Józsa János: „A Műegyetem közössége nagy szellemi tudást tömörít"

Bódis József oktatásért felelős államtitkár nyitotta meg a BME 237. tanévét a Műegyetem vezetői, valamint prominens politikusok, akadémiai, ipari és szakmai vezetők jelenlétében.

„Olyan intézménybe kerülnek be, amely törekvéseink szerint különleges tudású, kiváló embereket formál, és olyan ismereteket kaphatnak itt, amelyek piacképesek és jövőbeli életükhöz biztos alapot nyújtanak” – hangsúlyozta az elsőéves hallgatóknak szóló díszbeszédének üzenetében a Műegyetem rektora a K épület Aulájában tartott megnyitó ünnepségen. Józsa János elégedetten szólt a BME idei felvételi eredményeiről: „az ide jelentkezőknek többnyire 50, de nem egyszer 100-150 ponttal is többet kellett elérniük a bekerüléshez, mint a hasonló szakot hirdetett intézményekben. A legértékesebb és a legnagyobb presztízsű hazai diplomák közé tartozik a műegyetemi; a képzés minőségét jelzi, hogy a hazai felsőoktatási rangsorokban hosszú évek óta vezetők vagyunk az oktatott szakterületeken, és a nemzetközi listákon is előkelő helyen szerepelünk” – említette az akadémikus, aki kitért arra is, hogy mesterdiplomát pár szakon duális képzésben is lehet szerezni a szakmákban élenjáró cégekkel kötött együttműködések révén.

„A BME olyan stratégiai fontosságú felsőoktatási intézmény, amely meghatározó mértékben járult hozzá a magyar ipar és gazdaság mai fejlettségi színvonalának eléréséhez, és erre törekszik a jövőben is. Nyolc karunk van, - köztük hat mérnökkar -, a Természettudományi Kar és a mára megújult Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, amelyek segítik e lehetőséget” – osztotta meg a közönséggel a rektor. Újdonságként elmondta: az új tanévben 3 éves üzemmérnök informatikus szak, és egyfajta „kiválósági képzésként” pedig autonóm járműmérnök angol nyelvű mesterszak indul. (A szakokhoz kapcsolódó legfontosabb tudnivalókról a bme.hu korábban beszámolt – a szerk.) Az elsőévesek felé fordulva az akadémikus nyomatékosította: „szakmájuk igazi mesterévé az MSc szakok elvégzésével válhatnak, ezzel kerülnek ugyanis olyan komplex, finomra hangolt tudás birtokába, amely a munkaerőpiacon különleges előnyt jelent”.

Józsa János az elmúlt tanév néhány eseményeit és eredményeit ismertetve elmondta: „a meghirdetett hazai pályázatok szinte teljes skáláján sikeresen szerepeltünk, a meglévő projekteket pedig eredményesen folytatjuk olyan tekintélyes partnerekkel konzorciumban, mint a Siemens, az MVM, a Nokia, és a Richter Gedeon Nyrt.” Hozzáfűzte: „második évébe lépett a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által finanszírozott BME Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (FIEK) elnevezésű 4 éves futamidejű projekt”. A rektor kiemelte: számos nemzetközi pályázat keretében is eredményes az intézmény. Beszámolt még a nemzetközi oktatási-kutatási kapcsolatok, valamint az oktatás nemzetköziesítésének bővüléséről is.

A Műegyetem rektora hangsúlyozta, a BME közössége „kis méretben is tud óriásit alkotni, nagy szellemi tudást tömöríteni”, majd ezt megerősítve a közönség elé tárta Gschwindt Andrásnak, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) címzetes egyetemi docensének csapata által kifejlesztett első magyar, sikeresen pályára bocsátott és sok értékes mérési eredményt a Földre sugárzó kocka alakú, 10 cm-es élhosszal rendelkező műholdnak, a MASAT1-nek mérethű mását. A látványt fokozva bemutatta az előzőhöz képest feleakkora élhosszúságú, a következő magyar, szintén műegyetemi műhold, a SMOG 1 makettjét is.

(A rektori beszéd teljes terjedelmében ITT olvasható.)

A Műegyetemi Kórus által előadott Gaudeamus igitur dallamára bevonuló elnökség tagjai: a házigazda Józsa János akadémikus, a BME rektora, Kotán Attila kancellár, Fodor István, a BME Konzisztóriumának elnöke, Bódis József, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) oktatásért felelős államtitkára, Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár, Pomázi Gyula iparstratégiáért és gazdaságszabályozásért felelős helyettes államtitkár, Simicskó István kormánybiztos, országgyűlési képviselő, és Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere, Csépe Valéria, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnökasszonya, és Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke.

Az emelvényen foglalt helyet Levendovszky János tudományos és innovációs rektorhelyettes, Nagy Balázs Vince nemzetközi rektorhelyettes, Veszprémi Károly oktatási rektorhelyettes, valamint a nyolc kar dékánja: Dunai László (ÉMK), Czigány Tibor (GPK), Alföldi György (ÉPK), Nagy József (VBK), Jakab László (VIK), Varga István (KJK), Horváth Miklós (TTK), Koltai Tamás (GTK), továbbá Huba Bence Péter és Mészáros Virág kancellárhelyettesek. Az elnöki asztal közvetlen közelében ült Mihály György, a Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács elnöke, Gál Katalin, az MVM Zrt. kormányzati tanácsadója, Hajtó Ödön, a Műegyetem ’56 Emlékbizottság elnöke, Bendzsel Miklós, a Műegyetem Támogatói és Baráti Körének elnöke, Dékány Donát, a Műegyetemi Atlétikai és Football Club elnöke és R. Nagy Tibor Endre, az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnöke is.

Az ünnepség kiemelt meghívottjai voltak a felsőoktatási társintézmények rektorai: Borhy László (ELTE), Fülöp József (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem), Merkely Béla (Semmelweis Egyetem), Meyer Dietmar (Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem), Szuromi Szabolcs (Pázmány Péter Katolikus Egyetem), Tőzsér János (Szent István Egyetem), illetve rektorhelyettesei: Gulácsi László (Budapesti Corvinus Egyetem) és Jancsik András (Budapesti Gazdasági Egyetem), továbbá Kondor Tamás megbízott általános és stratégiai dékánhelyettes (PTE Műszaki és Informatikai Kar), valamint Pokol György, az MTA Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója, Dezső Tamás, a Felsőoktatási Tervezési Testület elnöke, Kiss Ádám, a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség elnöke és Székely Mózes, a szervezet főtitkára.

„A Műegyetem nemcsak oktatásával és tudományos teljesítményével írta be magát a magyar nép történetébe, hanem azzal is, hogy számos feltalálót, Nobel-díjas kiváló tudóst, ’56-os hőst, művészt, és politikust adott ennek az országnak” – jelentette ki ünnepi beszédében Bódis József oktatásért felelős államtitkár, aki úgy vélte, a BME alapítása óta felelősséget vállalt a magyar nemzet műszaki kultúrájának fejlődéséért.

Bódis József felhívta a figyelmet ugyanakkor arra is, hogy a felsőoktatás folyamat és lehetőség egyben, amelyben az elmúlt években fokozatváltás történt, és a jövőben, a finomhangolás időszakában a sikerekért az ágazat szereplőinek mindegyike tehet. Köszöntőjének végén gratulált az elsőévesek felvételi eredményéhez, hangsúlyozta, “nélkülük nincs egyetem” és kérte: az elkövetkező években úgy készüljenek föl választott hivatásukra, hogy közben kössenek – akár életre szóló – barátságokat is. „Bízom benne, hogy egyéni boldogságukat is itt alapozzák majd meg” – adott hangot reményének a politikus, aki végül sikeres tanévet kívánt.

„A sport nemcsak a testi, hanem a szellemi egészséget is szolgálja. A rendszeres edzések kitartást adnak, a csapatsportok az együttműködési képességet, a versenyek pedig a jellemet fejlesztik, miközben kiválóságra ösztönöznek” – fogalmazott Dékány Donát, a több mint 120 éves Műegyetemi Atlétikai és Football Club elnöke, aki szerint minderre a hallgatóknak nagyobb szükségük lesz az életben, mint most gondolnák. Elmondta: a MAFC és a BME közös célja a műegyetemi kiválóság erősítése a sportban rejlő értékek által. Ehhez kapcsolódva a tanulók figyelmébe ajánlotta a szervezet sokszínű sporttevékenységét. Az elsőéveseknek azt üzente: „használják ki az intézményben töltött időt, tanuljanak, sportoljanak, és törekedjenek a lehető legjobb teljesítményre!”

Ezt követően a felvételt nyert elsőévesek esküvel erősítették meg egyetemi polgárságukat. A hagyományoknak megfelelően a nyolc kar egy-egy képviselője állta körbe az egyetemi jogart. Az ünnepélyes esküszöveget Fülöp Luca Erika, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar biomérnök alapszakos hallgatója olvasta fel.

„A BME köteléke csaknem 5000 kiváló, ambiciózus és rátermett fiatallal bővült. Legyetek büszkék! Ti vagytok azok, akik sikeresen teljesítették az első, de közel sem a legnagyobb kihívást. Mostanra műegyetemi polgárokká váltatok. Ez hatalmas dicsőség, de ezzel együtt felelősség is!” – fordult a felvételt nyert tanulók felé az Egyetemi Hallgatói Képviselet új elnöke R. Nagy Tibor Endre, aki a felsőévesek nevében gratulált a frissen felvett hallgatóknak. Díszbeszédében rávilágított még az intézmény által biztosított oktatási, kutatási lehetőségekre, kapcsolati tőkére. Úgy vélte, ha mindezt kiaknázzák a diákok, abból egész életükben profitálni fognak. Hangsúlyozta a tanulmányokban való helytállás fontosságát, majd útravalóként megfogalmazta: „segítünk az előttetek álló rögös úton. A műegyetemi közösség részének lenni elismerés, mert ez határozza meg a következő éveteket, és ezt viszitek majd együtt tovább”.

- GI -

Fotó: Philip János