Morapitiye Gábor Sunil előadása

Időpont: 
2018. március 08. 14:15 és 15:45 között
Helyszín: 
H épület 306-os terem
Kategória: 
Előadás
Szervezés: 
BME-egyetem
Kapcsolattartó: 
Differenciálegyenletek Tanszék

Az előadás célja a lineáris komplementaritási feladatok vizsgálata során felmerülő elégséges mátrixosztály részletes bemutatása.

Ismertetésre kerülnek a témához szorosan kapcsolódó fogalmak: principális pivot operáció, sor-/oszlopelégségesség,  mátrixosztály, handicap, ezekről szóló példák, lemmák, tételek.

A felhasznált szakirodalom az 1989-es Cottle, Pang, Venkateswaran cikkel indul és az utolsó, említésre kerülő eredmény Eisenberg-Nagy és de Klerk 2011-es eredménye.

Számos fontos eredmény indoklására térünk ki. Többek között Väliaho 1996-ból származó tételét igazoljuk: a  és az elégséges mátrixosztály azonos.

Sunil előadásai, a BME Optimalizálási Kutatócsoport tavaszi, lineáris komplementaritási feladatokról szóló előadássorozatának első két előadása lesz. Terveink szerint bemutatásra kerülnek még: belsőpontos algoritmusok az elégséges lineáris komplementaritási feladatok megoldására illetve piaci egyensúlyi problémák is. Az előadássorozat-- terveink szerint - 6-8 előadásból áll, amelyek külön-külön önálló szemináriumi előadásként is érthetők lesznek.