II. Oláh György Konferencia

Időpont: 
2020. szeptember 28. 08:30 és 18:00 között
Helyszín: 
online (Microsoft Teams platformon)
Kategória: 
Konferencia
Szervezés: 
BME-egyetem
Kapcsolattartó: 
Tőrincsi Mercédesz egyetemi adjunktus, VBK Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Tisztelettel meghívjuk Önt a II. OLÁH GYÖRGY Konferenciára, amely egyben az Oláh György Doktori Iskola XVIII. Konferenciája is.

A BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar online rendezvényéhez az alábbi Teams linken csatlakozhat:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzdmZWQ3MmUtNThiZC00NDljLTg3NGYtODNmZGM1MDAyN2Ey%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%227b3d904e-8e53-40f0-89cd-10f43a3dadf5%22%7d

A konferencia részletes programja és az előadások absztraktjai letölthetők innen.