A Műegyetem sok szeretettel köszönti új hallgatóit!

Gratulálok mindenkinek, akinek sikerült bejutni a Műegyetem valamelyik képzésére! Idén sem volt könnyű, jó – sok esetben nagyon jó – eredmény kellett hozzá.

 

A BME-re felvett hallgatók a Központi Tanulmányi Hivatal oldalain találják meg a beiratkozáshoz szükséges információkat.

A BME 2018 őszén induló képzéseire felvettek felvételi pontszámai itt találhatók meg.

A pótfelvételi lehetőségekről itt tájékozódhat.

 

Tájékoztató a Műegyetem 2018 szeptemberében induló képzéseire felvettek eredményeiről:

A 2018 szeptemberében induló képzésekre a BME-re összesen 10 870-en jelentkeztek, ez az országos jelentkezői létszám 10,1%-a.

A Műegyetemre júliusban összesen felvettek száma közel annyi, mint a tavalyi (lényegében nem csökkenő alapképzési létszámmal): idén szeptemberben 4789-en kezdhetik meg nálunk tanulmányaikat (2017-ben 5019-en). Ez jó eredmény a kedvezőtlen demográfiai folyamatok figyelembevételével. Kiemelendő, hogy így is magasan tudtuk tartani pontszámainkat. Csak nagyon jó felvételi pontszámmal lehetett hozzánk bekerülni. Az alapképzéseinkre állami ösztöndíjasként felvettek átlagpontszáma 415,7!

Néhány reprezentatív példa az állami ösztöndíjas képzésre felvettek eredményéről (nappali alap- és osztatlan képzés):

Szak

 

A BME-re felvettek 

 

minimális pontszáma

 

átlag pontszáma

létszáma

Mechatronikai mérnöki

 

451

 

470

135

Vegyészmérnöki

 

415

 

451

149

Fizika

 

399

 

453

43

Mérnökinformatikus

 

395

 

439

587

Építészmérnöki (osztatlan)

 

383

 

424

184

Nemzetközi gazdálkodás

 

440

 

457

18

 

Az osztatlan építészmérnöki szakhoz már évek óta előírás az emelt szintű érettségi. 2013 óta az építészmérnöki és az energetikai mérnöki BSc szakunkhoz is legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségit kell tenni. Tapasztalatunk szerint az emelt szintű érettségivel rendelkezők az átlagnál sokkal kisebb arányban morzsolódnak le, tanulmányi eredményük – és így persze tanulmányi ösztöndíjuk is – jóval átlag feletti.

A jó felvételi eredményekkel bekerülő hallgatóinktól az egyetemen is jó teljesítményt várunk. A nekik nyújtott magas színvonalú képzéssel, velük közösen, meg fogjuk tartani a Műegyetem diplomájának nemzetközileg is elismert presztízsét.

Ebben az évben mesterképzési szakjainkra 1817 jelentkezőt vettünk fel állami ösztöndíjas képzésre, 964 főt januárban és 853 főt júliusban. A hazai gazdaság eredményességéhez elengedhetetlenül szükségesek a mesterdiplomával rendelkezők. A mesterdiploma belépő abba az „elit klub”-ba, ahol a munka annyira változatos és kihívásokkal teli, hogy egyben élvezet is. Javasoljuk a Műegyetem alapképzéseire felvetteknek, tervezzék be valamelyik mesterszakunk elvégzését is! Tanulmányozzák a mesterképzési szakjainkat – akár az alapszaktól eltérő mesterszakot is választhatnak.

 

Budapest, 2018. július 25.

 

Dr. Veszprémi Károly

egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes