Farkas lemmától az EP-tételekig

Időpont: 
2017. március 23. 14:15
Helyszín: 
H épület 306 terem
Kategória: 
Előadás
Szervezés: 
BME-egyetem
Kapcsolattartó: 
Differenciálegyenletek Tanszék

Előadó: Illés Tibor (BME Differenciálegyenletek Tanszék)

Absztrakt:

Farkas Gyula 2017. március 28-án lenne 170 éves, ha ember megérhetne ilyen kort. Leghíresebb németnyelvű, matematika cikkét 1901-ben publikálta. Annak ellenére, hogy a Farkas lemmának nem ez az első németnyelvű publikációja, mégis ez alapján vált ismerté, - kicsit megkésve, - a nemzetközi matematikus közösség számára, Kuhn és Tucker (1951) nemlineáris programozásról írt alapművéből. Farkas Gyula munkássága és híressé vált lemmája, a XIX. század végén és a XX. század elején nem csak magyar matematikusokra (Haár, Neumann, Riesz) volt hatással, hanem nemzetközi matematikai élet vezető személyiségeire is (pl. Minkowski).

Az előadásom célja, elsősorban a lineáris alternatíva tételek konstruktív bizonyítási módszereinek a nyomon követése az elmúlt évtizedekben a szimplex módszer megjelenésétől. Másfelől fontosnak tartom a lineáris alternatíva tételek néhány fontos alkalmazásának és általánosításának a kiemelését.

Természetesen kitérek Farkas lemma néhány előzményére is.

Az előadásom inkább egy szubjektív gondolatsor a lineáris alternatíva tételekről, mint egy mindenre kiterjedő, részletes összegzése a témakörnek.