Tragikus hirtelenséggel elhunyt Barsiné Pataky Etelka, a Műegyetem díszpolgára

A Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a Magyar Mérnöki Kamara saját halottjának tekinti. Végső búcsúztatása 2018. március 2-án 14:30-kor a budapesti Farkasréti temetőben lesz.

Barsiné Pataky Etelka építőmérnöki tanulmányait az akkori nevén Budapesti Műszaki Egyetem Építőipari és Közlekedésmérnöki Karán végezte 1959-1964 között, majd Urbanisztikai Szakmérnöki diplomát szerzett 1980-ban. 1964-1990 között projektvezetőként a Budapesti Városépítési Tervező Vállalat munkatársa volt. 1991-ben a Mérnöki Kamara alelnökének választották.

A rendszerváltást követően mérnökként egyre jelentősebb szakmapolitikai feladatokat vállalt. 1990-ben az önkormányzati választásokon az akkor kormányzó MDF főpolgármester-jelöltje és budapesti listavezetője volt. Az első szabadon választott fővárosi közgyűlésben képviselőként tevékenykedett, emellett több kormányzati feladattal is megbízták. 1992. március 23-án a tervezett Budapest világkiállítás, az Expo '96 főbiztosává nevezték ki címzetes államtitkári rangban, amely megbízatás 1994 nyaráig, a projekt leállításáig tartott.

2000 után indult sikeres külföldi diplomatakarrierje: három éven át volt Magyarország ausztriai nagykövete, majd hazánk 2004-es európai uniós csatlakozása után az első európai parlamenti választáson a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség színeiben bekerült az Európai Parlamentbe. A testületben az európai műholdas navigációs rendszer, a Galileo-programért felelős képviselőként dolgozott.

2009-ben választották a Magyar Mérnöki Kamara elnökévé. Egyik fontos célja az volt, hogy a szervezetnek nagyobb szakmai befolyást szerezzen a fontosabb nemzeti beruházások területén. 2013 májusában újabb négy évre megerősítették vezetői pozíciójában.

2010 júliusától diplomáciai tapasztalatait hasznosítva, kormányzati kinevezéssel lett az Európai Unió Duna Régió Stratégiáért felelős kormánybiztosa. Ebben a minőségében – az Európai Unió Tanácsának Magyar Elnöksége munkájában nyújtott kiemelkedő teljesítményéért, valamint a testület sikerét elősegítő tevékenységének elismeréseként – 2011 novemberében a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetéssel díjazták. Szakmai megbecsültségét jelzi, hogy életművéért 2017-ben megkapta a magas rangú Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést.

Barsiné Pataky Etelka a magyar mérnöktársadalom érdekeit, annak szerves részeként a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ügyét eredményesen képviselte mind szakmai, mind politikai körökben, egyúttal a hazai, és az európai uniós törvényalkotásban. Mindig elkötelezett támogatója volt a kiválósági mérnökképzésnek, amelyben a BME szerepét meghatározónak tartotta, és ezt rendre hangsúlyozta is.

A Mérnöki Kamara elnökeként nyolc évig folyamatosan erősítette a BME-vel az együttműködést. Vezetése alatt a mérnökök jogosítási követelményeit illesztették az Egyetem kimeneti követelményeihez, közös célként fogalmazva meg a minőségi munkát végző mérnökök pályájának sikeres indítását, majd annak követését, támogatását. A Kamara továbbképzéseiben azóta is támaszkodik a műegyetemi tudásra, tanfolyamaira rendszeresen meghívják az egyetem oktatóit, miközben a kamarai tagozati vezetők, illetve a gyakorló mérnökök közül is sokan oktatnak a BME-n, ezzel támogatva az egyetemi képzés ipar-orientált kurzusait. A havonta megjelenő és csaknem 20 ezer mérnökhöz eljutó Mérnök Újság folyamatosan közöl műegyetemi oktatókkal készült interjúkat, népszerűsíti a diplomadíjasokat, beszámol az intézmény jelentősebb hazai és nemzetközi sikereiről, elismeréseiről, ezzel is hozzájárulva a BME magyarországi presztízsének ápolásához, továbbépítéséhez.

A Műegyetem számára szintén jelentős értékkel bírt, hogy a Kamara által támogatott konferenciák között többet is az intézményben rendeztek, valamint számos esetben adott otthont a Kamara éves közgyűlésének, a Mérnökbálnak, és így több vonatkozásban is a BME a magyar mérnöki társadalom meghatározó fóruma vált.
Barsiné Pataky Etelka mind szakmai, mind szakmapolitikai életútjával, valamint a BME érdekeit képviselő magatartásával, kiemelkedő mértékben járult hozzá az intézmény oktatási feladataink jobb ellátásához, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez.

Halála nagy veszteség az egyetem polgárainak, a hazai mérnöktársadalomnak.