Junior Prima Díjas a BME VBK tiszteletbeli oktatója

A díjátadó ünnepség keretében tíz tehetséges, fiatal tudós munkáját ismerték el, akiket az egyes tudományterületek szaktekintélyei választottak ki.

„Szakmai szempontból sokat köszönhetek a karnak, főként Keglevich György tanszékvezető professzornak. Ő segített hozzá azokhoz a szakmai és emberi kapcsolatokhoz, amelyek a PhD fokozat megszerzéséhez és azután a különféle közös munkákhoz elengedhetetlenek voltak. Emellett kiemelném Milen Mátyás címzetes egyetemi docenst, akitől a legtöbb tudást, gyakorlatot, tapasztalatot sajátíthattam el. Köszönettel tartozom továbbá Keserű György egyetemi tanárnak, jelenlegi kutatócsoport-vezetőmnek többek között azért, mert egyre tágítja, bővíti szakmai ismereteimet, szélesíti látókörömet és hozzájárul, hogy az érdekes és izgalmas szerves kémiából hasznos és alkalmazott szerves kémia váljon – hangsúlyozta a bme.hu-nak a magyar tudomány kategóriában Junior Prima Díjjal frissen kitüntetett Ábrányi-Balogh Péter, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (VBK) Szerves Kémiai és Technológia Tanszékének tiszteletbeli oktatója, az MTA TTK Szerves Kémiai Intézet Gyógyszerkémiai Kutatócsoportjának tudományos munkatársa. Az ifjú kutató jelenleg a Válogatott fejezetek a szerves kémiából – Szerves reakciómechanizmusok tárgyat oktatja Milen Mátyással közösen, illetve vendégoktatóként részt vesz a Szerves foszforvegyületek kémiája c. tárgy tanításában is. Emellett rendszeresen bírál TDK dolgozatokat, szakdolgozatokat, diplomamunkákat, valamint több kari oktatóval és kutatócsoporttal tart fenn kutatási együttműködést.

Ábrányi-Balogh Péter alig 20 évesen, 2008-ban, TDK-s hallgatóként kapcsolódott be először tudományos kutatásba. 2013-ban gyógyszervegyészmérnökként diplomázott a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, majd ugyanitt végezte el egy évvel később az Oláh György Doktori Iskolát. 2014-óta dolgozik posztdoktorként a Magyar Tudományos Akadémia Gyógyszerkémiai Kutatócsoportjában, továbbá végez oktató munkát a BME Vegyészmérnöki Karán. Kutatómunkájának jelentősége, hogy új, eddig nem hozzáférhető heterociklusos vegyületekkel, az előállításukra szolgáló új eljárásokkal és azok mechanizmusával gazdagította a gyógyszerkutatás hátterét. Feladatvégzését önálló posztdoktori pályázatok támogatják, 2015-ben elnyerte az MTA, majd 2017-ben az OTKA posztdoktori ösztöndíját. Munkatársaival és a rábízott hallgatókkal felelősségteljes szakmai és mély emberi kapcsolatot alakított ki, diákjai személyes példaképüknek tekintik.

A szakmai zsűri döntése nyomán a fizika, a kémia, a biológia, az orvostudományok, valamint a csillagászat területén kiemelkedő kutatómunkát végző fiatal tudósok vehettek át a 2 millió forint pénzdíjjal is járó elismerést a Magyar Tudományos Akadémián.

A díjazottak személyére – az egyik társalapító Magyar Fejlesztési Bank felkérésére – az egyes tudományterületek szaktekintélyei, akadémikusok, professzorok tesznek javaslatot. 2018-ban összesen 55 kutatót terjesztettek fel az elismerésre, a szakmai zsűri közülük választotta ki azt a tíz fiatal tudóst, aki többek között nemzetközi szinten is jegyzett kutatási eredményekkel büszkélkedhet.

A Magyar Tudományos Akadémia épületében Juhász Edit, nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár, Török Ádám, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára és Bernáth Tamás, a Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatója adta át az elismeréseket.

Junior Prima Díjjal 2007 óta tüntetik ki a kiemelkedő teljesítményt nyújtó harminc évnél fiatalabbakat több kategóriában. A tudomány az egyetlen terület, ahol a korhatár magasabb: 33 év.

– GI –
Fotó: Magyar Fejlesztési Bank