Közös szakmai munka a fenntartható mobilitás elősegítéséért

A Műegyetem és a Magyar Autóklub együttműködése révén megalakult a Magyar Autóklub Csonka János Tudományos Tanács.

„Meghatároztuk az Autóklubbal közös céljainkat, az együttműködési szerződés pedig keretet alkot, de ennek tartalmi részét leginkább a rendkívül gyorsan változó, a szakterületet érintő aktualitások határozzák majd meg” – emelte ki köszöntésében Józsa János rektor a BME és a Magyar Autóklub összefogása révén létrejött Magyar Autóklub Csonka János Tudományos Tanács megalakulásának aláírási ceremóniáján. Hozzátette, azért nehéz részletezni és ütemezni a testület feladatait, mert a világ fejlődése gyorsabb, mint a társadalom alkalmazkodó képessége. „Az önvezető autók megjelenése hasonlóan sokrétű megközelítést igényel, mint a klímaváltozással kapcsolatos társadalmi kérdésfelvetések. A Műegyetem szakemberei sok mindennel foglalkoznak: azokat a feladatokat, amiket külön-külön nem tudunk megoldani, együtt fogjuk elvégezni.” Kiemelte, nemcsak a fejlesztési, műszaki, közlekedésszervezési témákba, hanem a képzésbe is integrálni fogják kompetenciáik közös eredményeit.

„A Magyar Autóklub 120 éves története során mindig szembesült kihívásokkal a társadalom és a közlekedésbiztonság területén: korunkban a jövő mobilitásának kérdéseit gőzerővel kutatják a világ minden részén” – hangsúlyozta az ünnepélyes aláíráson Hatala József, a Magyar Autóklub elnöke. Mint elmondta, az egész magyar autóstársadalom érdeke az a szakmai összefogás, amelyet a két szervezet közötti szerződéskötés pecsételt meg.

A Magyar Autóklub Csonka János Tudományos Tanács megalapításához az a felismerés vezetett, hogy a fenntartható mobilitás olyan közös érdek, amely a nagy múltú tudományos központok, valamint a gyakorlati tapasztalatokat és társadalmi igényeket összegző civilek közös munkáját igényli. Az együttműködésben részt vevő Műegyetem meghatározó szereplője a műszaki felsőoktatásnak, továbbá rendelkezik a megalapozott kutatásokhoz szükséges tudásbázissal, tudományos műhelyekkel és korszerűen felszerelt laboratóriumokkal.

Az összefogás célja a Csonka János Tudományos Tanács létrehozásával, hogy fenntartható közlekedési trendek és mobilizációs jövőképek felvázolásával segítse a szakmai és a döntéshozók munkáját. Kutató-ismeretterjesztő tevékenységet végezve juttassa el kidolgozott javaslatait a közlekedés mindennapi résztvevőihez, egyúttal közérthető és érdeklődésre számot tartó módon segítse elő a fenntartható mobilizáció igényének megformálását és terjesztését.

Csonka János (1852-1939) tiszteletbeli gépészmérnök elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar műszaki felsőoktatás gyakorlatának folyamatos korszerűsítésével, találmányok hosszú sora (pl. Bánki-Csonka-féle karburátor és a vegyes üzemű Csonka-motor) fémjelezte az oktatás melletti tevékenységét. Az élő szakmai műhelyt alapító szervezetek megtiszteltetésnek tartják, hogy felvehették Csonka János nevét, és ehhez a névhez méltó módon kívánják – közlekedésszervezési és járműipari tudományos – munkájukkal támogatni a teljes mobilitási spektrumot, a közlekedésben résztvevőket.


Csonka János saját készítésű gépkocsijával a Műegyetemen (Forrás:Wikipedia)

A Magyar Autóklub a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) tagja, a legnagyobb tagsággal rendelkező magyarországi autós civil szervezetként mintegy 77 ezer tagja van, további 660 ezer autós számára nyújtanak valamilyen szolgáltatást. 1900-ban történt megalapítása óta képviseli az autósok, a közúton közlekedők érdekeit és nyújt számukra mobilitás szolgáltatást.

HA-GI
Fotó: Philip János