Geometriai konfigurációk

Időpont: 
2017. november 21. 10:30 és 12:00 között
Helyszín: 
H épület 306-os szoba
Kategória: 
Előadás
Szervezés: 
BME-egyetem
Kapcsolattartó: 
Geomatria Tanszék
Előadó: Gévay Gábor

Absztarct: Egy (p(q), n(k)) geometriai konfiguráció egy p számú pontból és n számú blokkból álló illeszkedési struktúra, amelyben minden pont q számú blokkhoz, és minden blokk k számú ponthoz illeszkedik; a blokkok halmaza állhat egyenesekből, körökből, kúpszeletekből, stb. Az előadásban bemutatunk egy geometriai konfigurációkból álló Pascal-háromszöget; e háromszög mindegyik eleme reprezentálható mind pont-egyenes, mind pedig pont-kör konfiguráció alakjában; továbbá mindegyik egy-egy illeszkedési tételt jelenít meg (ezek egyike a klasszikus Desargues-tétel). Az előadás második felében feloldható konfigurációkkal foglalkozunk, amelyek a feloldható blokkrendszerek általánosításának tekinthetők.