Autonóm járműrendszerek kutatása a zalaegerszegi autonóm tesztpályához kapcsolódóan

Projekt megnevezése:

Autonóm járműrendszerek kutatása a zalaegerszegi autonóm tesztpályához kapcsolódóan

Projekt azonosítója:

EFOP-3.6.2-16-2017-00002

Főkedvezményezett:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

Konzorciumi partnerek:

Pannon Egyetem (PE)

Széchenyi István Egyetem (SZE)

A támogatás összege:

1 496 499 445 Ft

A finanszírozás típusa:

Európai Szociális Alap

A projekt kezdete:

2017. június 1.

A projekt zárása:

2020. szeptember 30.

 

Projekt bemutatása:

Elindult a jövőben meghatározó járműtechnológiák tesztelési folyamatainak kutatása és a Zalaegerszegen épülő járműipari tesztpálya műszaki támogatása az EFOP-3.6.2-16-2017-00002 uniós projekt keretében. A cél annak elősegítése, hogy a pályázatban résztvevő egyetemek: a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Pannon Egyetem, valamint a Széchenyi István Egyetem képesek legyenek olyan közös kutatási folyamatok kialakítására, amelyek lehetővé teszik számukra a nemzetközi kutatási térbe való mélyebb beágyazódást.

A feladatvégzés kiemelt célja az intézmények kutatás-fejlesztési feltételrendszerének javítása a kutatásokhoz szükséges humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztéssel, illetve a kutatási eredmények felhasználásának és a kutatási tevékenységek hosszú távú finanszírozásának megalapozása érdekében, ezáltal a gazdasági szférával való együttműködés erősítése. A szakmai program lényege pedig, hogy elősegítse a hazai fejlesztéspolitikai célkitűzéseknek megfelelően a konvergencia régióban megvalósuló kutatási-fejlesztési és gyártási kapacitásbővülések humánerőforrás igényének kiszolgálását biztosító szakemberképzést. Ennek egyik fontos eszközeként a BME zalaegerszegi telephelyének közreműködésével erősíteni kívánja a tudástranszfert a projektben résztvevő egyetemek, valamint az egyetemek és az ipar között (elsősorban a fejlettebb régióból a konvergencia régióba irányulva), különösen a legkorszerűbb infokommunikációs technológiák és intelligens gyártási folyamatok területén.

A projekt hangsúlyt fektet a témában érdekelt magyarországi szereplők minden fél számára kedvező együttműködésére, figyelembe veszi az Európai Unió által előreirányzott célokat, és a tartós fejlődés biztosítása érdekében a felsőoktatás megújításában is szerepet vállal.

A pályázat  kutatásszakmai célja a jövőben meghatározó járműtechnológiák (autonóm járművek, e-mobilitás) tesztelési folyamatainak kutatása és a Zalaegerszegen épülő tesztpálya műszaki támogatása az érintett témában, közvetlen célja az autonóm járművek és az elektromos járművek tesztelési eljárásainak kutatása, amely kiterjed a tesztelési módszerek különböző rétegeire (szimulációs technológiák, laboratóriumi tesztek, tesztpályán elvégezhető, korlátozott közúti és közúti tesztek vizsgálata), mind a komponensek, mind a rendszerek szintjén, megfelelő támpontot nyújtva a jelenleg Zalaegerszegen épülő tesztpálya jövőbeli funkcionalitásához.

A projekt résztvevői arra törekednek, hogy olyan szabályozási és tanúsítási környezetet alakítsanak ki, amely összekapcsolt és automatizált járművek közlekedésbiztonságát garantálják. Egyúttal fontos, hogy olyan tesztelési környezetet definiáljanak, amely segítségével a jövőben hatékonyan vizsgálható az elektromos/hibrid járművek összetett és komponensekre lebontott működése egyaránt.