Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar a közlekedési és logisztikai folyamatok, valamint a járművek üzemeltetésére, tervezésére, szervezésére, irányítására, valamint a kapcsolódó komplex technikai feltételek biztosítására 1951 óta képez okleveles mérnököket.
 
Közlekedés nélkül megáll az élet, közlekedés nélkül nincs jövő. Az évszázadok során hatalmas fejlődésen ment keresztül az emberi civilizáció és technológia. A mai közlekedési rendszerek már rendkívül összetettek és bonyolultak, akár a járművekre, akár a közlekedés szervezésére gondolunk. A járművek, a közlekedési- és logisztikai rendszerek tervezéséhez és üzemeltetéséhez kiváló, jól képzett szakemberekre van szükség. A hozzánk tartozó járműtechnika, a közlekedés és a logisztika a modern, globális gazdaság katalizátora. Az Európai Unión belül e három ágazat együtt az egyik legtöbb munkavállalót foglalkoztató terület, hazánkban minden hetedik munkavállaló a járműiparból, a közlekedési- és logisztikai ágazatokból kapja a fizetését. A nemzetközi szinten is elismert képzéseinknek köszönhetően a Kar hallgatóinak nagyrésze már a diploma átvételekor munkahellyel és versenyképes fizetéssel rendelkezik.
 
A Karon három alapszakon (BSc) kínálunk képzést: járműmérnök-, közlekedésmérnök- és logisztikai mérnök szakokon. Akik mesterképzésen (MSc) folytatnák tanulmányaikat, már négy szak közül választhatnak: járműmérnök-, közlekedésmérnök- és logisztikai mérnök szakon, valamint 2018 szeptemberétől autonóm járműirányítási mérnök (angol nyelven) szakon tanulhatnak tovább. A legjobb eredményeket elért végzett hallgatóknak az MSc diploma megszerzése után lehetőség nyílik a karunkon folyó doktori képzésbe történő bekapcsolódásra. A Kandó Kálmán Doktori Iskolában folyó képzés a hazai közlekedési, logisztikai és járműtechnikai tudományos utánpótlás nevelésének egyik fő forrása.