„A középiskolában megszerzett tudás egész életünkre kihat”

2009 óta jutalmazza a BME Pro Progressio Alapítvány a tehetséggondozásban példamutató, reál szakos, 50 év alatti középiskolai pedagógusokat.

„A díjazott tanárok tehetséges diákjaik pályafutásának minden fontos állomásánál ott voltak, hiszen a középiskolában megszerzett tudás és az embert formáló élmények egy egész életen át elkísérnek” – hangsúlyozta köszöntőjében a tizedik, jubileumi ünnepségen elismerésben részesülőket méltatva Józsa János rektor. Kifejtette: a legtöbb tanuló felismeri és értékeli az adott szakterület iránt elkötelezett oktatók indirekt jelzéseit és erőfeszítéseit. „A színvonalas középfokú intézmények sikere fele részben a jó tanárok, fele részben pedig a jó diákok egymást motiváló munkáján alapul” – vélekedett az akadémikus, majd hozzátetette, a nyertesek pályázatai a mindennapi, eredményes pedagógusi tevékenység ékes bizonyítékaiként szolgálnak.

„A kitüntetettek büszkén vállalhatják, hogy a természettudományi képzés területén az ország legkiválóbb középiskolai tanárai közé tartoznak” – fordult a közönség felé Pakucs János, a BME Pro Progressio Alapítványának kuratóriumi elnöke. Elmondta, az elmúlt 10 évben elismerésben részesülők száma – az ideiekkel együtt – meghaladja a százat, és mivel az alapítvány célja a fiatal tehetségek jutalmazása, a legtöbb díjazott még ma is aktívan részt vesz az oktatásban, valamint a tehetséggondozásban. „Nemcsak pályázni, pályáztatni is kell” – hívta fel a figyelmet az elnök, hozzátéve, hogy a diákok között végzett felméréseik egyértelműen bizonyítják, a megmérettetést vállaló diákok többsége tanárának biztatására indul el a tanulmányi pályázatokon, versenyeken.

 

„A műszaki és a természettudományos diploma aranyat ér a munkaerőpiacon, és a jövőben még nőhet a presztízse – fogalmazta meg a középiskolások számára közvetíthető üzenetként Jakab László, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) dékánja, alátámasztva az elhangzottakat egy uniós felméréssel, amely szerint az Egyesült Államokban és Kínában egyenként négyszer annyit költenek a mesterséges intelligencia-kutatásokra, mint az EU-ban, miközben a távol-keleti országban évente arányosan háromszor annyian végeznek mérnöki-természettudományos pályán, mint hazánkban. Az európai közösség – érzékelve a világszintű kihívásokat – a következő hosszú távú költségvetési ciklusában (2021-27 között) több mint négymillió új informatikai szakember elhelyezkedéséhez szükséges pozíciót szeretne kialakítani.

Bihari Péter, a BME oktatási igazgatója előadásában az intézmény képzési szerkezetét mutatta be. Ez a struktúra nemcsak az élethosszig tartó, lineáris szerkezetű tanulásra épít, hanem az ún. részismereti és szakirányú tudás megszerzésre is – hangsúlyozta, hozzáfűzve, bár a kétciklusú képzés miatt már BSc mérnökdiplomával is jövedelmező álláshoz jutnak a Műegyetemen végzettek, a fő cél: a lehető legtöbb hallgató végezze el a mesterszakot.

Tevesz Gábor, a VIK oktatási dékánhelyettese előadásában a BME-re sikeresen felvételt nyert diákok tanulmányi teljesítményéről beszélt, egyúttal tanácsokkal látta el a középiskolai tanárokat a diákok célirányos felkészítéséhez a Műegyetemre bejutás utáni kezdeti lépéseik megkönnyítése érdekében. A dékánhelyettes évek óta visszatérő problémának tartja az emelt szinten érettségizők alacsony létszámát, pedig szerinte ennek növelése alapvető fontosságú. A statisztikák egyértelműen bizonyítják: az ilyen típusú vizsgával rendelkezők többsége – bekerülve a felsőoktatásba – a mintatanterv szerint halad, körükben kisebb a lemorzsolódás aránya. „Az emelt szintű érettségi nem annyira a pontszám növelésében segíti a diákokat, hanem az egyetemen való bennmaradáshoz nyújt alapokat” – nyomatékosította a szakember, aki ismertette: a BME egyebek mellett interaktív gyakorlófelülettel, tájékoztató anyagokkal és a tehetséggondozást támogató komplex programmal segíti a diákokat céljaik elérésében. Az informatikushiányt pedig hatékonyan csökkentheti a közelmúltban alapított üzemmérnök informatikus (Bprof) szak, amely hároméves gyakorlatorientált képzés után piacképes diplomát ad, a végén gyors elhelyezkedési lehetőséggel.

A BME Pro Progressio Alapítványának díjára olyan matematika-, fizika-, biológia-, kémia-, informatika szakos 50 évnél fiatalabb tanárok pályázhattak, akik oktatási módszereinek szerves részét képezi az ifjúság motivációja és a tehetséggondozás, illetve akiknek tanítványai közül sokan tettek emelt szintű érettségit, vagy sikerrel szerepeltek megyei, országos és nemzetközi középiskolai tanulmányi versenyeken.

A jubileumi díjátadó ünnepségen 10 fiatal pedagógus munkáját ismerte el a Pro Progressio Alapítvány kuratóriuma, akik természettudományi és műszaki tantárgyaikhoz kapcsolódóan innovatív, diákközpontú megoldásokat alkalmaznak, vagy interaktív és magával ragadó előadásmódjukkal kedveltetik meg tanulóikkal a kevésbé népszerű reál tantárgyakat. A bírálatnál kiemelkedő szempont volt az is, hogy az adott intézményből milyen arányban jelentkeznek a továbbtanulás előtt álló diákok a Műegyetem valamely alapképzési szakára. Az elismeréseket Józsa János rektor és Pakucs János, az alapítvány kuratóriumának elnöke adták át.

A Pro Progressio Alapítvány az elmúlt tíz évben több mint 100 középiskolai tanár munkáját ismerte el, egyenként 300.000 forint jutalommal, illetve több mint száz középiskolának nyújtott csaknem 30 millió forint támogatást. Az intézmények a természettudományi szakmai versenyek, tematikus bemutatók és kiállítások szervezésére, valamint a diákok reál tantárgyak iránti érzékenyítésére fordíthatják az összeget.

A díjazott pedagógusok:

Argayné Magyar Bernadette (Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapest)
Berecz János (Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium, Hódmezővásárhely)
Farkas István (Miskolci Herman Ottó Gimnázium)
Kerényi Zoltán (Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, Gödöllő)
Lévayné Egyházi Piroska (Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola)
Pilzné Nagylaki Tünde (Miskolci Herman Ottó Gimnázium)
Székely Péter (Eötvös József Gimnázium, Budapest)
Tóth Diána (Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium)
Tóth-Gál Zsuzsanna Napsugár (Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium)
Vincze Miklós (Győri Műszaki Szakképzési Centrum Hild József Építőipari Szakgimnáziuma)

A díjazottak munkássága a Pro Progressio Alapítvány kiadványából ismerhető meg.

Az ünnepségen oklevelet kapott még Fodor Erika, a Kutató Tanárok Országos Szövetségének (KUTOSZ) tiszteletbeli elnöke, aki kiemelkedő szerepet vállalt a pályázatok elbírálásában.

A díjátadóról video is készült:

HA-GI
Fotó: Philip János