Szilárd Leó Kollokvium I.

Időpont: 
2016. november 23. 14:15 és 16:00 között
Helyszín: 
E, F.III. 2. emelet 13.
Kategória: 
Előadás
Szervezés: 
BME-egyetem
Kapcsolattartó: 
Dr. Dóra Balázs

Program:
Forró László (EPFL): CH3NH3PbI3 perovszkit: túl napelem alkalmazásokon

A metil‐ammonium ólom‐trijodid már néhány éve izgalomban tartja a napenergia hasznosításával foglalkozókat, mivel hihetetlenűl hatékony energia‐gyűjtő rétegnek bizonyult. Jelenleg a napelem energiaátalakítási hatásfoka (η) 22 % körül van. A kutatás fő csapásvonala az anyag kémiai összetételének hangolására szorítkozik annak érdekében, hogy tovább növekedjen az η. Az előrehaladást lassítja, hogy még mindig nem világos a nagy hatékonyság mikroszkópikus mechanizmusa.

Csoportomban nagy hangsúlyt fektetünk az anyag széles skálán való kistályosítására: a tömbi egykristálytól (100 mm3) nanodrótokon keresztül kvantum pöttyökig, nanométeres nagyságban. Az anyag minden hosszúsági skálán nagyon gazdag fizikai tulajdonágokat mutat. Előadásomban ezek kutatásának egy szűk keresztmetszetét fogom bemutatni elektromos vezetőképesség, hővezetés, mágneses, optikai, fotóemisszió és más méréseken keresztül. Kitérek az anyag napelem gyártáson túli más alaklmazási lehetőségeire is.

A Magyar Tudomány Ünnepe valamennyi BME programja ITT érhető el.