Mérnökgeológia – Kőzetmechanika Konferencia

Időpont: 
2016. május 18. 08:00 és 18:00 között
Helyszín: 
K ép. Díszterem, I.2.
Kategória: 
Konferencia
Szervezés: 
BME-egyetem
Kapcsolattartó: 
dr. Török Ákos (Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék)

Regisztráció: 8:30-tól - 9:00-ig, K. épület I. emelet, Díszterem előtt

9:00 – 9:15     Ünnepélyes megnyitó (Prof. Józsa János, a BME rektora)

I. Meghívott előadó (Invited keynote lecture)

9:15 – 10:00    Prof. Antonio Bobet (Purdue University): Frictional Discontinuities: The Mechanics and Imaging of Slip

10:00 – 10:30    Kávészünet (poszterek megtekintése)

II. Előadás-sorozat

10.30 – 10.45     Farkas Márton Pál – Dankó Gyula: Fúróiszap és foliáció hatása a hidraulikus repesztésre

10.45 – 11.00    Istovics Krisztina – M. Tóth Tivadar: Törésmodellezés a Bátaapáti Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló környezetében, a BN2-1-es fúrás alapján

11.00 – 11.15     Deák Ferenc – Shubert, Wolf – Hogyor Zoltán – Csicsák József: A 3VK vizsgálati kamra kihajtása során feltárt vetőzóna hatása a 3D-s optikai konvergencia mérések eredményeire

11.15 – 11.30     Skultéti Ágnes – M.Tóth Tivadar – Kovács István János: A kőzet mechanikai tulajdonságainak és reológiai viselkedésének meghatározása furadékanyag kvarcszemcséi alapján

11.30 – 11.45     Lovas Ádám – Kovács Róbert – Kovács László: Nem-Fourier hővezetés a kőzetmechanikában

11.45 – 12.00     Török Ákos – Lovas Tamás – Barsi Árpád – Bögöly Gyula – Czinder Balázs – Görög Péter – Kleb Béla – Molnár Bence – Muskovics Marianna – Pálinkás Bálint – Rozgonyi-Boissinot Nikoletta – Somogyi Árpád – Vásárhelyi Balázs: A Siroki vár sziklafalainak állékonyság vizsgálata: a térinformatika és mérnökgeológia együttes alkalmazása

12:00 – 12:10    Kérdések

12.10 – 12.20    Balázsy Béla köszöntése

12.20 – 13.45 Ebédszünet (poszterek megtekintése)

III. Előadás-sorozat

13.45 – 14.00    Bartakovics Edina – Kovács József – Török Ákos: II. János Pál pápa téri földtani képződmények mérnökgeológiai értelmezése a metró fúrások és karotázs adatok alapján

14.00 – 14.15    Víg Tímea – Farkas Dávid – Hajnal Géza: Szivárgási tényező vizsgálata kisminta kísérlet és numerikus modell segítségével

14.15 – 14.30    Németh Róbert – Verrasztó Zoltán – Izsák Tibor: A mérnökgeológia feladatai és lehetőségei a környezet védelmében – környezeti és társadalmi konfliktusok Aknaszlatinán

14.30 – 14.45    Andó Anita – Bodnár Nikolett – Gyuricza György – Zsámbok István: Budapest X. kerületének településgeológiai térképsorozata

14.45 – 15.00     Gálos Miklós – Kürti István: Kőzetmechanikai és kőzetszilárdsági vizsgálatok a Műegyetemen

15:00 – 15:30    Kávészünet (poszterek megtekintése)

IV. Előadás-sorozat

15:30 – 15:45    Deák Ferenc – Szűcs István – Bakai János: A Bátaapáti NRHT kamratérségét befogadó gránittest kőzetmechanikai viselkedésének jellemzése az akusztikus emissziók megfigyelése alapján

15:45 – 16:00    Kuti László – Müller Tamás: A legfelső vízzáró réteg előfordulása és vastagsága különböző laza üledékes területeken

16:00 – 16:15    Kopecskó Katalin: A Ház őrzői: a bronz oroszlánok. Restaurálást megelőző röntendiffrakciós vizsgálatok

16:15 – 16:30    Lámer Géza: Az anyag folytonos és diszkrét viselkedésének leírása. A modellezés kérdései

 16.30 – 16.45    Kérdések

16.45    Zárszó