A Műegyetem sok szeretettel köszönti új hallgatóit!

Gratulálok mindenkinek, akinek sikerült bejutni a Műegyetem valamelyik képzésére! Idén sem volt könnyű, jó – sok esetben nagyon jó – eredmény kellett hozzá.

A BME-re felvett hallgatók a Központi Tanulmányi Hivatal oldalain találják meg a beiratkozáshoz szükséges információkat.

A BME 2019 őszén induló képzéseire felvettek felvételi pontszámai itt találhatók meg.

A pótfelvételi lehetőségekről itt tájékozódhat.

 

Tájékoztató a Műegyetem 2019 szeptemberében induló képzéseire felvettek eredményeiről

A 2019 szeptemberében induló képzésekre a BME-re összesen 11 023-an jelentkeztek, ez az országos jelentkezői létszám csaknem 10%-a.

A Műegyetemre júliusban összesen felvettek száma közel annyi, mint a tavalyi: idén szeptemberben 4774-en kezdhetik meg nálunk tanulmányaikat (2018-ban 4789-en). Ez jó eredmény a kedvezőtlen demográfiai folyamatok figyelembevételével. Kiemelendő, hogy így is magasan tudtuk tartani pontszámainkat. Csak nagyon jó felvételi pontszámmal lehetett hozzánk bekerülni. Az alapképzéseinkre állami ösztöndíjasként felvettek átlagpontszáma 418,8!

Néhány reprezentatív példa az állami ösztöndíjas képzésre felvettek eredményéről (nappali alap- és osztatlan képzés):

Szak

 

BME-re felvettek 

 

minimális pontszáma

 

átlag pontszáma

létszáma

Mechatronikai mérnöki

 

440

 

464

133

Vegyészmérnöki

 

418

 

454

165

Fizika

 

417

 

461

55

Mérnökinformatikus

 

402

 

440

629

Építészmérnöki (osztatlan)

 

394

 

430

187

Nemzetközi gazdálkodás

 

420

 

440

73

Az osztatlan építészmérnöki szakhoz már évek óta előírás az emelt szintű érettségi. 2013 óta az építészmérnöki és az energetikai mérnöki BSc szakunkhoz is legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségit kell tenni. Tapasztalatunk szerint az emelt szintű érettségivel rendelkezők az átlagnál sokkal kisebb arányban morzsolódnak le, tanulmányi eredményük – és így persze tanulmányi ösztöndíjuk is – jóval átlag feletti.

A jó felvételi eredményekkel bekerülő hallgatóinktól az egyetemen is jó teljesítményt várunk. A nekik nyújtott magas színvonalú képzéssel, velük közösen, meg fogjuk tartani a Műegyetem diplomájának nemzetközileg is elismert presztízsét.

Ebben az évben mesterképzési szakjainkra 1916 jelentkezőt vettünk fel állami ösztöndíjas képzésre, 1055 főt januárban és 861 főt júliusban. A hazai gazdaság eredményességéhez elengedhetetlenül szükségesek a mesterdiplomával rendelkezők. A mesterdiploma belépő abba az „elit klub”-ba, ahol a munka annyira változatos és kihívásokkal teli, hogy egyben élvezet is. Javasoljuk a Műegyetem alapképzéseire felvetteknek, tervezzék be valamelyik mesterszakunk elvégzését is! Tanulmányozzák a mesterképzési szakjainkat – akár az alapszaktól eltérő mesterszakot is választhatnak.

Budapest, 2019. július 24.

Dr. Veszprémi Károly
egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes