Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Már a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek is alapfeladata volt a magas szintű gazdasági szakemberképzés így elmondhatjuk, hogy a Műegyetemen évszázados hagyományokra tekint vissza a gazdasági és humántudományi képzés. A mostani Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar a 1998. évi szervezeti átalakuláskor jött létre, de jogelőd intézménye 1934-től működött. A Kar alapító dékánja Heller Farkas nemzetközi hírű közgazdász volt. 
 
A BME-n folyó közgazdasági, menedzsment és szervezéstudományi, társadalomtudományi képzések mindenkor a gazdasági, az ipari és az egyéb felhasználói szféra véleményének figyelembevételével kerültek bevezetésre. A BME adta technológiai és üzleti környezet hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók megtanuljanak együttműködni más területekről érkező szakemberekkel, sikerorientált módon legyenek képesek csapatmunkát végezni, amely nagyban megkönnyíti a munkaerő piacon történő későbbi elhelyezkedésüket.
 
A GTK jelenleg 9 tanszékből, 3 tanszéki szintű szervezeti egységből valamint a Dékáni Hivatalból áll. Az új típusú BA/BSc képzéseken, az alapképzési szakokon a kar 6 képzést indít, melyek nagy részéről lehetőség nyílik a 12 meghirdetett mesterképzésre történő tovább lépésre. A karon egy doktori iskola (Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola) működik.