Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara három mérnöki alapszakért és öt mesterszakért felelős. Egyetemünk az első vegyészmérnöki oklevelet 1907-ben adta ki. A Vegyészmérnöki Kar önálló egységként 1949-ben jött létre, jelenlegi nevét 2006 óta viseli. A biomérnöki szak 1976, a környezetmérnöki pedig 1999 óta működik. A Karon 1991-ben az országban elsőként indult doktori (PhD) képzés, amely a Nobel-díjas volt kollégánk Oláh György nevét viselő doktori iskolában kiemelkedő eredményességgel folyik.
 
Amellett, hogy büszkék vagyunk hagyományainkra, nagy gondot fordítunk arra, hogy képzésünkbe folyamatosan beépítsük a legújabb tudományos és műszaki eredményeket. Képzéseink tantervében nagy súllyal szerepel az informatika, a környezetvédelem, a biotechnológia, az anyagtudomány, a minőségügy - az adott szaknak megfelelő tartalommal és szempontokkal. Oktatásunk fontos vonása a választhatóság, amely révén hallgatóink egyéni képességeiket kibontakoztathatják.
 
A Kar tudományos tevékenysége számos területen a nemzetközi élvonalba tartozik. Példaként a gyógyszerszintézis, a polimer fizikai kémia és műanyag-feldolgozás, a műszeres analitika, a zöld kémia és technológia, a szennyvíztisztítás, az intelligens anyagok, az élelmiszerminősítés, a számításos kémia, a bioinformatika, a molekulaspektroszkópia, az ipari katalízis területén végzett kutatásokat említhetjük meg. Kutatómunkánkba tudományos diákkörösként, diplomázóként hallgatóink is bekapcsolódnak. Jövendő mérnökeink így a tananyag elsajátítása mellett az alkotó munkával is megismerkednek. A Kar kutató-fejlesztő munkájában meghatározó fontosságúak azok a projektek is, amelyeken a gazdasági szféra megbízásából dolgozunk. Számos céggel alakult ki rendszeres, széleskörű együttműködés, mely a kutatás mellett az oktatásra is kiterjed.