Cold fusion - low-energy nuclear reactions

Időpont: 
2018. június 01. 09:15 és 10:45 között
Helyszín: 
F épület III. bejárat 123-as szoba
Kategória: 
Egyéb
Szervezés: 
BME-egyetem
Kapcsolattartó: 
Fizikai Intézet

Előadó: Péter Kálmán

Történeti áttekintés: Elfelejtett kísérletek a kvantummechanika megszületése előttről (1896-1927). A Fleischmann-Pons kísérlet (1989) - ellenérvek - a Coulomb taszítás. A hidegfúzió körüli vihar okairól. Alacsonyenergiás magreakciókon alapuló kutatás-fejlesztés napjainkban. A kvantummechanika perturbációszámításáról.
A hidegfúzió elméleti alapjai: Másodrendű folyamatok. A visszalökődés asszisztált LENR. A visszalökődés szerepe - a magyarázat kulcsa
Következmények: Visszalökődés plazmában. Visszalökődés asszisztált p+d->3He magreakció. Két fragmensű reakciók. A Fleischmann-Pons kísérlet az előzőek fényében.
Konklúzió

Hivatkozások:
Kálmán, P. and Keszthelyi, T.: Effect of impurities on nuclear fusion, arXiv 1712.05270v3.
Recoil assisted low energy nuclear reactions, J. Condensed Matter Nucl.Sci. 25 (2017) 142.
Cooperative internal conversion process, J. Condensed Matter Nucl. Sci. 25 (2017) 129.)