Magyar Tudományos Akadémia (MTA) tagjai

Levelező taggá az a magyar állampolgár választható meg, aki az MTA doktora címmel vagy azzal egyenértékűnek minősített tudományos fokozattal rendelkezik, és aki tudományát elismerten és különösen magas színvonalon, alkotó módon műveli. Rendes tag az a magyar állampolgárságú levelező tag lehet, aki levelező tagságának elnyerése óta jelentős tudományos eredményeket ért el.

 

Név Végzettség Osztály Levelező tag Rendes tag
Arató Péter villamosmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 2001 2007
Bársony István villamosmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 2010 2016
Bíró Péter mérnök Földtudományok Osztálya 1985 1990
Blaskó Gábor kémikus Kémiai Tudományok Osztálya 2001 2007
Bokor József villamosmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1998 2001
Czigány Tibor gépészmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 2013 2019
Cságoly Ferenc építészmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 2007 2013
Csépe Valéria pszichológus Filozófiai és Történettudományok Osztálya 2007 2019
Csiszár Imre matematikus Matematikai Tudományok Osztálya 1990 1995
Csurgay Árpád villamosmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1985 1993
Domokos Gábor építészmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 2004 2010
Dunai László építőmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 2016 2022
Fritz József matematikus Matematikai Tudományok Osztálya 1995 2001
Gáspár Péter közlekedésmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 2016 2022
Gáspár Zsolt mérnök, alkalmazott matematikus Műszaki Tudományok Osztálya 1993 1998
Györfi László matematikus Műszaki Tudományok Osztálya 1995 2001
Halmai Péter közgazdász Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya 2016 2022
Hargittai István kémikus Kémiai Tudományok Osztálya 1987 1993
Hargittai Magdolna vegyészmérnök Kémiai Tudományok Osztálya 2004 2010
Horvai György vegyészmérnök Kémiai Tudományok Osztálya 2007 2013
Huszthy Péter okleveles vegyész Kémiai Tudományok Osztálya 2013 2019
Imre Sándor villamosmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 2019  
Insperger Tamás gépészmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 2019  
Józsa János Balázs építőmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 2013 2019
Károlyi György Zoltán fizikus, építőmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 2019  
Kertész János fizikus Fizikai Tudományok Osztálya 2001 2007
Keserű György Miklós vegyészmérnök Kémiai Tudományok Osztálya 2019  
Keviczky László villamosmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1985 1993
Kiss Rita Mária építőmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 2022  
Kollár László Péter építőmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 2001 2007
Kurutzné Kovács Márta építőmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 2004 2010
Marosi György vegyészmérnök Kémiai Tudományok Osztálya 2022  
Mihály György fizikus Fizikai Tudományok Osztálya 1995 2001
Monostori László villamosmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 2010 2016
Nyulászi László vegyészmérnök Kémiai Tudományok Osztálya 2019  
Palkovics László gépészmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 2007 2013
Pap László villamosmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 2001 2007
Péceli Gábor villamosmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 2007 2013
Pléh Csaba pszichológus, nyelvész Filozófiai és Történettudományok Osztálya 1998 2004
Pukánszky Béla vegyészmérnök Kémiai Tudományok Osztálya 2004 2010
Reményi Károly gépészmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1987 1998
Rónyai Lajos matematikus Matematikai Tudományok Osztálya 2001 2007
Somlyódy László gépészmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1990 1998
Stépán Gábor gépészmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 2001 2007
Szász Domokos matematikus Matematikai Tudományok Osztálya 1990 1995
Szirányi Tamás villamosmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 2022  
Szirmay-Kalos László villamosmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 2022  
Tarnai Tibor mérnök, alkalmazott matematikus Műszaki Tudományok Osztálya 1995 2001
Tóth Bálint matematikus Matematikai Tudományok Osztálya 2022  
Török Ádám közgazdász Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya 2001 2007
Török Ákos geológus, környezetmérnök Földtudományok Osztálya 2022  
Vértessy G. Beáta biológus Biológiai Tudományok Osztálya 2022  
Völgyesi Lajos geofizikus Földtudományok Osztálya 2019  
Zaránd Gergely Attila fizikus Fizikai Tudományok Osztálya 2016 2022
Jánossy András fizikus Fizikai Tudományok Osztálya 1993 1998
Tőke László vegyészmérnök Kémiai Tudományok Osztálya 1993 1998

Összeállításunk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és elődintézményeinek elhunyt akadémikusait tartalmazza. Összeállításunkban az akadémikus megválasztásakor megadott osztályt, a levelező- és rendes taggá történő választás évét adtuk meg. 1830 és 1870 között az Akadémiának hat osztálya, 1870-1946 között három, 1946-1949 között négy, 1949-1951 között hat, 1951-1962 között hét, 1962-1965 között nyolc, míg 1965-1991 között tíz osztálya volt. A jelenlegi osztálystruktúra (11 osztály) 1992-ben alakult ki.

A megjegyzés oszlopban az elmúlt 190 év történelmi változásait is láthatjuk: 1830 és 1948 között lehetőség volt a rendes tagok közül összesen 24 tiszteleti tagot választani, mint a legmagasabb tudományos elismerés. 1949-ben a tiszteleti tagokat rendes taggá visszaminősítették. Több akadémikus tagságát 1945-ben politikai perekkel megszüntették, akiket 1989-ben rehabilitáltak. Az 1949. évi XXVII. törvény alapján 122 levelező és rendes tagot tanácskozó taggá nyilvánítottak, azaz gyakorlatilag kizárták őket, 1989-ben az Akadémiai Közgyűlés tagságukat folyamatossá nyilvánította.


Név Végzettség Osztály Levelező tag Rendes tag Megjegyzések
Karácson Mihály (~1800 - 1869) pedagógus, jogász Törvénytudományi Osztály      
Nendtvich Károly (1811 - 1892) orvos, kémikus Természettudományi Osztály 1845 1858  
Arenstein József (1816 - 1892) matematikus Matematikai Osztály 1847    
Hunfalvy János (1820 - 1888) földrajztudós Természettudományi Osztály 1858 1865  
Kruspér Isván (1818 - 1905) mérnök Természettudományi Osztály 1858 1870 tiszteleti tag: 1899
Sztoczek József (1819 - 1890) mérnök Természettudományi Osztály 1858 1860  
Vész János Ármin (1826 - 1882) mérnök Természettudományi Osztály 1858 1868  
Kautz Gyula (1829 - 1909) jogász, közgazda Törvénytudományi Osztály 1860 1865  
Kautz Gyula (1829 - 1909) jogász, közgazda Törvénytudományi Osztály 1860 1865  
Skalnitzky Antal (1836 - 1878) építész Természettudományi osztály 1865    
Szily Kálmán, id. (1838 - 1924) természettudós, nyelvész Természettudományi osztály 1865 1873 tiszteleti tag: 1920
Hunyady Jenő (1838 - 1889) matematikus Matematikai Osztály 1867 1883  
Ponori Thewrewk Emil (1838 - 1917) klasszika - filológus Bölcseleti Osztály 1872 1884 tiszteleti tag: 1906
Wartha Vince (1844 - 1914) kémikus Természettudományi Osztály 1873 1891  
Horváth Ignác (1843 - 1881) mérnök Matematikai és Természettudományi Osztály 1874    
Krenner József Sándor (1839 - 1920) mineralógus Matematikai és Természettudományi Osztály 1874 1885  
Réthy Mór (1848 - 1925) fizikus Matematikai és Természettudományi Osztály 1878 1900  
Révész Pál (1934 - 2022) matematikus Matematikai Tudományok Osztálya 1982 1987  
Kőnig Gyula (1849 - 1913) matematikus Matematikai és Természettudományi Osztály 1880 1889  
Schuller Alajos (1845 - 1920) fizikus Matematikai és Természettudományi Osztály 1880 1891  
Kriesch János (1834 - 1888) zoológus Matematikai és Természettudományi Osztály 1881    
Entz Géza, id. (1842 - 1919) zoológus Matematikai és Természettudományi Osztály 1883 1890  
Klein Gyula (1844 - 1915) botanikus Matematikai és Természettudományi Osztály 1883 1898  
Kherndl Antal (1842 - 1919) mérnök Matematikai és Természettudományi Osztály 1884 1898  
Lóczy Lajos (1849 - 1920) geológus, földrajztudós Matematikai és Természettudományi Osztály 1888 1901 tiszteleti tag: 1920
Daday Jenő (1855 - 1920) zoológus Matematikai és Természettudományi Osztály 1889 1910  
Ilosvay Lajos (1851 - 1936) kémikus Matematikai és Természettudományi Osztály 1891 1905 tiszteleti tag: 1928
Lipthay Sándor (1847 - 1905) mérnök Matematikai és Természettudományi Osztály 1891 1896  
Schmidt Sándor (1855 - 1904) mineralógus Matematikai és Természettudományi Osztály 1891    
Zipernowsky Károly (1853 - 1942) gépészmérnök Matematikai és Természettudományi Osztály 1893    
Rados Gusztáv (1862 - 1942) matematikus Matematikai és Természettudományi Osztály 1894 1907 tiszteleti tag: 1937
Schulek Frigyes (1841 - 1919) építész Matematikai és Természettudományi Osztály 1895   tiszteleti tag: 1917
Gaál Jenő (1846 - 1934) jogász, közgazda Társadalom- és Történettudományi Osztály 1896 1908  
Krüschák József (1864 - 1933) matematikus Matematikai és Természettudományi Osztály 1896 1914  
Steindl Imre (1839 - 1902) építész Matematikai és Természettudományi Osztály 1898    
Tőtössy Béla (1854 - 1923) matematikus Matematikai és Természettudományi Osztály 1899    
Vajna Zoltán (1928 - 2023) gépészmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1993 1998  
Istvánffi Gyula (1860 - 1930) botanikus Matematikai és Természettudományi Osztály 1901 1920  
Schafarzik Ferenc (1854 - 1927) geológus Matematikai és Természettudományi Osztály 1902 1916  
Bodola Lajos (1859 - 1936) mérnök Matematikai és Természettudományi Osztály 1905    
Tangl Károly (1854 - 1923) fizikus Matematikai és Természettudományi Osztály 1908 1920  
Wittmann Ferenc (1860 - 1932) fizikus Matematikai és Természettudományi Osztály 1908    
Zemplén Győző (1879 - 1916) fizikus Matematikai és Természettudományi Osztály 1899    
Tuzson János (1870 - 1943) erdőmérnök, botanikus Matematikai és Természettudományi Osztály 1909    
Entz Géza, ifj. (1875 - 1943) zoológus Matematikai és Természettudományi Osztály 1910 1932  
Szarvasy Imre (1872 - 1942) vegyészmérnök Matematikai és Természettudományi Osztály 1910 1922  
Székely Vladimír (1941 - 2020) villamosmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 2004 2010  
Bánki Donát (1859 - 1922) gépészmérnök Matematikai és Természettudományi Osztály 1911    
Rejtő Sándor (1853 - 1928) gépészmérnök Matematikai és Természettudományi Osztály 1912 1923  
Teleki Pál, gr. (1854 - 1923) földrajztudós, politikus Matematikai és Természettudományi Osztály 1913   tiszteleti tag: 1925
Buday László (1873 - 1925) statisztikus Matematikai és Természettudományi Osztály 1914    
Felmér Frigyes (1871 - 1945) közgazda, statisztikus Matematikai és Természettudományi Osztály 1899    
Sigmond Elek (1873 - 1939) vegyészmérnök, agrogeológus Matematikai és Természettudományi Osztály 1915 1925  
Marek József (1868 - 1952) állatorvos Matematikai és Természettudományi Osztály 1918 1938 tiszteleti tag: 1942 rendes tag: 1949
Pogány Béla (1887 - 1943) fizikus Matematikai és Természettudományi Osztály 1918 1931  
Szily Kálmán, ifj. (1875 - 1958) természettudós Matematikai és Természettudományi Osztály 1920   1948-ban tagsága megszűnt, 1989-ben rehabilitálták
Vitális István (1871 - 1947) geológus Matematikai és Természettudományi Osztály 1920 1945  
Heller Farkas (1877 - 1955) közgazda Matematikai és Természettudományi Osztály 1921 1934 tanácskozó tag: 1949 rendes tagságát 1989-ben folyamatosnak nyilvánították
Zelovich Kornél (1869 - 1935) mérnök Matematikai és Természettudományi Osztály 1921 1928  
Vendl Aladár (1886 - 1971) geológus Matematikai és Természettudományi Osztály 1922 1931, rendes tag: 1949 tiszteleti tag: 1945, rendes tag: 1949
Zimmermann Ágoston (1875 - 1963) állatorvos Matematikai és Természettudományi Osztály 1922 1935 tiszteleti tag: 1942, rendes tag: 1949
Zemplén Géza (1883 - 1956) kémikus Matematikai és Természettudományi Osztály 1923 1927 tiszteleti tag: 1946, rendes tag: 1949
Gróh Gyula (1886-1952) kémikus Matematikai és Természettudományi Osztály 1925 1936 tanácskozó tag: 1949, rendes tagságát 1989-ben folyamatosnak nyilvánították
Laky Dezső (1887 - 1962) közgazda, statisztikus Matematikai és Természettudományi Osztály 1926 1946 tanácskozó tag: 1950, rendes tagságát 1989-ben folyamatosnak nyilvánították
Manninger Rezső (1890 - 1970) állatorvos Matematikai és Természettudományi Osztály 1927 1939  
Möller István (1860 - 1934) építész Matematikai és Természettudományi Osztály 1927    
Hültl Dezső (1870 - 1946) matematikus Matematikai és Természettudományi Osztály 1931    
Gyulai Zoltán (1887 - 1968) fizikus Matematikai és Természettudományi Osztály 1932 1954  
Szabó Zoltán (1882 - 1944) botanikus, biológus Matematikai és Természettudományi Osztály 1932 1941  
Varga József (1891 - 1956) vegyészmérnök Matematikai és Természettudományi Osztály 1932 1946  
Mihalich Győző (1877 - 1966) mérnök Matematikai és Természettudományi Osztály 1933 1949  
Vendel Miklós (1896 - 1977) geológus Matematikai és Természettudományi Osztály 1933 1943  
Doby Géza (1877 - 1968) biokémikus Matematikai és Természettudományi Osztály 1934 1946 tanácskozó tag: 1949 rendes tagságát, 1989-ben folyamatosnak nyilvánították
Finta József (1935 - 2024) építészmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1985 1993  
Finkey József (1889 - 1941) bányamérnök Matematikai és Természettudományi Osztály 1934 1940  
Wälder Gyula (1884 - 1944) építész Matematikai és Természettudományi Osztály 1935    
Bay Zoltán (1900 - 1992) fizikus Matematikai és Természettudományi Osztály 1936 1945 1949-ben tagsága külföldre távozás miatt megszűnt, 1989-ben rehabilitálták
Grosschmid Lajos (1886 - 1940) matematikus Matematikai és Természettudományi Osztály 1936    
Rohringer Sándor (1868 - 1945) mérnök Matematikai és Természettudományi Osztály 1936 1941  
Wellmann Oszkár (1876 - 1943) állatorvos Matematikai és Természettudományi Osztály 1936 1941  
Verebélÿ László (1883 - 1959) gépészmérnök Matematikai és Természettudományi Osztály 1937   tanácskozó tag: 1949, 1954-ben ismét levelező taggá választották
Fekete Zoltán (1877 - 1962) erdőmérnök Matematikai és Természettudományi Osztály 1941    
Mócsy János (1895 - 1976) állatorvos Matematikai és Természettudományi Osztály 1941 1946  
Romwalter Alfréd (1890 - 1954) kémikus Matematikai és Természettudományi Osztály 1941   tanácskozó tag: 1949 levelező tagságát 1989-ben folyamatosnak nyilvánították
Jáky József (1893 - 1950) mérnök Matematikai és Természettudományi Osztály 1942 1949  
Egerváry Jenő (1891 - 1958) matematikus Matematikai és Természettudományi Osztály 1943 1946  
Náray-Szabó István (1899 - 1972) vegyészmérnök Matematikai, Fizikai, Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 1945   1948-ban tagsága megszűnt, 1989-ben rehabilitálták
Papp Simon (1886 - 1970) geológus Matematikai és Természettudományi Osztály 1899    
Surányi János (1886 - 1965) mezőgazdasági mérnök Biológiai és Orvosi Tudományok Osztálya 1945 1960 tanácskozó tag: 1949, 1954-ben ismét levelező taggá választották
Borbély Samu (1907 - 1984) mérnök, matematikus Matematikai, Fizikai, Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 1946 1979  
Csűrös Zoltán (1901 - 1979) vegyészmérnök Matematikai, Fizikai, Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 1946 1946  
Gombás Pál (1909 - 1971) fizikus Matematikai, Fizikai, Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 1946 1946  
Schay Géza (1900 - 1991) kémikus Matematikai, Fizikai, Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 1946 1954  
Tárczy-Hornoch Antal (1900 - 1986) bányamérnök, geofizikus Matematikai, Fizikai, Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 1946 1946  
Alexits György (1899 - 1978) matematikus Matematikai, Fizikai, Kémiai és Műszaki Tudományok Osztály 1948 1949  
Bognár Rezső (1913 - 1990) vegyészmérnök Matematikai, Fizikai, Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 1948 1953  
Hajós György (1912 - 1972) matematikus Matematikai, Fizikai, Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 1948 1953  
Verő József (1904 - 1985) kohómérnök Matematikai, Fizikai, Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 1948 1949  
Barta István (1910 - 1978) villamosmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1949 1976  
Gillemot László (1912 - 1977) gépészmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1949 1965  
Kovács István (1913 - 1996) fizikus Műszaki Tudományok Osztálya 1949 1967  
Kovács K. Pál (1907 - 1989) gépészmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1949 1970  
Major Máté (1904 - 1986) építész Műszaki Tudományok Osztálya 1949 1960  
Rázsó Imre (1904 - 1964) gépészmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1949    
Varga Ottó (1909 - 1969) matematikus Matematikai Tudományok Osztálya 1950 1965  
Erdey László (1910 - 1970) kémikus Természettudományok Osztály 1951 1955  
Mosonyi Emil (1910 - 2009) mérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1951 1991  
Széchy Károly (1903 - 1972) mérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1951 1970  
Bárány Nándor (1899—1977) gépészmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1953    
Heller László (1907 - 1980) gépészmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1954 1962  
Benedikt Ottó (1897 - 1975) villamosmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1956 1958  
Korach Mór (1888 - 1975) vegyészmérnök Természettudományok Osztály 1956 1958  
Proszt János (1892 - 1968) kémikus Természettudományok Osztály 1956  
Csanádi György (1905 - 1974) mérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1958 1970  
Kónya Albert (1917 - 1988) fizikus Természettudományok Osztály 1958 1976  
Liska József (1883 - 1967) gépészmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1958    
Kozma László (1902 - 1983) villamosmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1961 1976  
Polinszky Károly (1922 - 1998) vegyészmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1964 1976  
Bogárdi János (1909 - 1998) mérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1962 1973  
Lévai András (1908 - 2003) gépészmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1962 1973  
Csáki Frigyes (1921 - 1977) gépészmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1965 1976  
Bölcskei Elemér (1917 - 1977) mérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1967    
Geszti P. Ottó (1922 - 1985) gépészmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1967 1976  
Hazay István (1901 - 1995) mérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1967 1976  
Holló János (1919 - 2012) vegyészmérnök Kémiai Tudományok Osztálya 1967 1976  
Pungor Ernő (1923 - 2007) kémikus Kémiai Tudományok Osztálya 1967 1976  
Gáspár Rezső (1921 - 2001) fizikus Fizikai Tudományok Osztálya 1970 1979  
Kézdi Árpád (1919 - 1983) mérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1970 1976  
Lempert Károly (1924 - 2019) kémikus Kémiai Tudományok Osztálya 1970 1982  
Prohászka János (1920 - 2012) gépészmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1970 1982  
Szabó János (1920 - 2012) mérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1970 1979  
Szántay Csaba (1928 - 2016) vegyészmérnök Kémiai Tudományok Osztálya 1970 1982  
Erdős Péter (1910 - 1990) villamosmérnök, közgazda Műszaki Tudományok Osztálya 1973 1979  
Farkas Lóránd (1914 - 1986) kémikus Kémiai Tudományok Osztálya 1973    
Gábor László (1910 - 1981) építészmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1973 1979  
Homoródi Lajos (1911 - 1982) mérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1973 1979  
Vajta László (1920 - 1979) vegyészmérnök Kémiai Tudományok Osztálya 1973    
Hardy Gyula (1928 - 1988) vegyészmérnök Kémiai Tudományok Osztálya 1976 1985  
Csibi Sándor (1927 - 2003) gépészmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1979 1987  
Prékopa András (1929 - 2016) matematikus Matematikai Tudományok Osztálya 1979 1985  
Földes Péter (1930 - 1982) vegyészmérnök Kémiai Tudományok Osztálya 1982    
Gyarmati István (1929 - 2002) fizikus Kémiai Tudományok Osztálya 1982 1990  
Halász Ottó (1927 - 1986) mérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1982    
Michelberger Pál (1930 - 2014) gépészmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1982 1990  
Tuschák Róbert (1927 - 2018) gépészmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1982 1990  
Zawadowski Alfréd (1936 - 2017) fizikus Fizikai Tudományok Osztálya 1985 1990  
Detrekői Ákos (1939 - 2012) mérnök Földtudományok Osztálya 1990 1995  
Gyulai József (1933 - 2021) fizikus Műszaki Tudományok Osztálya 1990 1995  
Kaliszky Sándor (1927 - 2016) mérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1990 1995  
Kollár Lajos (1926 - 2004) mérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1990 1995  
Palotás László (1905 - 1993) mérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1990 1991  
Gál Sándor (1933 - 2021) vegyészmérnök Kémiai Tudományok Osztálya 1993 2004  
Nagy István (1931 - 2015) villamosmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1993 1998  
Simonyi Károly (1916 - 2001) gépészmérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1993 1994  
Szabadváry Ferenc (1923 - 2006) vegyészmérnök Kémiai Tudományok Osztálya 1995 2004  
Szepesváryné Tóth Klára (1939 -2013) gyógyszerész Kémiai Tudományok Osztálya 1995 2001  
Fonyó Zsolt (1943 - 2005) vegyészmérnök Kémiai Tudományok Osztálya 1998 2004  
Haszpra Ottó (1928 - 2012) mérnök Műszaki Tudományok Osztálya 1998 2004  
Oltay Károly (1881 - 1955) mérnök, geodéta Matematikai és Természettudományi Osztály 1918   tanácskozó tag: 1949, levelező tagságát 1989-ben folyamatosnak nyilvánították
Czettler Jenő (1879 - 1954) közgazda Társadalom- és Történettudományi Osztály 1922   tanácskozó tag: 1949, levelező tagságát 1989-ben folyamatosnak nyilvánították
Kováts Ferenc (1873 - 1956) gazdaságtörténész Matematikai és Természettudományi Osztály 1923   tanácskozó tag: 1949, levelezőes tagságát 1989-ben folyamatosnak nyilvánították
Cotel Ernő (1879 - 1954) kohómérnök Matematikai, Fizikai, Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 1945   tanácskozó tag: 1949, levelező tagságát 1989-ben folyamatosnak nyilvánították
Kotsis Iván (1889 - 1980) építész Matematikai, Fizikai, Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 1945   tanácskozó tag: 1949, levelező tagságát 1989-ben folyamatosnak nyilvánították
Pattantyús-Ábrahám Géza (1885 - 1956) gépészmérnök Matematikai, Fizikai, Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 1945   tanácskozó tag: 1949, 1953-ban ismét levelező taggá választották
Plank Jenő (1890 - 1974) vegyészmérnök Matematikai, Fizikai, Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 1945   tanácskozó tag: 1949, levelező tagságát 1989-ben folyamatosnak nyilvánították
Hauszmann Alajos (1847 - 1926) építész Matematikai és Természettudományi Osztály     tiszteleti tag: 1924
Ádám József (1950 - 2022) mérnök Földtudományok Osztálya 1998 2004  
Hajnóczi Gyula (1920 - 1996) építészmérnök Műszaki tudományok Osztálya 1995