főállású egyetemi docens (Differenciálegyenletek Tanszék)