„Folytatjuk sikeres, közös innovációs tevékenységünket a Siemens szakembereivel”

Újabb öt évvel hosszabbította meg stratégiai megállapodását a BME és a világ egyik vezető technológiai vállalata.

„A Műegyetem erős, kölcsönösségen alapuló ipari együttműködések nélkül nem lenne az általunk óhajtott, megelégedettségre okot adó, rendületlen fejlődésben lévő intézmény. Mindebben a Siemens immár két évtizede kiemelt partnerünk. Közös teljesítményünk magáért beszél, de a jövő eredményeit a mában folyamatosan tovább kell alapoznunk, azok önmaguktól nem keletkeznek. A szakmai kapcsolatok folyamatos gondozása és bővítése az új technológiák, módszerek kifejlesztéséért az együtt végzett innovációs tevékenységünk sikerességének záloga” – hangsúlyozta Józsa János rektor, hozzátéve, a jövőben induló új képzési forma, az ipari PhD képzés területén is számítanak az oktatásban jelentős tapasztalatokkal rendelkező elektrotechnikai és elektronikai cégre.

„A korszellem diktálta és a kormány által is támogatott elképzelés, hogy az egyetemek váljanak a hazai innováció központjaivá. Az elmúlt egy évben ennek kézzelfogható eredményeit tapasztalhattuk meg a BME-n” – emelte ki köszöntésében Kotán Attila kancellár. Példaként említette, hogy az eredetileg projektként indult BME FIEK mára önálló, igen sikeres intézményként szilárd pillérévé vált az egyetemi innovációs ökoszisztémának. Létrejött egy pályázati és projektigazgatóság, új alapokra helyezték a szellemi tulajdon védelmét és kidolgoznak egy tízéves, a nagyvállalati, az ágazati és a kormányzati fejlesztésekhez illeszkedő fejlesztési programot. Még megvalósításra várnak az infrastruktúra megújítását, a digitalizáció és az 5G technológia fejlesztését célzó intézkedéscsomagok, de a nagyvállalatokkal megvalósuló stratégiai megállapodásnak az egyik legfontosabb eredménye a Siemens és a Műegyetem közötti együttműködés aláírása. „Reményeim szerint a Siemens következetes és hatékony vállalati kultúrája az akadémiai szféra számára is például szolgál” – zárta gondolatait.

A BME és a Siemens partnerkapcsolata húsz éve, 1999-ben azzal a céllal indult, hogy támogassa a jövő mérnökeinek képzését. A két szervezet együttműködési szándékát ötévente megújítja, így a mostani, ötödik szerződéssel immár 20 éves tapasztalattal rendelkeznek a közös munka területén. Az újabb 5 évre meghosszabbított keretszerződéshez a Siemens-csoport több tagvállalata is csatlakozik. A megállapodás ünnepélyes aláírásakor e cégek vezetői is megosztották az összefogáshoz kapcsolódó terveiket és céljaikat.

A partnerséget 2016-ban emelte a korábbinál magasabb szintre a két fél: az országban elsőként indított a Siemens duális rendszerű, műszaki mesterképzést a BME-vel együttműködésben. Az oktatás elméleti részét az egyetemen, míg a munkaerőpiac gyakorlati elvárásait a Siemensnél ismerhetik meg a részt vevő hallgatók.

„Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy a BME-vel évről évre együtt döntünk amellett, hogy folytatjuk ezt a példaértékű közös munkát, és amelyből nemcsak az érintett szervezetek profitálnak, hanem a diákok, és az egész ország is. Idén egyaránt nagy hangsúlyt fektetünk az egyetemi és diákprojektek infrastrukturális támogatására, segítjük a hallgatók gyakornoki helyekhez és állásokhoz való hozzáférését, tehetségük kibontakoztatását, illetve továbbra is segítjük innovatív ötleteik megvalósítását” – mondta Dale A. Martin, a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója. Nyomatékosította, a közös munka legjelentősebb mérföldkövei közé tartozik a duális képzési program megteremtése, a repülőfejlesztések terén elért sikerek, valamint a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központban (BME FIEK) végzett eredményes tevékenység.

„Cégünk elsőként állt a BME és a Karlsruhei Egyetem kettős diplomát eredményező programja mellé: a Mobility pályázatán nyertes 6 tehetséges mérnök-informatikus és villamosmérnök egy, illetve két szemeszterre szóló ösztöndíját biztosítjuk. Tudjuk, a holnap szakemberei már az iskolapadban ülnek, így őket már képzésük alatt érdemes megtalálni, támogatni. Büszkék vagyunk arra, hogy hozzájárulhatunk a diákok már egyetemi éveik alatti szakmai tapasztalatszerzéséhez, a legmodernebb technológiák megismeréséhez – ecsetelte Ludvig László, a Siemens Mobility Kft. ügyvezető igazgatója, aki a tanulmányaik elvégzése után is számít a fiatalokra az innovatív megoldások kutatásában.

„Tudásalapú vállalatként küldetésünk fontos részének tartjuk, hogy a felnövekvő generációnak átadjuk mérnökeink és informatikusaink szaktudását. Hisszük, hogy kölcsönösen előnyös együttműködést jelent számunkra a diákok gyakorlati oktatását célzó hozzájárulásunk. Az elkövetkezőkben ők alkothatják vállalatunk motorját, és bennük rejlik jövőnk ígérete” – jegyezte meg Petényi István, az evosoft Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

„Cégünk kiemelt stratégiája szerint egyre magasabb hozzáadott értéket képviselő tevékenységeket igyekszünk eljuttatni hazánkba a nemzetközi szintérről. Ennek legjobb módja, ha odafigyelünk a jövő mérnökgenerációjára, és mindent megteszünk azért, hogy azzal a tudással rendelkezzenek, amely később a magyarországi társadalom mellett cégünk számára is fontos lehet. Mi szintén kiemelten támogatjuk az együttműködést, és öröm számunkra a kezdeményezés részesei lenni” – mondta Albrecht Péter, a Siemens Gamesa Renewable Energy Kft. ügyvezető igazgatója.

„A Műegyetem és a Siemens által megújított együttműködés zászlóshajóként és katalizátorként szolgál más hasonló ipari és egyetemi kooperáció számára is” – jelentette ki méltatásában Sebők Katalin, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) elnökhelyettese. Úgy fogalmazott, az aláírók olyan gondolatokat fogalmaztak meg, amelyeket az NKFIH is rendkívül fontosnak tart: a közös munka eredményes múltja és a jövőbe mutató elképzelések egyaránt jelzik a piaci szemlélet oktatásban való megjelenésének értékét.

A 2019-2023-as időszakra szóló együttműködési megállapodást ünnepélyes keretek között írta alá a BME részéről Józsa János rektor és Kotán Attila kancellár, valamint Dale A. Martin, a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója, Ludvig László, a Siemens Mobility Kft. ügyvezető igazgatója, Petényi István, az evosoft Hungary Kft. ügyvezető igazgatója és Albrecht Péter, a Siemens Gamesa Renewable Energy Kft. ügyvezető igazgatója.

HA-GI
Fotó: Philip János