Duna Napok

Időpont: 
2017. június 28 (Egész nap) és 2017. június 30 (Egész nap) között
Helyszín: 
BME
Kategória: 
Rendezvény
Szervezés: 
BME-egyetem
Kapcsolattartó: 
Urbanisztika Tanszék

A projekttalálkozó célja a kutatási célok és módszerek megvitatása és meghatározása.

A rendezvény a Duna Napokhoz (2017. június 29 – 30.) kapcsolódik.

DANUrB (DANube Urban Brand - a regional network building through tourism and education to strengthen the “Danube” cultural identity and solidarity)

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „Duna Urban Brand – regionális hálózat kiépítése a turizmus és az oktatás révén, a "Duna" kulturális identitás és szolidaritás erősítése érdekében” című, összesen 20 partnerrel megvalósítandó pályázati kezdeményezése az INTERREG DANUBE pályázaton a 2.2 prioritás területen támogatást nyert. A programot a BME Építészmérnöki Kar Urbanisztika tanszéke dolgozta ki és vezeti.

A projekt célja a dunai települések kulturális identitásának erősítése, a Duna épített környezetének felmérése, és értékeit hasznosítva egy közös kulturális hálózat és turisztikai márkanév létrehozása. Ezeket a célokat a projekt a Duna menti települések nemzetek közötti kulturális kapcsolatainak segítésével, valamint a fel nem használt, vagy rejtett építészeti, kulturális és társadalmi értékek – azok jobb gazdasági és kulturális megtérülése érdekében történő – feltárásával kívánja elérni.
A projekt fő célja, egy átfogó kulturális tér-hálózat, egy Duna-menti "európai kulturális sétány" létrehozása. Ez összeköti a folyam menti közösségeket, egymással és saját kulturális örökségükkel is. A program tematikus útvonalakat és a fejlesztési lehetőségeket kínál, és egy értelmezhető kulturális turisztikai célponttá szervezi az érintett településeket, ezzel növelve a látogatók számát és meghosszabbítva a régióban eltöltött látogatási időt. A projekt a települések épített és kulturális erőforrásait tárja fel neves műszaki egyetemek kutatásaival, és stratégiát alkot arra, hogy egyes ma még kihasználatlan, vagy alulhasznosított építészeti vagy kulturális emlékeket és infrastruktúrákat miként lehet transznacionális – Duna menti – kontextusban újra márkázni, újfajta kulturális hasznosításra a közösség bevonásával aktívvá tenni. Speciális hangsúlyt kaphatnak az ipari emlékek, a kommunizmusból ránk maradt épületek és infrastruktúrák, de korábbi korok kereskedelmi és védelmi emlékei, vagy ma még élő hagyományai is. 
A projektpartnerek – releváns egyetemek, regionális önkormányzatok, civil szervezetek és a piaci alapon működő szakmai ügynökségek – hálózatot és közös platformot hoznak létre, hogy egy fenntartható kulturális és idegenforgalmi stratégia mentén dolgozzanak, melynek eredményeként létrejön a közös dunai városi márka, s amely egyszerre hordoz társadalmi és gazdasági előnyöket.
A projekt kiemelt célkitűzése a Duna által térben szervezett, alulhasznosított kulturális örökség és kulturális erőforrások újraélesztése, összekapcsolása a kulturális együttműködések és tematikus turisztikai termékek fejlesztése érdekében, újrapozícionálva így korábban elhanyagolt helyi erőforrásokat. A projekt javítja a helyi hozzáférést a kultúrához, és az értékek gazdasági hasznosulását, elsősorban azzal, hogy a látogatókat a nagyobb városközpontokból kicsalogatja a kisebb, eddig felfedezetlen településekre. A közös stratégia és egyedi eszközök alkalmazásával a projekt látható változást fog eredményezni a kulturális örökség használatában és gazdasági értékteremtő képességének erősítésében, továbbá elősegíti az egyes kisvárosok kulturális tradícióinak újjáélesztését.  
A projekt három fő specifikus célt fogalmaz meg: (1) DANUrB kulturális hálózat létrehozása; (2) DANUrB Stratégia (transznacionális területfejlesztési program); DANUrB TOUR (új tematikus útvonalak fejlesztése). 
A DANUrB platformban összesen 20 partner vesz részt, 19 társult partnerrel, ez utóbbiak Duna-menti önkormányzatok, regionális és állami turisztikai és kulturális intézmények. 
 
A 20 partner:   
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Lead Partner)
Slovak University of Technology in Bratislava (Work Package gazda)
Vienna University of Technology / TU Wien – ifoer (Work Package gazda)
Oikodrom - The Vienna Institute for Urban Sustainability (Work Package gazda)
Heritage Interpretation Center, Sofia - Interpret Europe Association (Work Package gazda)
University for Continuing Education - Danube University Krems (Ausztria)
"Ion Mincu" University of Architecture and Urbanism
University of Novi Sad (Szerbia)
University of Belgrade
National Institute for Research and Development in Tourism (Románia)
National Tourism Cluster "Bulgarian Guide"
The National Institute for Research and Development in Construction, Urban Planning and Sustainable Spatial Development URBAN-INCERC (Románia)
Vukovar-Srijem County Municipality
GPS City Guide Kft (PocketGuide) (Magyarország)
Xellum Kft (Magyarország)
Kortárs Építészeti Központ Alapítvány
Human Resources Development Agency (Ruse, Bulgária)
Pest Megye Önkormányzata
Municipality of Sturovo (Párkány, Szlovákia)
Municipality of Esztergom
A projekt megvalósításának időtartama 2017. január – 2019. június (30 hónap)
A projekt költségvetése: 2,7 millió EUR (ebből ERDF és IPA támogatás: 2,3 millió EUR) 
Támogatás intenzitása Magyarországon: EU interreg ERDF: 85%  Magyar kormányzat: 15% (magán szervezeteknél 10%)  
 

További részletek az Urbanisztika Tanszék honlapján.