Válaszd a Műegyetem MBA képzését! - Online beszélgetés a jelentkezés előtt

Időpont: 
2024. február 06. 17:00
Helyszín: 
Online esemény
Kategória: 
Egyéb
Szervezés: 
BME-egyetem
Kapcsolattartó: 
Rektori Kabinet

Karrier, innováció és menedzsment: válaszd a Műegyetem menedzserképzését!

Tanulható a vállalatvezetés? Miként lehet egy startup dinamizmusával nagyvállalati projektet megvalósítani? Hogyan hozza lendületbe a kis- és a nagyvállalkozásokat az üzleti digitalizáció? Mi a titka a képzésen tanultak gyakorlatba átültetésének?

A BME MBA képzés február 6-i online nyílt napján szakmai beszélgetésen válaszolnak ezekre és a felmerülő kérdésekre a képzésen végzett menedzserek és a képzés oktatói. A beszélgetés a mai gazdasági környezet vállalati és vállalkozói kihívásaiból kiindulva mutatja be, miként vértezi fel a BME Master of Business Administration képzése a korszerű innovációmenedzsment, pénzügyi, valamint stratégiai menedzsment ismertekkel a hallgatókat. A beszélgetés során megismerhetők a képzés szakirányai, a felvételi folyamata és a szombati napra szervezett képzések témái is.

Csatlakozási link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmZjZjU3NDctZjY5NC00MTEzLWJlYzQtNTViNDc2YzRhNmQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%22348356ca-128a-4b25-b057-0532ea52f6f6%22%7d

További információk:

https://felvi.bme.hu/szak/master_of_business_administration