„A járvány idején is példás a hozzáállása a műegyetemi hallgatók közösségének”

A koronavírus okozta krízis kezeléséhez kapcsolódó feladatok végrehajtásának fontosságáról beszélt a közelmúltban megválasztott EHK-elnök.

„A kihirdetett vészhelyzet olyan váratlan és azonnali reagálást rótt a hallgatói önkormányzati képviselőkre, amelyre a testület eddigi történetében még nem volt példa” – számolt be az utóbbi hetek történéseiről Pollák Zsombor, a BME Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) új vezetője, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (VBK) Hallgatói Képviseletének (Vegyész HK) korábbi gazdasági felelőse és alelnöke. Az EHK és önkéntesei révén sikerült fennakadások nélkül, mindössze 3-4 nap alatt kiüríteni a műegyetemi kollégiumokat, megelőzve a potenciális fertőzési gócpontok kialakulását, ezzel 6 helyütt több mint 3800 férőhelyet szabadítottak fel, ha az egészségügyi ellátórendszernek később szüksége lesz rá. „Mindent megtettünk azért, hogy hallgatótársaink kiköltözése zavartalanul és a személyes tárgyak sértetlensége mellett történjen. Példaértékű fegyelmezettség és a rugalmasság jellemezte a fiatalokat” – nyilatkozott elismerően a műegyetemisták hozzáállásáról.

Pollák Zsombor, a BME EHK új elnöke (Fotó: Szlávik Orsolya/Műhely)

Pollák Zsombor a bme.hu-nak elmondta, Józsa János rektor felkérésére az EHK esélyegyenlőségi és méltányossági alapon néhány nap alatt megvizsgálta a járvány idejére kollégiumi férőhelyet kérők igényeit. (a végső döntést ez alapján a rektor hozta meg – szerk.) „Senki nem került az utcára” – ismertette az egyik vezérelvet, hozzátéve: „mérlegeltük a dokumentumokat benyújtók szociális helyzetét, volt köztük árva vagy olyan fiatal, aki idős nagyszüleivel, tehát az új koronavírus szempontjából kifejezetten veszélyeztetett személyekkel él egy háztartásban, és a lakhatását nem tudta másként megoldani. Körülbelül 15-20 esetben történt jóváhagyás, az érintetteket a budapesti Martos Flóra Kollégiumban helyeztük el”. Elmondta még: a különböző nemzetközi ösztöndíjjal (pl. Stipendium Hungaricum, Erasmus stb.) tartósan Magyarországon tanulók, kollégiumi mentorok és további fővárosi egyetemek kollégiumi férőhelyére jelentkező diákok esetében összesen 200 főt helyeztek el a Martosban. „A bentlakóknak is figyelniük kell a korlátozó intézkedések betartására, a személyes és a környezetük higiéniájára vonatkozó ajánlásokra; ugyanakkor fenntartói oldalról az egyetem is igyekszik mindent megtenni: a kollégistáknak külön szobában biztosítottunk helyet, fertőtlenítőt és szappant helyeztünk ki, gyakran takarítjuk a közösségi helyiségeket, továbbá arra kértük az ott élőket, hogy mellőzzék a társas kapcsolatokat a járvány lecsengéséig”.

Martos Flóra Kollégium (Fotó: mapio.net)

„Az EHK kiveszi részét a távoktatás megszervezésében is: a kari hallgatói képviseletek intenzív kapcsolatot tartanak a vezetőkkel, az oktatási feladatokkal foglalkozó felelősök véleménye sokat nyom a latba. Az érdekképviselet közvetít a tanárok és diákok között, egyúttal szem előtt tartja, hogy a tanuláshoz való jog ne sérüljön, a képzés minősége megfelelő, a számonkérések rendhagyó módja pedig szabályos, egyúttal kivitelezhető legyen” – osztotta meg a bme.hu-val Pollák Zsombor, aki szerint az online tudásátadás bevezetése újra napirendre emelte az egyetemi digitális platformok kialakításának fontosságát.

Pollák Zsombor idén februárban lett az Egyetemi Hallgatói Képviselet vezetője. (Féléven belül másodszorra került sor elnökválasztásra, miután elődje, Horváth Bálint lemondott ideiglenesen elvállalt pozíciójáról.) Az új elnök törekszik arra, hogy az elkövetkezendőkben elősegítse az egyensúly megteremtését és fejlődő pályára állítsa a testületet. „Kizárólag a stabilitásra építve valósulhat meg a harmonikus közös munka. Cél az átlátható és megbízható működés” – árulta el terveiről az EHK első embere, aki a szervezési kérdéseken túl elindítaná az érdekképviselet korábban már megkezdett, ám háttérbe szorult nagyszabású szakmai projektjeit. „Szeretném folytatni a Műegyetemi Versenycsapat Közösség (MVK) központjának fejlesztését, emellett fontosnak tartom a hallgatóknak szóló pályázati rendszer egységesítését, modernizálását és digitális platformra helyezését”. Hozzátette: újragondolná a műegyetemi hallgatói közélet néhány rendezvényének koncepcióját (pl. Jeges Est, Sportnap, Önkéntes Nap stb.) is, és az egységes intézményi arculat, valamint identitás kialakításának jegyében az összetartozás emblémáját szolgáló ajándékbolt ismételt megnyitását szorgalmazza.

Műegyetemista önkéntesek festenek kerítést Újbudán (Fotó:Takács Ildikó)

Pollák Zsombor a jelenlegi struktúra fenntartása mellett részletes önvizsgálatot és apróbb szervezeti reformokat, hiánypótlásokat tart indokoltnak: néhány bizottsági hatáskör és munkacsoportjainak újradefiniálásától, a kollektív véleményformálásra ösztönzéstől hatékonyabb munkavégzést vár. Tudatos tervezésre törekszik és a humán erőforrásbeli változásokhoz külső, szervezetfejlesztésre specializálódott trénerek tanácsára számít, akik reményei szerint új lendületet adnak a szervezeti tagok munkájához. Az EHK vezetője tovább szeretné erősíteni a BME Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) szervezetében betöltött szerepet: „jelenleg is van a testületben vezetőségi küldöttünk, ám például a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény módosításaival foglalkozó munkacsoportokban és szakmai fórumokon erőteljesebben kell képviselnünk a műegyetemi hallgatók érdekeit”. Szorosabb kapcsolatra törekszik a BME-n tanuló külföldi, és a külhonban tanuló magyar diákokkal, továbbá az Egyetemi Doktorandusz Képviselettel (EDK), így az operatív feladatvégzésben kölcsönösen segíthetik egymást.

„EHK-elnökként nemcsak bizalmat, hanem lehetőséget kaptam arra is, hogy széles körű összefogással maradandót alkothassak társaimmal, így reményeim szerint közösen egy szilárd alapokon működő, stabil érdekképviseletet építhetünk fel” – összegezte hosszú távú céljait Pollák Zsombor.

TZS-GI
Bélyegkép forrása: Szlávik Orsolya/Műhely