„A BME gazdag történetével, kiváló tanáraival és kurzusaival tökéletes választás”

Idén is jelentős számú, csaknem nyolcszáz külföldi hallgató kezdte meg tanulmányait a BME-n, most először erre már a GTK-n is van lehetőség.

„Bármelyik országból is jöttek hozzánk, egyetemi éveiket elkezdeni – távol a családtól, az ismerős környezettől – kihívásokkal teli feladat” – szólította meg hallgatóságát Veszprémi Károly oktatási rektorhelyettes az angol nyelvű képzési programok műegyetemi tanévnyitó ünnepségén. Hozzátette, a diákok sokféle várakozással tekinthetnek elkövetkező életükre, intézményünk segít majd abban, hogy az ideérkezők tudása gyarapodjon, tehetségük kiteljesedjen.

A professzor örömmel jelentette be, hogy idén először a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon is megkezdik tanulmányaikat külföldi diákok. „Nemzetközileg elismert, magas színvonalú oktatásra törekszünk: a Műegyetemen nevelkedett Nobel-díjasok szolgálnak bizonyítékul eredményes munkánkra” – hangsúlyozta, majd felhívta a figyelmet arra, hogy a mérnökké válás nehéz útján számos kihívás vár a fiatalokra, azonban az út végén egy széles körben és a munkaerőpiacon is elismert diploma megszerzésére van lehetőség: a végzettek a nemzetgazdaság fejlődéséhez is nagyobb mértékben járulhatnak hozzá, mint a képzetlen munkaerő. A rektorhelyettes a Műegyetemen végzett világhírű tudós, Oláh György szavait idézte a hallgatóknak útravalóul: „ma kell dolgozni a jövő megoldásain”.

A Gaudeamus igitur dallamára bevonuló elnökség tagjai: Veszprémi Károly oktatási rektorhelyettes, Joó Attila gazdasági dékánhelyettes (ÉMK), Hős Csaba tudományos és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes (GPK), Bartók István nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettes (ÉPK), Hell Zoltán egyetemi tanár (VBK), Gerhátné-Udvary Eszter egyetemi docens (VIK), Török Ádám tudományos és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes (KJK), Horváth Miklós dékán (TTK) és Zilahy Gyula tudományos és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes (GTK).

Az ünnepség levezető elnöke Horváth György Ádám, a GTK Környezetgazdaságtan Tanszékének adjunktusa volt.

„A Műegyetem célja, hogy a legtöbbet nyújtsa az oktatás és a kutatás területén” – hangsúlyozta Igaz Máté, aki a mentorcsapat nevében köszöntötte a hallgatókat, majd hozzátette, az intézmény ezen túlmenően is rengeteg mindent nyújt tanulóinak: egy közösségi központ, amely a szabadidős tevékenységeknek, a szórakozásnak, a sportnak is színhelye, ahol készségeket sajátíthatnak el, barátokat szerezhetnek. „Rajtatok múlik, mennyire használjátok ki e lehetőségeket!” – hívta fel a figyelmet a mentorgárda vezetője.

„Ha a diákok felkészültek és minden szeretetet, támogatást megszerezték családjuktól és barátaiktól, sikeresek lesznek, és soha nem maradnak egyedül az úton” – jelentette ki Dang Tran Bao Trinh vietnámi MSc vegyészhallgató, aki a már tanulmányaikat megkezdett hallgatók nevében köszöntötte az elsőéveseket. Elmondta, különleges érzés másodszor is a pódiumon állni, ugyanis a Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal januárban ért véget műegyetemi BSc-s képzése, és akkor a már végzettek nevében szólt. A diploma megszerzése után fél évig Saigonban, a szakmájában dolgozott: e tapasztalatok révén most már jobban tudja, milyen területtel szeretne foglalkozni és örömmel tért vissza további tanulmányai folytatására a Műegyetemre.

„Középiskolás koromban, cserediákként töltöttem el tíz hónapot Magyarországon, és megígértem az itteni „szüleimnek”, hogy vissza fogok térni – osztotta meg érzéseit, élményeit Oto Ido, elsőéves japán építészhallgató, aki a tanulmányaikat kezdő hallgatók nevében szólt az ünneplőkhöz, és aki egy Eötvös József-vers sorainak magyar nyelvű szavalásával lepte meg a közönséget. Elmondta még: „az országhoz köthető korábbi emlékeim egy vázlatfüzetben találhatók, és felkészültem arra, hogy ismét megnyissam; izgatottan várom új életem kezdetét”. Elárulta azt is, elsősorban a természeti táj szépsége és történeti öröksége ösztönözte, hogy hazánkat választotta.

A gólyák ünnepélyes eskütételének szövegét Veres Anna, a BME GTK angol nyelvi csoportjának nyelvtanára olvasta fel, a tajvani Yang Tz-Ting elsőéves gépészhallgató pedig a mikrofonba mondta, így bátorítva társait.

Ünnepélyes Nyilatkozat

„Én, …, a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója, Magyarországon élő külföldi állampolgár ünnepélyesen kijelentem, hogy betartom a külföldi állampolgárokra vonatkozó Magyarországon érvényben lévő jogszabályi rendelkezéseket és az egyetem előírásait. Mindig tisztelettel viseltetek az egyetem, annak oktatói és adminisztratív munkatársai iránt. Megértem és elfogadom az egyénekre és a közösségi életre vonatkozóan az egyetemen és Magyarországon érvényben lévő viselkedési és együttélési szabályokat. Nem veszek részt benne és nem is szervezek semmilyen olyan tevékenységet, amely megzavarhatja az egyetem rendes működését és oktatási légkörét. Mindent megteszek annak érdekében, hogy legjobb tudásom szerint végezzem tanulmányaimat, elmélyítsem tudásomat a modern tudomány vívmányait illetően, és a szakterületén jártas, képzett szakember váljék belőlem.„

Ezt követően Amgalantuul Purevsuren szintén elsőéves mongol építőmérnök BSc-s hallgató köszöntötte az ünneplőket. Az Ulánbátorban felcseperedett fiatal mindig is szeretett volna külföldön tanulni, főként az építőmérnöki terület vonzotta, idővel azonban rájött, ösztöndíj nélkül aligha sikerülhetnek tervei. Amikor értesült a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramról, már tudta, mitévő legyen. „Többé nem küzdöttem azzal, hogy milyen egyetemet válasszak. A BME, változatos kulturális háttérrel rendelkező nemzetközi diákjaival, gazdag történetével, laboratóriumaival, angol nyelvű kurzusaival, kiváló, a diákokért élő professzoraival tökéletes választásnak bizonyult” – fogalmazott.

„Másik országba költözni nem csupán kihívást, kockázatot vagy lehetőséget jelent, hanem fantasztikus érzést, nagyon sok örömöt is, amiket itt első kézből fogtok megtapasztalni” – emelte ki Horváth György Ádám. „A csillagokat nézd, és ne a földet! Soha ne add fel a munkát! A munka értelmet és célt ad, nélküle üres az élet. Ha szerencsés vagy és rátalálsz a szerelemre, emlékezz rá, mid van, és ne hajítsd el!” – osztotta meg útravalóul Stephen Hawking gondolatait a jelenlévőkkel a levezető elnök.

„Nagyon nehéz évente kiválasztani azokat az évkezdő hallgatókat, akik a beszédet mondják, hiszen különböző kultúrákból, oktatási rendszerekből érkeznek eltérő elvárásokkal” – osztotta meg a bme.hu-val a szervezés kulisszatitkait Balogh Valéria, a Rektori Kabinet Idegen Nyelvű Oktatási Igazgatóság munkatársa. Kifejtette, a jelentkezőkkel általában hosszas levelezést folytat, ők pedig kérdésekkel bombázzák a képzésekkel és a felvételi eljárással kapcsolatban. „Őszinte érdeklődésemre általában megnyílnak a jelöltek és korábbi tanári tapasztalatomra támaszkodva szinte mindig sikerül a megfelelő alanyokat megtalálni” – ecsetelte. „Ilyenkor különleges, személyes információkra teszek szert, amelyek révén érdekes élethelyzeteket ismerek meg. Most Ázsia négy országából négy különböző kar hallgatója, két lány és két fiú önfinanszírozó, valamint ösztöndíjjal rendelkező is lehetőséget kapott a műegyetemi évnyitón köszöntésének elmondására. Mindegyikük nagyra becsüli a BME múltját és boldog, hogy ebben az intézménybe járhat. Ha ilyen lelkes vágyakozással néznek a tanévek elé, akkor biztosan sikerrel veszik majd a nagyon nehéz, de legyőzhető akadályokat” – fogalmazott.

A BME 2019/2020-as tanévére – a tavalyinál több –, csaknem 800 külföldi hallgató iratkozott be félszáz országból. A legtöbben Azerbajdzsánból, Brazíliából, Kazahsztánból, Kínából, Mongóliából, Pakisztánból és Tunéziából érkeztek. Majdnem 240 hallgató térítéses képzésben vesz részt, a többiek a töretlen népszerűségnek örvendő Stipendium Hungaricum ösztöndíjat veszik igénybe. Valamennyi tanuló online jelentkezett, nagy részük alapképzésre, és csaknem 180-an MSc vagy PhD képzésre.

HA-GI
Fotó: Philip János