A XXX. Jubileumi OTDK kitüntetett műegyetemi oktatói és hallgatói

A XXX. Jubileumi OTDK kitüntetett műegyetemi oktatói és hallgatói.

Az OTDT szakmai bizottságainak XXX. Jubileumi OTDK Emlékérmesei:
Dr. Fehér Sándor egyetemi docens (Nukleáris Technika Tanszék)
Dr. Németh Géza egyetemi docens (Távközlési és Médiainformatikai Tanszék)
Dr. Hórvölgyi Zoltán egyetemi docens (Fizikai Kémia és Anyagtudomány Tanszék)
Dr. Kalaus György professor emeritus (Szerves Kémia és Technológia Tanszék)
Dr. Veress József tanszékvezető egyetemi tanár (Gazdaság- és Üzletpolitikai
Tanszék)
Dr. Csoma Rózsa egyetemi docens (Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék)
Dr. Kovács Ádám egyetemi docens (Műszaki Mechanikai Tanszék)
Dr. Krähling János egyetemi docens (Építészettörténeti és Műemléki Tanszék)
Dr. Pléh Csaba egyetemi tanár, akadémikus (Kognitív Tudományi Tanszék)
Dr. Farkas János professor emeritus (Szociológia és Kommunikáció Tanszék)
Dr. S. Nagy Katalin egyetemi tanár (Szociológia és Kommunikáció Tanszék)

Az OTDT elnökségének XXX. Jubileumi OTDK Emlékérmesei:
Dr. Kulcsár Béla tanszékvezető egyetemi tanár, dékán (Építőgépek,
Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika Tanszék, KSK)
Dr. Pataricza András egyetemi tanár (Méréstechnika és Információs Rendszerek
Tanszék)
Dr. Selényi Endre egyetemi tanár (Méréstechnika és Információs Rendszerek
Tanszék)

A 2011. évi Mestertanár cím birtokosai:
Dr. Majzik István egyetemi docens (Méréstechnika és Információs Rendszerek
Tanszék) – Informatikatudományi Szekció
Dr. Huszthy Péter egyetemi tanár (Szerves Kémia és Technológia Tanszék) –
Kémiai és Vegyipari Szekció
Dr. Vukoszávlyev Zorán egyetemi adjunktus (Építészettörténeti és Műemléki
Tanszék) – Műszaki Tudományi Szekció
Dr. Kovács József Gábor egyetemi docens (Polimertechnika Tanszék) – Műszaki
Tudományi Szekció
Dr. Koller László egyetemi docens (Villamos Energetika Tanszék) – Műszaki
Tudományi Szekció

A 2011. évi Pro Scientia Aranyérmesek:
Sipos István Róbert (Informatikatudományi Szekció, témavezető: Dr. Levendovszky
János egyetemi tanár, BME)
Lopata Anna (Kémiai és Vegyipari Szekció, témavezető: Dr. Tóth Judit tudományos
főmunkatárs, MTA Enzimológiai Intézet), Innovációs Különdíjas
Kóródy Anna (Műszaki Tudományi Szekció, témavezető: Dr. Vukoszávlyev Zorán
egyetemi adjunktus, BME)
Szendrei Zsolt (Műszaki Tudományi Szekció, témavezető: Dr. Vukoszávlyev Zorán
egyetemi adjunktus, BME)
Czeller Anna (Műszaki Tudományi Szekció, témavezető: Dr. Czigány Tibor egyetemi
tanár, BME), Innovációs Különdíjas

Csatolmány: