„A jók között is a legkiemelkedőbbek”

Kiváló kutatóit ünnepelte a Műegyetem hagyományteremtő szándékkal megtartott kiemelt rendezvényén.

„Tudományos kiválóságaink a legkülönbözőbb területen nyújtanak példás teljesítményt: olyan tehetségek ők, akik még a jók között is a legkiemelkedőbbek” – fogalmazott Józsa János rektor az „Akikre büszkék vagyunk – tudományos kiválóságaink 2017” címmel a „Magyar Tudomány Ünnepe – Emberközpontú tudomány” programsorozat keretében idén először megrendezett műegyetemi ünnepségen (a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 2017-ben elismert műegyetemi kutatókról és tevékenységükről szóló korábbi cikkünk itt olvasható - szerk.).

A hagyományteremtő célú rendezvényen a rangos hazai pályázatok – így az MTA Lendület Program, az MTA Prémium Posztdoktor Kutatói Program, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, és az Új Nemzeti Kiválósági Program keretében a BME által meghirdetett Kiválósági Kutatócsoport Program – műegyetemi nyerteseit köszöntötték, valamint immáron nyolcadik alkalommal átadták a BMe kutatói pályázat okleveleit is. Ez utóbbi kezdeményezés célja a BME-n zajló kutatások jelentőségének nagy nyilvánosság előtti biztosítása a 35 évesnél fiatalabb doktori hallgatók és doktorjelöltek kutatási eredményeinek szélesebb körű megjelenítésével.

„Nemcsak az idén 235. tanévét indító intézményünkre vagyunk büszkék, hanem arra is, hogy szakjaink az összes képzési területen vezető vagy dobogós helyen szerepelnek. Ez a tekintély egyes személyek eredményeinek az összességből áll: közelről egyéni teljesítményeket csodálhatunk, de ha távolabbról tekintünk rájuk, olyan együttes munkát látunk, ahol a Műegyetem sziluettje is kirajzolódik. Ez az összkép sugározza ki azt a nagyszerűséget, ami miatt ma is vonzó egyetemünk, egyúttal az, amiben hiszünk, amire büszkék vagyunk, és amiben jól érezzünk magunkat” – hangsúlyozta az egyetem vezetője. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a kutatók nemcsak külső, hanem két belső pályázatot is elnyerhettek: „az intézmény számára fontos, hogy saját forrásaiból is nyújtson az arra érdemes tehetségeknek”.

Az ünnepi ülés elnökségét Józsa János, a BME rektora, Mihály György, az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács elnöke (EHBDT), valamint Levendovszky János, a Szenátus Tudományos Bizottságának elnöke alkotta. A BMe Kutatói Pályázat bíráló bizottságának elnöke pedig Gyulai József akadémikus, a VIK Elektronikus Eszközök Tanszék professzor emeritusa volt.

A rendezvényen részt vett László Krisztina nemzetközi és Veszprémi Károly oktatási rektorhelyettes,  Mészáros Virág, a BME hallgatói szolgáltatásokért felelős megbízott kancellárhelyettese, valamint az egyetem több vezető tisztségviselője.

Az ünnepség levezetője Benkó Rita tudományos koordinátor, a Tudományos és Innovációs Igazgatóság munkatársa volt.

„A Lendület Program célja a tehetséges fiatal kutatók külföldről történő hazacsábítása, illetve az, hogy a hazai kiválóságoknak lehetőséget nyújtson a világszínvonalú kutatások elindítására. A magyarországi egyetemeken kétévente meghirdetett programban a 65 pályázó csoportból 11 a BME kötelékeiben kutat, most pedig két új nyertes csatlakozott hozzájuk” – emelte ki beszédében Mihály György, az EHBDT elnöke.

Idén Csonka Szabolcs egyetemi docens, a TTK Nanoelektronika Kutatócsoportjának vezetője „Spinfizika alacsony dimenziós nanoszerkezetekben” című pályázata, valamint Sonkoly Balázs egyetemi adjunktus, a VIK Hálózat Szoftverizációs Kutatócsoportjának vezetője „Hálózatok szoftverizálása a felhőben és a felhők alatt” című pályázata nyerte el a rangos támogatást.

„A kutatómunka egyik legmagasabb minősége, ha akadémiai elismerés kapcsolódik hozzá; ezért is különösen értékes az MTA Prémium Posztdoktori Kutatói Program elnyerése. Az elismerés emellett a Lendület, vagy az Európai Unió pályázataihoz is ’előszoba’ lehet” – értékelte Levendovszky János, a Szenátus Tudományos Bizottságának elnöke a Prémium Program műegyetemi nyerteseinek munkáját.

Az elismerést a fizikai tudományok területén Bordács Sándor egyetemi adjunktus, a BME TTK kutatója, valamint Szolnoki Beáta, a BME VBK tudományos munkatársa az anyagtudomány és technológia, metallurgia tudományok területén kapta meg.

„Minden díj egyben inspiráció is. A Bolyai János Kutatói Ösztöndíj célkitűzése az, hogy olyan alkotásokhoz, tudományos eredmények leírásához vezessen, amelyek az MTA doktori fokozathoz vezetnek” – fűzte tovább gondolatait Levendovszky János. „E célok nagyon szerencsésen esnek egybe egyetemünk humánpolitikai céljaival is, hiszen egy intézmény tudományos teljesítményének meghatározó eleme e fokozattal rendelkező tudósainak száma.”

A 2017. évi műegyetemi Bolyai János Kutatói Ösztöndíjasok:

Bálint Erika egyetemi adjunktus (VBK) a szerves és biomolekuláris kémai tudományok területén

Bergmann Gábor, adjunktus (VIK) az informatikai tudományok területén

Bordácsné Bocz Katalin tudományos munkatárs (VBK) az anyagtudomány és műszaki kémiai tudományok területén

Cséfalvay Edit egyetemi docens (GPK) az energetika tudományterületen

Gyarmati Benjámin Sándor egyetemi adjunktus (VBK) az anyagtudomány és műszaki kémiai tudomány területén

Horváth Csaba egyetemi adjunktus (GPK) az áramlás- és hőtechnika tudomány területén

Józsa Viktor egyetemi adjunktus (GPK) az energetika tudományterületen

Kossa Attila egyetemi docens (GPK) a szilárdtestek mechanikája tudományterületen l

Majorosné Lublóy Éva Eszter egyetemi docens (ÉMK) az építészet tudományterületen

Makk Péter tudományos munkatárs (TTK) a kondenzált anyagok fizikája tudományterületen

Molnár György egyetemi docens (GTK) a neveléstudomány területén

Nagy Balázs Vince egyetemi docens (GPK) a műszaki tudományok területén

Németh Kornél egyetemi adjunktus (TTK) a pszichológia tudományterületén

Tettamanti Tamás egyetemi adjunktus (KJK) a közlekedéstudomány területén

Tóth András József egyetemi adjunktus (VBK) az anyagtudomány és technológia tudományterületen

„A BME Kiválósági Kutatócsoport Program célja, hogy a fiatal kutatók önálló kutatásokat indíthassanak, amelyekre később akár egy hosszú távú kutatói életpálya-modell épülhet” – mutatott rá Mihály György professzor az Új Nemzeti Kiválóság Programra épülő támogatási rendszer jelentőségére. Az egyéni kiválóság alapján elnyerhető támogatás lehetőséget biztosít kutatócsoport keretében történő együttműködésre, az egyetemen zajló sikeres K+F+I területek minőségi továbbfejlesztésére vagy a karok fejlesztési stratégiájába illeszkedő új kutatási témák, kísérleti eljárások és műszaki technológiák meghonosítására.

A nyertes kutatócsoportok vezetői elismerő oklevelet vettek át:

Hartmann Bálint egyetemi adjunktus (VIK) az „Inercia követelmények szignifikáns megújuló energiaforrás penetrációval rendelkező villamosenergia-rendszerek termelő- és energiatároló egységeire” elnevezésű kutatócsoport vezetője

Kövesdi Balázs Géza egyetemi docens (ÉMK) a „Nagyszilárdságú acélhidak – innovatív méretezési módszerek fejlesztése” elnevezésű kutatócsoport vezetője

Nagy Zsombor Kristóf egyetemi adjunktus (VBK) az „Innovatív folyamatos gyógyszertechnológiák, nanoszálképzési eljárások fejlesztése” elnevezésű kutatócsoport vezetője

„Ez a pályázat fiatal doktoranduszoknak szól, olyanoknak, akik teljesítményére az egyetem büszke tud lenni” – mondta Gyulai József akadémikus, a BMe Kutatói Pályázat bíráló bizottságának elnöke a helyezettek okleveleinek átadásakor. „25 pályázat érkezett; a bíráló bizottság tagjai abban a tudatban végezték munkájukat, hogy oktatói munkájuk reflexióit láthatták a fiatalok abmiciózus elképzeléseiben. Arra jutottunk: mindegyik pályázat érdemes arra, hogy az egyetem honlapján is megjelenjen, továbbá 11 esetben pénzjutalmat is javasoltunk.”

A BMe kutatói pályázat helyezettjei:

I. helyezés

Beke Dávid (Oláh György Doktori Iskola): „Szilíciumkarbid alapú nanoklaszterek biológiai és kvantum információs alkalmazáshoz”

II. helyezés

Démuth Balázs (Oláh György Doktori Iskola): „Elektrosztatikus szálképzéssel előállított amorf szilárd diszperziók vizsgálata és feldolgozása”

Fehér Eszter (Csonka Pál Doktori Iskola): „Vékony filmek ráncos mintázatai”

Kardos Zsófia Klára (Pszichológia Doktori Iskola): „Életkorfüggő eltérések szekvenciális kockázatvállalási helyzetben”

III. helyezés

Bencze Dorottya Franciska (Pszichológia Doktori Iskola): „Az előhívás-alapú tanulás mechanizmusainak viselkedéses és elektrofiziológiai vizsgálata”

Benedek Tamás (Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola): „Axiális átömlésű ventilátorok mikrofontömbös diagnosztikája”

Fleit Gábor (Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományok Doktori Iskola) „Folyami hajózás áramlástani és ökológiai hatásának vizsgálata”

Kotrocz Krisztián (Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola) „Talaj diszkrét elemes modellezése talaj-kerék kölcsönhatásának elemzéséhez”

Lendvai László (Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok DI): „Hőre lágyuló mikro- és nanokompozitok előállítása vizes diszperziójú adalékanyagok felhasználásával”

Orosz Tamás (Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola): „Nagytranszformátorok szigetelési rendszerének költségoptimalizálása”

Renczes Balázs (Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola): „Analóg-digitális átalakítók minősítésének támogatása – egy pontos és költséghatékony eljárás a numerikus pontatlanságok csökkentésére”

Az ünnepséget három különböző korosztályt képviselő kutatók előadásai zárták. Elsőként a legfiatalabbak, a doktoranduszok és doktorjelöltek közül a 2017. évi BMe Kutatói Pályázat díjazottja, Démuth Balázs tartott előadást. A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szerves Kémia és Technológia Tanszékének doktorjelöltje „Az elektrosztatikus szálképzés gyógyszeripari alkalmazása” című előadásában számolt be aktuális kutatásairól.

A fiatal kutatók képviseletében Kövesdi Balázs, az Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszékének egyetemi docense, a 2017. évi ÚNKP Kiválósági Kutatócsoport pályázat egyik nyertes vezetője „Nagyszilárdságú acélhidak – innovatív méretezési módszerek fejlesztése” címmel mutatta be legújabb vizsgálódásaikat.

A tapasztalt kutatókat Tapolcai János egyetemi tanár, a VIK Távközlési és Médiainformatikai Tanszékéről képviselte. A BME által 2017-ben továbbtámogatott MTA Lendület Kutatócsoport vezetője „Kutatásaink az Internet működéséről” címmel számolt be munkájukról.

„Köszönjük, hogy a pályázatok során a Műegyetem hírnevét öregbítették, és reméljük, hogy az elkövetkező években is hasonlóan magas színvonalú kutatói teljesítmény bizonyítja tudományos kiválóságainkat” – zárta a rendezvényt Józsa János rektor.

HA-GI

Fotó: Philip János