Nagy László nyilvános doktori védése

Időpont: 
2020. szeptember 03. 11:00
Helyszín: 
Microsoft Teams alkalmazás
Kategória: 
PhD előadás
Szervezés: 
BME-egyetem
Kapcsolattartó: 
BME GTK

Az értekezésének címe: "Structure of Capital Market Returns"

A nyilvános vitán való részvétel az alábbi linken lehetséges:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjY0MTgxMTEtMjk2NC00NDg4LWJmZDQtNTQ3MDJkNzFiY2Ri%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%2203252de5-0589-46e5-aec9-dfb1b337d2f1%22%7d

Az értekezés és a tézisfüzet megtekinthető az Országos Doktori Tanács honlapján (www.doktori.hu).