BME-s oktatók is részesültek a 2011. évi Gábor Dénes-díjban

A díjazottak olyan jelentős tudományos, műszaki-szellemi alkotást létrehozó innovatív szakemberek, akik ismereteiket a gyakorlatban is alkalmazzák.

Kimagasló tudásukat színvonalas oktatói, nevelői tevékenységük révén továbbadják környezetüknek, jelentős társadalmi aktivitást fejtenek ki, látókörük pedig messze meghaladja szűken vett szakterületüket.

Egyetemünkről négyen részesültek a Nobel-díjas fizikusról elnevezett díjban:

Dr. Harsányi Gábor villamosmérnök, az MTA doktora, habilitált tanszékvezető egyetemi tanár (Elektronikai Technológia Tanszék). A díjat mikroáramköri megbízhatósági vizsgálataiért, az orvosbiológiai érzékelők, szenzorok és diagnosztikai berendezések területén létrehozott és szabadalommal védett megoldások kidolgozásában való alkotó részvételéért, illetve a magyar tudományos kutatási-fejlesztési eredmények nemzetközi ismertségét és tekintélyét egyaránt növelő szervezési és publikációs tevékenységéért, új oktatási-kutatási-innovációs kompetenciák kialakításáért vehette át.

Dr. Imre Sándor villamosmérnök, az MTA doktora, habilitált tanszékvezető egyetemi tanár (Híradástechnikai Tanszék). Az elismerést a mobil és vezeték nélküli infokommunikáció, valamint a kvantummechanikai elvekre épülő távközlés és informatika terén folytatott, hazai és nemzetközi szinten egyaránt elismert felsőoktatási és iskolateremtő munkásságáért kapta. Meghatározó szerepet vállalt kutatási és műszaki fejlesztési projektek sikeres irányításában, miközben színvonalas innovációszervező, valamint szakmai-tudományos publikációs munkát is folytat.

A magyar tudományos kutatási eredmények nemzetközi ismertségét és tekintélyét egyaránt növelő életművéért az MTA rendes tagja, Dr. Szántay Csaba vegyészmérnök, Professor Emeritus (Szerves Kémiai Tanszék) vehetett át elismerést. A Magyar Feltalálók Egyesületének elnöke egyebek mellett az értékes biológiai tulajdonságokkal rendelkező természetes szerves anyagok szerkezetfelderítése és szintézise során elért eredményeiért, illetve a szervezetünkben fontos szerepet játszó prosztanoidok, valamint a környezetbarát növényvédő szerek csoportjába tartozó rovarhormonok (feromonok) kémiájának tanulmányozása során elért eredményeiért kapta meg a Gábor Dénes-életműdíjat. Nevéhez kutatásai mellett 232 megadott ipari szabadalom, illetve imponálóan magas számú és színvonalú publikációs tevékenység fűződik.

In Memoriam Gábor Dénes oklevéllel ismerték el Dr. Németh József címzetes egyetemi tanárnak (Pénzügyek Tanszék), technikatörténésznek a Gábor Dénes-i örökség ápolását segítő több évtizedes tevékenységét, valamint a megvalósítás során tanúsított önzetlen közreműködését.

A 2001 júliusában alapított Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíj célja az egyetemi graduális képzésben részt vevő hallgatók szakmai tudásának elmélyítése, a tudományok iránti elkötelezettségének növelése.

Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíjat kapott Török Gergely Tihamér, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kara Víz- és vízi környezetmérnöki mester-szakirányának hallgatója. Eddig három intézményi és egy országos konferencián vett részt dolgozattal, amelyek közül kiemelkedik az idei, „Vegyes szemösszetételű folyómeder morfodinamikájának numerikus vizsgálata” című munkája. Ebben kutatási tevékenységét a még napjainkban is csak nagyon hiányosan feltárt folyómeder-bepáncélozódás jelenségének hatásmechanizmusára összpontosította. Az eredmények különös jelentőséget kapnak a napjainkban formálódó Duna Stratégia nemzetközi kutatásaiban is. Konzulensek: Dr. Józsa János, Dr. Baranya Sándor, Dr. Rákóczi László.