A BME ÉPK kezdeményezésére kaptak honlapot Közép-Európa legjobb kortárs középületei

A cél a régióbeli minőségi építészet reprezentációja és népszerűsítése, a szakmai párbeszéd elősegítése és az épített környezetről való tudás horizontjának bővítése.

PACE , azaz a Public Architecture in East-Central Europe (A Közösségi Építészeti Alkotások Kelet-Közép-Európai Regionális Gyűjteménye) a BME Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszéke által életre hívott regionális közösségi építészeti kezdeményezés.

A kiemelkedő minőségű, közösségi funkciókat szolgáló épületeket bemutató honlap első ízben 9 ország – Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna – elmúlt öt év alatt megvalósult projektjeiből válogat.

A gyűjteménybe bekerült alkotásokról 9 partnerország felkért szakmai biztosai döntenek, akik országuk kiváló építészei vagy építészetteoretikusai.

Szlovákiából Andrea Bacová PhD, a Szlovák Műszaki Egyetem Lakóépülettervezési Intézetének tanszékvezető docense és az ARCH Magazin főszerkesztője, Szlovéniából Uroš Rustja, a ljubljanai Void építész stúdió társalapítója és a Ljubljanai Egyetem Építészeti Karának tanársegédje, Csehországból Prof. Petr Kratochvíl PhD, CSc, a prágai Cseh Műszaki Egyetem Építészeti Karának professzora és a Cseh Tudományos Akadémia Művészettörténeti Intézetének tagja, Ukrajnából Oleg Drozdov, Ukrajna első építészeti magániskolájának, a Kharkiv Építészeti Iskolának az alapítója, Magyarországról Kalmár László Ybl- és Pro Architectura díjas építész, Lengyelországból Anna Cymer építészettörténész és díjazott építészeti szakíró, Horvátországból Tamara Bjažić Klarin PhD, a zágrábi Művészettörténeti Intézet tudományos főmunkatársa és a Horvát Építész Szövetség elnökhelyettese, és Boris Dundović PhD, a zágrábi Művészettörténeti Intézet szakmai munkatársa, Romániából Ștefan Ghenciulescu PhD egyetemi docens (Ion Mincu University of Architecture and Urbanism, Bukarest), a Zeppelin magazin főszerkesztője és Szerbiából Grozdana Šišović PhD, a Belgrádi Egyetem Építészmérnöki Karának docense vállalták, hogy a Középülettervezési Tanszék felkérésének eleget tesznek és részt vesznek az együttműködésben ajánlásaikkal.

A gyűjtemény kategóriái a közösségi építészet meghatározó területeit képviselik, amelyek a Középülettervezési Tanszék által gondozott kutatási témák is egyben:

Emlékezet és építészet – műemlék rekonstrukciók, műemlék épületek kortárs bővítései, emlékművek, amelyek mind egy közösség emlékezetének, identitásának fenntartásában játszanak kiemelkedő szerepet.

Fenntartható közösségek – szociálisan hátrányos helyzetű és/vagy kisebbségi csoportok számára közösségi részvétellel, építéssel és tervezéssel létrejött projektek.

Innovatív közösségi terek – új és újraértelmezett középület-funkciók, a közösségi terek kialakításának és használatának új mintázatai.

Az angol és magyar nyelven is elérhető PACE gyűjteménye évről évre 27 új, megvalósult projekttel bővül és válik egyre gazdagabbá, informatívabbá, értékesebbé.

A „Közösségi építészeti alkotások regionális gyűjteménye és lektorált fórumának magyar-angol nyelvű webes felületén történő megjelentetése” projekt a Lechner Tudásközpont támogatásával jött létre.

– GI –
Fotó: PACE