületeké volt, mint például a biokémia, az élelmiszerkémia, a táplálkozástudomány, az analitika, a technológia, a mikrobiológia, az élelmiszerbiztonság, az informatika és méréstechnika, a gazdaságtan és marketing, ám mellettük idén először újdonságként a vendéglátás is bekerült a szakmai programba.

„Ritka, hogy egy tudományterület önálló és országos szintű szakmai megmérettetést szervez az érdeklődő ifjaknak” – állapította meg Tömösközi Sándor. Az intézményi TDK-n nincs külön élelmiszertudományi szekció, így e „köztes” esemény szélesebb körű bemutatkozási lehetőséget nyújt azoknak a fiataloknak, akik egyébként egy tudományos diákköri konferencián vonakodva indulnának el pályamunkájukkal. E kételyt feloldva a MÉTE az azonos szakterületen, specializáción tanuló diákok egymás közötti versengését biztosítja. „Magas színvonalú pályamunkák születtek idén is, egy részük a hallgatók és a tanszék ipari partnereinek együttműködésében jöhetett létre” – tudtuk meg a műegyetemi oktatótól.

„A BME VBK Élelmiszerminősítő specializációján tanuló növendékeink széles spektrumon tettek tanúbizonyságot szakmai rátermettségükről” – méltatta a tanítványokat a felkészítő tanár. Többen dolgoztak azonos témán, részben szoros együttműködésben az Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék ipari partnereivel, hatósági laboratóriummal, hazai és külföldi kutatóhelyekkel. Volt, aki élelmiszer-analitikával, a B-vitamin analitikájával, továbbá a B-vitaminok együttes meghatározásával foglalkozott, ez utóbbi a szakterületen jelenleg nem megoldott probléma. További érdekességként kiemelte azt a hallgatót, aki a rostanyagok humán célú hasznosítási lehetőségeit vizsgálta a lebontás és az új termék biotechnológiai előállításának kutatásával, és az eljárás üzemi megvalósítására készített számítógépes szimulációt. Készült pályamű a gabonafajták rostkomponenseinek tanulmányozásából is. A diákok javaslatai a gluténmentes termékek minőségjavítására 1. és 2. helyezést ért. Egy előadás a tanszék nemzetközi kapcsolataira építve a gluténtartalom analitikai módszerfejlesztésének eredményeit mutatta be, ebben egy nemzetközileg is elfogadott referenciaanyag kidolgozására vállalkoztak. Emellett egy sütőipari terméktesztekkel kapcsolatos, több éve folyó műszer- és módszerfejlesztés legfontosabb eredményei is megjelentek a konferencián.

A XXII. MÉTE Konferencián a műegyetemi hallgatók által eredmények:

1.helyezést ért el:

Paszerbovics Bettina, MSc: Búzakorpa alapú biofinomító folyamat technológiai, gazdaságossági elemzése; Témavezető: Fehér Csaba egyetemi adjunktus (VBK, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék)

Turóczi Fanni, MSc: Gluténmentes lisztfejlesztés - Pentozán és enzimaddíció vizsgálata hajdina őrlemények esetén; Témavezetők: Tömösközi Sándor egyetemi docens és Németh Renáta PhD-hallgató (VBK, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék)

2.helyezést ért el:

Jaksics Edina, MSc: Gluténmentes termékek minőségfejlesztése: rostadagolás és enzimkezelés hatásának vizsgálata köleslisztek reológiai tulajdonságainak alakulására; Témavezetők: Tömösközi Sándor egyetemi docens és Németh Renáta PhD-hallgató (VBK, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék)

Szentmiklóssy Marietta Klaudia, MSc: Új típusú búza nemesítési vonalak szénhidrát összetételének jellemzése; Témavezető: Török Kitti egyetemi tanársegéd (VBK, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék)

3.helyezést ért el:

Farkas Alexandra, MSc: Laboratóriumi sütőipari végtermék teszt módszerfejlesztése és automatizálása; Témavezetők: Tömösközi Sándor egyetemi docens és Németh Renáta PhD hallgató (VBK, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék)

Különdíjat kapott:

Dunay Sára, BSc: Glutén referencia anyag jelölt fehérjemátrixok ELISA módszerrel történő jellemzése; Témavezetők: Tömösközi Sándor egyetemi docens és Schall Eszter PhD-hallgató (VBK, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék)

Juhos Ágnes, BSc: B1-, B2-, B3- és B6-vitaminok folyadékkromatográfiás meghatározásának fejlesztése; Témavezetők: Vinczer Péter laboratóriumi referens, NÉBIH és Tömösközi Sándor egyetemi docens (VBK, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék)

„Igyekszünk erős kémiai és jó analitikai képességekkel, műszaki és kémiai szemlélettel, tudással felvértezni az élelmiszerminősítő specializációt választó hallgatóinkat” – összegezte Tömösközi Sándor, aki oktatóként azt is fontosnak tartja, hogy a tanulókat minél fiatalabb korban megismertesse a tudományos munkában rejlő lehetőségekkel. Éppen ezért kollégáival együtt számos új, egyes esetekben a gyakorlati és ipari alkalmazás lehetőségével is kecsegtető K+F munkákba igyekeznek bevonni a diákokat. Említett néhányat a tanszéken jelenleg zajló kutatások közül: „egyik csoportjuk a gabonában található egészségtámogató összetevők (például rostok) felhasználhatóságát, technológiai és érzékszervi tulajdonságokra gyakorolt hatásukat kutatja, de szintén izgalmas területnek számítanak a gluténmentes termékekkel kapcsolatos alap- és alkalmazott kutatási témák. A szakember bízik abban, hogy az említett és a jelenleg futó egyéb témák eredményei is szerepelnek majd a következő évek műegyetemi pályamunkáiban. Ezek bemutatására kiváló lehetőséget biztosít a két év múlva, 2020-ban rendezendő XXIII. MÉTE Konferencia, amelynek a BME lesz a házigazdája.

TZS - GI

Fotó: Takács Ildikó, Tömösközi Sándor