Akadémikusok

Levelező taggá az a magyar állampolgár választható meg, aki az MTA doktora címmel vagy azzal egyenértékűnek minősített tudományos fokozattal rendelkezik, és aki tudományát elismerten és különösen magas színvonalon, alkotó módon műveli. Rendes tag az a magyar állampolgárságú levelező tag lehet, aki levelező tagságának elnyerése óta jelentős tudományos eredményeket ért el.

A Műegyetem akadémikusai 2000-ig

 

A Műegyetem akadémikusai 2001-től:

Név Foglalkozás, beosztás Levelező tag Rendes tag
Szász Domonkos matematikus, egyetemi tanár 1990 1995
Gál Sándor vegyészmérnök, egyetemi tanár 1993 2004
Fritz József matematikus, egyetemi tanár 1995 2001
Györfi László matematikus, egyetemi tanár 1995 2001
Mihály György fizikus, egyetemi tanár 1995 2001
Tarnai Tibor mérnök, alkalmazott matematikus, egyetemi tanár 1995 2001
+ Tóth Klára gyógyszerész, egyetemi tanár 1995 2001
+ Szabadváry Ferenc vegyészmérnök, egyetemi tanár 1995 2004
Bokor József villamosmérnök, egyetemi tanár 1998 2001
Ádám József mérnök, egyetemi tanár 1998 2004
Fonyó Zsolt vegyészmérnök, egyetemi tanár 1998 2004
+ Haszpra Ottó mérnök, egyetemi tanár 1998 2004
Arató Péter villamosmérnök, egyetemi tanár 2001 2007
Blaskó Gábor kémikus, c. egyetemi tanár 2001 2007
+ Ginsztler János gépészmérnök, egyetemi tanár 2001 2007
Kertész János

fizikus, egyetemi tanár

2001 2007

Kollár László Péter

építőmérnök,egyetemi tanár 2001 2007
Pap László villamosmérnök, egyetemi tanár 2001 2007
Rónyai Lajos matematikus, egyetemi tanár 2001 2007
Stépán Gábor gépészmérnök, egyetemi tanár 2001 2007
Török Ádám közgazdász, egyetemi tanár 2001 2007
Domokos Gábor építészmérnök, egyetemi tanár 2004 2010
Kurutzné Kovács Márta építőmérnök, egyetemi tanár 2004 2010
+ Székely Vladimír villamosmérnök, egyetemi tanár 2004 2010
Pukánszky Béla vegyészmérnök, egyetemi tanár 2004 2010
Hargittai Magdolna

vegyészmérnök, kutatóprofesszor

2004 2010
Cságoly Ferenc építészmérnök, egyetemi tanár 2007 2013
Palkovics László gépészmérnök, egyetemi tanár 2007 2013
Péceli Gábor villamosmérnök, egyetemi tanár 2007 2013
Horvai György vegyészmérnök, egyetemi tanár 2007 2013
Csépe Valéria pszichológus, egyetemi tanár 2007 2019
Bársony István villamosmérnök, egyetemi magántanár 2010 2016
Monostori László villamosmérnök, egyetemi tanár 2010 2016
Czigány Tibor gépészmérnök, egyetemi tanár 2013 2019
Józsa János Balázs építőmérnök, egyetemi tanár 2013 2019
Huszthy Péter vegyészmérnök, egyetemi tanár 2013 2019
Dunai László építőmérnök, egyetemi tanár 2016  
Gáspár Péter közlekedésmérnök, egyetemi tanár 2016  
Zaránd Gergely Attila

fizikus, egyetemi tanár

2016  
Imre Sándor

villamosmérnök, egyetemi tanár

2019  
Insperger Tamás

gépészmérnök, egyetemi tanár

2019  
Károlyi György

fizikus, egyetemi tanár

2019  
Nyulászi László

vegyészmérnök, egyetemi tanár

2019  
Keserű György

vegyészmérnök, egyetemi tanár

2019  
Völgyesi Lajos

építőmérnök, egyetemi tanár

2019  

A névsor azokat az oktatókat tartalmazza, akiket 2001-től kezdődően választottak a Magyar Tudományos Akadémia levelező és/vagy rendes tagjává.