Számolások irreguláris Higgs nyalábok modulusterén

Időpont: 
2017. november 14. 11:30 és 13:00 között
Helyszín: 
H épület 306-os szoba
Kategória: 
Előadás
Szervezés: 
BME-egyetem
Kapcsolattartó: 
Geomatria Tanszék
Előadó: Ivanics Péter

Absztract: Korábban megadtuk a teljes leírását egy komplex projektív görbe feletti, bizonyos szingularitási adatú Higgs nyalábok modulustereinek. Kiderült, hogy a számítások továbbfejleszthetőek más szingularitású adatú Higgs nyalábokra is. Jelen előadásban az elmúlt egy évben elért eredményeket, konkrét számolásokon keresztül, egy példán fogom bemutatni. A kutatás közös munka Stipsicz Andrással és Szabó Szilárddal.