Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (KJK)

A Kar honlapja: kozlekedes.bme.hu

Képzési és tudományterületek

A Kar vezetői:

Dékán:

Dékánhelyettesek:

Szolgáltató szervezeti egységek:

Dékáni Hivatal
K.I.27. Tel.: 463-3551
E-mail: kjk@mail.bme.hu

Hallgatói Képviselet