ÚNKP-17 rendezvény

Időpont: 
2018. május 30. 09:00 és 14:00 között
Helyszín: 
H épület 607-es terem
Kategória: 
Egyéb
Szervezés: 
BME-egyetem
Kapcsolattartó: 
BME TTK

A tervezett program:

9:00 - 10:00 BSc/MSc hallgatók előadásai

Név az előadás címe Intézet/Tanszék Témavezető
BSc      
Tóth Zsófia A kadmium 113-as izotóp befogási hatáskeresztmetszetének vizsgálata hidegneutron-nyalábban NTI Kis Dániel Péter
MSc      
Bősz Emília A frontális kéreg és a thalamus interakciója KTT Zimmer Márta
Hódsági Kristóf Az Ising térelmélet nemegyensúlyi dinamikája FI Kormos Márton
Reicher Vivien Agyféltekei aszimmetria vizsgálata kutyán; Egy nem-invazív alvási EEG vizsgálat KTT Polner Bertalan
Szigeti Bertalan György Mágneses skyrmionok: árammal történő manipuláció és köbös anizotrópia FI Kézsmárki István

10:00 - 10:15 szünet                

10:15 - 12:00 Doktorandusz/doktorjelölt/fiatal kutatók előadása fizika tudományterületen

 

Név az előadás címe Intézet/Tanszék Témavezető
Doktorandusz/doktorjelölt      
Butykai Ádám Reciproktérbeli tomográfia lyukas spinell szerkezetű skyrmion anyagokban FI Kézsmárki István
Horváth Dávid Kvantum kvencsek vizsgálata a sine-Gordon modellben FI Takács Gábor
Orbán Ágnes A forgómágneses malária-diagnosztikai módszer FI Kézsmárki István
Piszter Gábor A szerkezeti szín időbeli és földrajzi változatosságának vizsgálata Ikarusz boglárka hímek esetében FI Bíró László Péter
Thiering Gergő Closing the spin polarization loop of NV(-) - the role of pseudo Jahn-Teller interaction in the spin selective decay FI Gali Ádám
Werner Miklós Antal Az Anderson-féle lokalizációs átalakulás kritikus pontjának numerikus vizsgálata FI Zaránd Gergely
Fiatal kutató      
Pályi András Kvantumbitek szilárdtestekben FI nincs

12:00 - 12:15 szünet                

12:15 - 13:30     Doktorandusz/doktorjelölt/fiatal kutatók előadása kognitív tudomány és matematika  tudományterületen

Név az előadás címe Intézet/Tanszék Témavezető
Doktorandusz/doktorjelölt      
Kardos Zsófia Klára A nyugalmi EEG funkcionális hálózatok összefüggése a statisztikai tanulás egyéni különbségeivel KTT Molnár Márk
Kolossváry István Átfedő részekkel konstruált trianguláris síkbéli szőnyegek MI Simon Károly
Neszmélyi Bence A szociális interakció hatása a cselekvés és észlelés közötti kapcsolatokra KTT Horváth János
Fiatal kutató      
Németh Kornél Online teszt‐, és (vissza)jelzőrendszer fejlesztés és funkcionális konnektivitás vizsgálat veleszületett prosopagnosiában KTT nincs
Polner Bertalan Kristóf A szkizotípia adaptív és patológiás oldalai KTT nincs

További információ a BME TTK honlapján.