Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) egyik alapvető célkitűzése, hogy az intézmény nemzetközileg is kiemelkedő tudományos kompetenciái eredményes ipari fejlesztésekké alakuljanak, új termékeket, technológiákat és szolgáltatásokat létrehozva. Ezért az Egyetem hatékony, „tudomány- és innovációvezérelt” KFI tevékenység megvalósítására törekszik, szoros ipari együttműködésben, amelynek minőségét az elnyert kiválósági programok is tanúsítják.

 A BME 2018-ban nyerte el a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (FIKP) támogatását (1400 milió Ft/év). A program az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozva valósul meg.

A BME Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program keretében megvalósult eredményei a Kiválóság a kutatásban című kiadványban olvashatók.

 

A FIKP programon belül az Egyetem négy nagy tématerületen folytatott kutatásokat:

  • nanotechnológia és anyagtudomány,
  • biotechnológia az egészség és az ipar szolgálatában,
  • mesterséges intelligencia az ipar és társadalom szolgálatában,
  • víztudomány és katasztrófamegelőzés.

 

A fenti támogatásokkal sikeresen valósítottuk meg az FIKP program célkitűzéseit, hiszen

  • a tématerületeken jelentősen erősödtek az egyetem KFI kompetenciái (a kutatásokban összesen 207,70 FTE-vel vettek részt fokozattal rendelkező munkatársak),
  • a kapcsolódó tudományos eredményekről összesen 416 darab IF-es nemzetközi publikáció jelent meg,
  • a program végrehajtása erősítette az ipari együttműködéseket (a tématerületekhez kapcsolódó projektekben összesen 5,210 milliárd Ft volumenben),
  • a kutatások a BME KFI témáihoz kapcsolódó új doktori fokozatok megszerzésére inspiráltak (doktoranduszok összesen 186,44 FTE értékben vettek részt a kutatásokban, amely 39 PhD, valamint 1 MTA doktora fokozatszerzést eredményezett),
  • a programok segítségével 4 Lendület-projekt volt továbbfinanszírozható.

 

Természetesen a számok mögött rejlő igazi érték a tématerületi kompetenciákhoz kapcsolódó egyetemi folyamatok és multidiszciplináris kutatások katalizálása, illetve új – az ipari hasznosítás számára fontos – tudományos eredmények elérése.

A Kiválóság a tudományban című kiadvány ezen eredményekről ad összefoglalót, minden tématerületről három eredményt kiemelve.

További információk a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programról a BME Pályázati és Projektigazgatóság honlapján.