Megalakult a BME új Közalkalmazotti Tanácsa

A műegyetemi munkavállalók érdekeit képviselő testület választása érvényes és eredményes volt.

Sikerrel zárult a BME Közalkalmazotti Tanács (KT) tagjairól szóló szavazás. Az új testület 2018.07.04-én megtartotta alakuló ülését és megválasztotta tisztségviselőit és képviselőit. Eszerint a KT elnöke Molnár Kára, az elnökhelyettes Veress János.

név szervezeti egység egyetemi mellék
Bende Margit GPK 1224
Flamichné Koleszár Beáta Kancellária 3501
Földszin Rhea ÉPK 3521
Herczeg Levente GPK 2407
Hős Csaba GPK 2216
Kollár Anikó ÉMK 1251
Lógó János ÉMK 1325
Molnár Klára OMIKK 1392
Mózer Krisztina KJK 3618
Papp Zsolt TTK 4181
Szandi Lajos VIK 2169
Veress János KTH 3452
Vertetics Zoltán VBK 1424

A Közalkalmazotti Tanácson belüli funkciók, feladatok, szerepkörök:

Molnár Klára - elnök - Rektori Tanács ülésén szavazati jogú tag, Szenátusi Ülésen tanácskozási jogú tag
Veress János - elnökhelyettes
Bende Margit - Oktatási Bizottság delegált
Hős Csaba - Tudományos Bizottság delegált
Herczeg Levente - Gazdasági Bizottság delegált
Szandi Lajos- honlapfelelős, levelező lista admin,

KT ülésekre állandóan meghívottak:

Jakab László - korábbi KT elnök
Pacher Pál - korábbi KT elnök
Somogyvári Tibor - Érdekképviseleti Iroda vezetője
Póttagok a KT választáson kapott szavazatok csökkenő sorrendjében:
Gazdag-Takács Márta
Kunsági László
Molnár Zoltán Gábor
Szalma Éva
Szűcs Gábor

A választásról készült jegyzőkönyv megtalálható a BME KT oldalán.

Köszönjük a szavazáson való aktív részvételt és a Választási Bizottság nagyon hatékony munkáját.

Forrás: BME Közalkalmazotti Tanács