EGYETEMI KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM — KOOPERATÍV DOKTORI PROGRAM (EKÖP-KDP-24)

A Kormány ösztöndíjat alapít Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program néven (EKÖP), valamint ennek részeként Kooperatív Doktori Program (EKÖP-KDP) néven, amely a felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatokat foglalja magában.

A kutatóintézetek, valamint a gazdaság összekapcsoltságának erősítéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 673/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet módosította a 24/2013. (II. 5.) Korm. rendeletet a nemzeti felsőoktatási kiválóságról, amely rögzíti az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP) alapítását. Az EKÖP ösztöndíjpályázatokat az egyetemek alakítják ki és hirdetik meg a jogszabályban meghatározott keretek között azzal, hogy a pályázatot az EKÖP Tanács véleményezi A 24/2013. (II. 5.) kormányrendelet módosítása 2024. január 1-jén lépett hatályba.

Az EKÖP a 2016-ban indult Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) folytatása és kibővítése. Az integrált kiválósági ösztöndíj program célja a kutatói kiválóság elismerése, valamint a kiemelkedő képességű fiatalok kutatói életpályán való elindulásának támogatása.

2024-től az EKÖP keretén belül kerül meghirdetésre Kooperatív Doktori Program (EKÖP-KDP), amelynek célja, hogy a kutatás-fejlesztés és az innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát – elsődlegesen az MTMI (matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai) területeken –, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi és gazdasági hasznosításában.

 

Az EKÖP-KDP-24 pályázatokkal kapcsolatos információk:

 

 

Jelen pályázati kiírás keretében egy pályázó doktori hallgató 1 darab pályázatot nyújthat be és az ösztöndíjat egyszer nyerheti el.

Ösztöndíj havi összege: 400 eFt/hó

Ösztöndíjas jogviszony kezdete: 2024. szeptember. 1.

Megpályázható időszak hossza: 24, 29, 36, 41, 48 hónap

Pályázatok benyújtásának határideje: 2024. május 15. – 2024. június 07. 24.00 óráig

Pályázatok benyújtásának módja: ekop.bme.hu

 

Pályázhatnak:

Akik a kibővített STEM (matematikai, természettudományi, műszaki, informatikai, agrártudományi, orvos- és egészségtudományi és művészeti) vagy gazdálkodás- és szervezéstudományi tudományterületen, illetve az innováció területén kiemelkedő teljesítményt értek el, és

- a 2023/2024. tanévben doktori képzésben aktív jogviszonnyal rendelkeztek, és még nem komplex vizsgáztak, vagy komplex vizsgájukat a 2023/2024. tanév tavaszi szemeszterében teljesítették;

- felvételi kérelmet nyújtottak be 2024/2025. tanévben induló doktori képzésre, és vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt doktori képzésében jogviszonyukat fenntartják.

 

Kari EKÖP-KDP Ügyintézők elérhetőségei

Kar neve

EKÖP-KDP kari felelős

E-mail cím

Telefonszám

Építőmérnöki Kar

Dr Kövesdi Balázs

kovesdi.balazs@emk.bme.hu

463-1726

Gépészmérnöki Kar

Dr. Hős Csaba

hos.csaba@gpk.bme.hu

463-3897

Építészmérnöki Kar

Dr. Kádár Bálint

tdh@epk.bme.hu

463-3521

Vegyészmérnöki és

Biomérnöki Kar

Dr. Hornyánszky Gábor

hornyanszky.gabor@vbk.bme.hu

463-3509

Villamosmérnöki és

Informatikai Kar

Dr. Horváth Gábor

horvath.gabor@vik.bme.hu

463-3254

Közlekedésmérnöki

és Járműmérnöki Kar

Bónáné Mózer Krisztina

mozer.krisztina@kjk.bme.hu

463-3618

Természettudományi Kar

Lénártné Kelemen Sarolta

lenartne.sarolta@ttk.bme.hu

463-3754

Gazdaság- és

Társadalomtudományi Kar

Dr. Grad-Gyenge Anikó

grad-gyenge.aniko@gtk.bme.hu

463-4220