Józsa János-Hat év rektorság, Czigány Tibor-új rektor, EELISA Info Day

Az online sajtó hírei a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemről 2021. június 23. és június 30. között.

bme.hu-2021.06.29.

„Sok jót kívánok utódomnak az oktatásban, a tudományban, vagyis a nemzetépítésben”

Bensőséges ünnepi ülésen adta át Józsa János a rektori láncot utódjának, Czigány Tibornak.

„Sok jót kívánok utódomnak az oktatásban, a tudományban, vagyis a nemzetépítésben” – fogalmazta meg üzenetét a leköszönő Józsa János rektor az egyetem vezetőjét illető jelkép, a rektori lánc átadásakor, melyen a BME vezetése, a kancellária és a karok képviselői, valamint meghívott vendégek vettek részt.

A szenátusi ülés különleges napirendi pontja a rektori lánc átadása. Az elnökségi asztalnál helyet foglalt Józsa János leköszönő rektor, Czigány Tibor hivatalba lépő rektor, Bíró Péter és Péceli Gábor, a Műegyetem korábbi rektorai, valamint Bendzsel Miklós, a Novofer Alapítvány elnöke. (…)

https://www.bme.hu/hirek/20210629/Sok_jot_kivanok_utodomnak_az_oktatasban_a_tudomanyban_vagyis_a_nemzetepitesben

 

 

bme.hu-2021.06.29.                           

Hat év rektorság

„Tehát: viseld a rangod és dobd el a hiúságod. Viseld, mint egy keresztet.”     /Márai Sándor/

Hat év rektorság: Különleges időszaka volt életemnek, vállalkozni a feladatra, fölnőni a Műegyetem megkövetelte magas rektori szinthez, az egyetem rangját és értékeit megőrizni, és ahhoz ezt-azt hozzá is tenni.  Köszönöm mindenkinek, aki őszinte partnerként segítette a munkámat, hogy csak ki kellett nyújtani a kezem, és mindig akadt kéz, amit megragadhattam; köszönöm, akik elfogadták rektori támogatásomat, és tudtak örülni a közös sikereknek; köszönöm, akik figyeltek rám, és az évek során együtt voltak velem egyszerre komolyak és vidámak, mert vagy úgy, vagy sehogy.

Köszönöm – a gyerekszobától indulva – családomnak mindehhez a töretlen szeretetet, a korlátlan mellettem állást… meg persze az építő kritikát is. Családdá vált körülöttem a Rektori Kabinet is, jó hangulatban, hatékonyan dolgoztunk: kabinetfőnök, titkárságvezető, rektorhelyettesek, igazgatók, beosztottak.

Ja, és a hallgatók: az egyetem legfontosabb polgárai, akik tudják, hogy az ország elitintézményébe iratkoztak be, ehhez mért nagy várakozással. Ezt törekedtünk munkatársaimmal többnyire sikerrel, ha lehetett, várakozáson felül kielégíteni, tehetségük korlátlan kibontakozását közös munkával segíteni, ehhez a feltételeket meg a légkört, választott vezetőikkel összefogásban, biztosítani.

További sikereket kívánok oktatásban és tudományban, szóval nemzetépítésben meg nemzetközi hírnevünk öregbítésében a patinás Műegyetem közösségének, élén az új rektorral, Czigány Tibor professzor úrral.

https://www.bme.hu/hirek/20210628/Hat_ev_rektorsag

 

 

bme.hu-2021.06.23.

„Elődeimhez hasonlóan arra törekszem, hogy a BME-nek ne csak múltja, hanem jövője is legyen”

2021. július 1-jétől Czigány Tibor Széchenyi- és Gábor Dénes-díjas akadémikus, gépészmérnök professzor a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem új rektora. (…)

A pályázatom összeállításakor egyetemünk jelenlegi helyzetének alapos felmérése képezte azt az öt főbb pontot, amelyek mentén bemutattam a jövőbeli elképzeléseimet. Az elsőben a BME szerepét és helyét mutattam be a felsőoktatási térben a hazai és nemzetközi rangsorok alapján, külön kitérve a harmadik missziós küldetésünkre. Fontosnak tartom ugyanis azt, hogy oktatási tevékenységünkkel aktívabban részt vegyünk a határon túli magyar nyelvű képzésekben. Második pontként képzési szintek szerint tekintettem át egyetemünk oktatási tevékenységét, külön kiemelve az idegen nyelvű és szakirányú képzések, valamint a tehetséggondozás fontosságát. Egyetemünk egyik páratlan előnye és erőssége, hogy a műszaki és az informatikai tudományok oktatása mellett nagyon erős, nemzetközi színvonalon is kiemelkedő természettudományos, valamint gazdaság- és társadalomtudományi képzést is folytat, amelynek köszönhetően sokkal szélesebb látókörű és komplexebb tudású szakembereket tudunk kibocsátani a munkaerőpiacra. E téren még vannak kiaknázatlan lehetőségek, és éppen ezért rektorként törekedni fogok a műegyetemi karok együttműködésének erősítésére az oktatásban és a K+F+I kezdeményezésekben egyaránt. A harmadik részben az intézmény kiemelkedő eredményeit tekintettem át a kutatás, fejlesztés és innováció terén. Számos kutatócsoport működik egyetemünkön nemzetközi elismertségű és hírű kutatókkal, kiváló a pályázati eredményességünk. Fontosnak tartom, hogy ezek megvalósításába mindig vonjuk be a hallgatókat, ezzel is lehetőséget adva tanítványainknak a tudásbővítésre, és arra, hogy a tudományos eredmények minél előbb az oktatásban is hasznosuljanak. (…) Célul tűztem ki, hogy aktívabbak és eredményesebbek legyünk az új Európai Uniós pályázati felhívásokban, az ERC programokban. Igen nagy potenciált rejt a leendő BME Science Park, amely kiegészülve a Nemzeti Laboratóriumokkal, a FIEK-kel, a Kompetenciaközponttal, az egyetemi nagypályázatokkal, az 5G hálózattal, valamint a karok és a tanszékek hazai és nemzetközi pályázataival egy olyan K+F+I ökoszisztémát biztosítanak egyetemünknek, amely számos lehetőséget nyithat meg a Műegyetem előtt. Többek között biztosíték lehet a nemzetközi rangsorokban való előrelépésre, a versenyképességünk növelésére, az infrastrukturális fejlesztésekre, az oktatásunk további modernizálására, a tudományos utánpótlás-nevelésre és a már meglévő ipari kapcsolataink bővítésére.(…)

https://www.bme.hu/hirek/20210623/Elodeimhez_hasonloan_arra_torekszem_hogy_a_BMEnek_ne_csak_multja_hanem_jovoje_is_legyen

 

 

muszaki-magazin.hu-2021.06.28.

Dr. Czigány Tibor lesz a Műegyetem új rektora

Áder János köztársasági elnök Czigány Tibor akadémikust, egyetemi tanárt nevezte ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) rektorává július 1-i hatállyal.

Átvette rektori megbízólevelét Czigány Tibor a Sándor-palotában Áder János köztársasági elnöktől.  A BME új rektorának megbízatása 2021. július 1-jén kezdődik és három évre szól. (…)

https://www.muszaki-magazin.hu/2021/06/28/czigany-tibor-muegyetem/

https://eduline.hu/felsooktatas/20210629_bme_uj_rektor

 

 

bme.hu-2021.06.28.

A Műegyetem is szövetségre lépett az európai mérnöki diploma megalapítására

Vezető európai egyetemeken, köztük a BME-n elérhető képzésekről, ösztöndíjakról és mobilitási programról hallhattak részleteket az EELISA Info Day résztvevői.

Június 23-án, a járványügyi helyzet miatt online tartotta meg tájékoztató információs napját a vezető európai egyetemeket, köztük a Műegyetemet is összefogó EELISA szövetség.

A rendezvényen elhangzott beszédében Józsa János rektor hangsúlyozta, hogy a Műegyetem már az 1990-es évektől részt vesz a különböző nemzetközi csereprogramokban és kutatás-fejlesztési együttműködésekben. Az EELISA konzorciumi részvétel ennek az eredménye. E szövetség fő célkitűzése, hogy egy új európai mérnöki képzési modellen keresztül újradefiniálja az európai mérnöki hivatás fogalmát, válaszolva arra az igényre, hogy napjaink kihívásaihoz nem hagyományos, hanem innovatív megoldásokat várnak: a nem mérnöki tudományok kiegészítik a mérnöki tudást, ugyanakkor a mérnöki készségek, ismeretek a nem mérnöki tudományterületeken is alkalmazhatók.(…)

https://www.bme.hu/hirek/20210628/A_Mugyetem_is_szovetsegre_lepett_az_europai_mernoki_diploma_megalapitasara

https://unilife.hu/egyetem/20210624-europai-mernoki-diploma-bme-kutatas-fejlesztes-eu.html

 

 

unilife.hu-20221.06.29.

Ötven éves a Műegyetem oktatóreaktora

Idén ünnepli fél évszázados születésnapját az első, teljes egészében hazai kivitelezésű atomreaktor. Kevés felsőoktatási intézmény mondhatja el magáról, hogy a nukleáris tudományok és technológiák gyakorlati oktatását házon (vagy inkább campuson) belül meg tudja valósítani. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egy ezen kevesek közül: idén ötven éve, hogy megvalósult az Egyetem egyik legizgalmasabb beruházása, az oktatóreaktor megépítése, amely egyúttal a magyar felsőoktatás legnagyobb értékű oktatási-kutatási berendezése.(…)

https://unilife.hu/egyetem/20210628-otven-eves-a-muegyetem-oktatoreaktora-tudomany-beruhazas-evfordulo.html

 

magyarnemzet.hu-2021.06.23.

Magyar egyetemek értek el ismét kimagasló eredményt a neves világranglistán

Előkelő helyen végzett kilenc magyar egyetem is a világranglistán!

Több területen is prominens helyen végeztünk a brit QS összegyetemi világrangsorában: a hazai felsőoktatási intézmények között összesítettben a Szegedi Tudományegyetem lett a legjobb, őt követi a Debreceni Egyetem, majd az ELTE. A brit Quacquarelli Symonds a világ egyik legrangosabb egyetemi ranglistája, 1300 egyetemet vonultat fel évről-évre. (…) 1. Szegedi Tudományegyetem 551-560.

2. Debreceni Egyetem 591-600.

3. Eötvös Loránd Tudományegyetem 651-700.

4. Pécsi Tudományegyetem 651-700.

5. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 801-1000. (…)

https://magyarnemzet.hu/unilife/magyar-egyetemek-ertek-el-ismet-kimagaslo-eredmenyt-a-neves-vilagranglistan-9981713/

 

Tudományos, innovációs és egyéb hírek a Műegyetemről

 

bme.hu-2021.06 25.

Két nap a Q épületben a mesterséges intelligencia jegyében

Széles spektrumú műegyetemi és ipari fejlesztések mutatkoztak be az MI Koalíció szakmai rendezvényén.

Kétnapos szakmai rendezvény helyszíne volt a BME Q épület aulája, ahol a Mesterséges Intelligencia Koalíció eddigi eredményeiről és terveiről számoltak be a szakminisztériumok és az iparági szereplők képviselői. Az MI alkalmazásokat használó vállalatok, valamint a BME szakmai műhelyei bemutatták széles körű kutatásaikat, fejlesztéseiket, amelyeket a második napon a nagyközönség is megtekinthetett. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül mutatunk be néhány ígéretes, műegyetemi kapcsolódású fejlesztést.

„A tervezettnél is gyorsabban zajlik Magyarország Mesterséges Intelligencia (MI) Stratégiájának végrehajtása” - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Mesterséges Intelligencia Koalíció eredményértékelő sajtótájékoztatóján és szakmai napján a Műegyetem Q épületében. Hozzátette: a kormány, a tárca és a koalíció szakemberei egyaránt azon dolgoznak, hogy a stratégiában lefektetett intézkedési terv menetrend szerint és maradéktalanul megvalósuljon.

Felidézte, hogy tavaly szeptemberben jelentették be az ország 2030-ig szóló MI stratégiáját, ami a ma már 330 szervezetet tömörítő MI Koalíció több mint ezer szakértőjének bevonásával készült.(…)

https://www.bme.hu/hirek/20210625/Ket_nap_a_Q_epuletben_a_mesterseges_intelligencia_jegyeben

 

 

bme.hu-2021.06.28.

Szakmai nap a Balatonfüredi Tudáscentrum projektről

Szakmai napon mutatták be a Műegyetem eddigi legjelentősebb vidéki infrastruktúrafejlesztő projektjét.

A rendezvény helyszínéül a Rendszertudományi Innovációs Központ szolgált, ahol egy szakmai workshop keretében  a Balatonfüredi Tudáscentrumban megvalósítandó fejlesztésekről, a tervezett képzésekről, az ipari együttműködési lehetőségekről és a BME további, kapcsolódó céljairól esett szó.

A rendezvényt Kotán Attila, kancellár nyitotta meg, aki vázolta a projekt jelenlegi helyzetét és ismertette a BME erre vonatkozó hosszú távú terveit. Bemutatta az új képzőhely létesítését is magába foglaló Science Park program célkitűzéseit és a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztési elképzeléseket is. (…)

https://www.bme.hu/hirek/20210628/Szakmai_nap_a_Balatonfuredi_Tudascentrum_projektrol

 

 

webradio.hu-2021.06.28.

ITM: Magyarországon kellő időben jött létre az 5G Koalíció

Magyarország kellő időben lépett, és hozta létre az 5G Koalíciót, a szervezet munkájában mindenki hatékonyan vesz részt - mondta Solymár Károly Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) digitalizációért felelős helyettes államtitkára hétfőn az 5G Koalíció (5GK) megalakításának negyedik évfordulója alkalmából rendezett szakmai kiállításon és ünnepségen a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME).(…)

https://webradio.hu/hirek/gazdasag/itm-magyarorszagon-kello-idoben-jott-letre-az-5g-koalicio

http://www.sajomente.hu/reszletek/hirek/114652

https://hir.ma/internet-2/itm-magyarorszagon-kello-idoben-jott-letre-az-5g-koalicio/773103

https://novekedes.hu/hirek/szamos-izgalmas-5g-re-epulo-pilotprogram-indul-egyetemi-es-ipari-kornyezetben

http://sopronhirado.hu/magyarorszagon-kello-idoben-jott-letre-az-5g-koalicio

http://szekesfehervarhirado.hu/magyarorszagon-kello-idoben-jott-letre-az-5g-koalicio

https://www.vaol.hu/digitalia/eppen-idoben-jott-letre-hazankban-az-5g-koalicio-5065115/

https://www.kemma.hu/digitalia/eppen-idoben-jott-letre-hazankban-az-5g-koalicio-4025333/

https://www.delmagyar.hu/digitalia/eppen-idoben-jott-letre-hazankban-az-5g-koalicio-7687103/

https://www.kisalfold.hu/digitalia/eppen-idoben-jott-letre-hazankban-az-5g-koalicio-11113385/

http://medicalonline.hu/cikk/magyarorszagon_kello_idoben_jott_letre_az_5g_koalicio

https://mediapiac.com/tech/magyarorszagon-kello-idoben-jott-letre-az-5g-koalicio/720993/

https://www.minuszos.hu/negy-eve-pilotprogramokkal-tesztelessel-foglalkozik-az-5g-koalicio/

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/komolyabban-kezdenek-tesztelni-az-5g-t-10006112/

https://makronom.mandiner.hu/cikk/20210629_itm_magyarorszagon_kello_idoben_jott_letre_az_5g_koalicio

https://hirado.hu/in-english/cikk/2021/06/29/govt-official-5g-pilot-programmes-to-start-in-2021

 

muszaki-magazin.hu-2021.06.24.

Rajzoló robot, önvezető autó és a repülés jövője

Szakmai napot tartott és kiállítást rendezett júniusban a Mesterséges Intelligencia Koalíció.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Q épületében megrendezett kiállításon a SZTAKI és a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium (MILAB) más tagjainak fejlesztései is megtekinthetők voltak.

Június 15-én Palkovics László innovációs és technológiai miniszter is ellátogatott az MI Koalíció Szakmai napjára. A miniszter és a Koalíció partnerei azokat a fejlesztéseket és demonstrációkat láthatták, amiket a második kiállítási napon bárki megtekinthetett. A MILAB tagjai mellett kiállított többek közt a Belügyminisztérium, a BME, a Bosch, a Continental, az Ericsson, az IBM, a T-Systems, valamint néhány – a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazásával foglalkozó – vállalkozás is, az MI Koalíció partnerei közül. (…)

https://www.muszaki-magazin.hu/2021/06/23/mesterseges-intelligencia-koalicio/

 

mta.hu-2021.06.25.

Tizenöt nyertes az MTA Lendület Programjának idei pályázatán

Nemzetközileg kimagasló teljesítményű fiatal kutatók kezdhetik meg az Akadémia kiválósági programjának támogatásával áttörő eredményeket ígérő kutatásaikat hazai kutatóhelyeken.(…)

Kövesdi Balázs Géza  I.         Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Új generációs acélhidak elmélete (…)

Makk Péter      I.          Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szintetikus korrelált fázisok hangolása van der Waals heterostruktúrákban (…)

https://mta.hu/mta_hirei/tizenot-nyertes-az-mta-lendulet-programjanak-idei-palyazatan-111498

 

 

hiros.hu-2021.06.28.

Hogyan lehetnek csendesebbek a repülőgépek?

A régi rendszerek, technológiák leépítését és magasabb szintű újraépítését tűzte ki célul az a projekt, amiben a Neumann János Egyetem GAMF Kara vett részt. A 2016-ban kezdődött munka záróeseményét ma tartották meg online formában. A projektben azokat a technológiákat vizsgálták, amik egy hibrid repülő létrehozásához szükségesek. Hibrid repülőgépek kialakításán dolgozott a Neumann János Egyetem GAMF Kara. Az egyetem a „Diszruptív technológiák kutatás-fejlesztése az e-mobility területén és integrálásuk a mérnökképzésbe” címet viselő projektben vett részt, aminek online projektzáró rendezvényét ma (hétfőn) délelőtt tartották. Az intézmény a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel és a Szegedi Tudományegyetemmel közösen dolgozott azon, hogy magasabb szinten újraépítsenek már meglévő technológiákat. A GAMF Kar több alprojekttel kapcsolódott a pályázathoz. Vizsgálták a megnövekedett áramerősség hatásait és a hibrid hajtásláncokat.(…)

https://hiros.hu/kultura/hogyan-lehetnek-csendesebbek-a-hibrid-repulogepek

https://u-szeged.hu/sztehirek/sajtoarchivum-2021-210610/eredmenyesen-zarult

https://www.delmagyar.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/a-jovo-kozlekedese-elektromos-hajtasu-7691060/

http://www.pestinap.hu/egyetem/2021/06/30/az-e-mobilitast-segito-oktatasi-es-kutatasi-projekt-zarult-le-harom-egyetemen/

http://www.szegedinap.hu/helyi/2021/06/30/azt-is-kutattak-a-szegedi-tudomanyegyetemen-hogyan-repulhetnenk-tisztan-elektromossaggal/

https://szeged365.hu/2021/06/30/lezarult-az-szte-kornyezetbarat-kozlekedesi-megoldasokat-vizsgalo-kutatasi-projektje/

 

muszaki-magazin.hu-2021.06.28.

Az első gömbihiba-korrigált transzmissziós elektronmikroszkóppal felszerelt laboratórium létrehozására irányuló projekt

Az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont (EK) gömbihiba-korrigált mikroszkóp beszerzésére, illetve „Open Laboratórium” létrehozására irányuló projektje a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.(…) Az ország első és máig is egyetlen gömbihiba-korrigált transzmissziós elektronmikroszkópjának felhasználói között található többek között az ELKH Wigner Fizikai Kutatóközpont (WIGNER FK), az ELKH Természettudományi Kutatóközpont (TTK), az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, melynek eredményeként mintegy 30 tudományos publikáció született. Az ipari partnerek közül a Technoorg-Linda Kft. igen intenzíven, míg a SEMILAB Zrt. alkalomszerűen vette igénybe a mérési lehetőségeket.(…)

https://www.muszaki-magazin.hu/2021/06/28/elkh-ek-gombihiba/

 

itbusiness.hu-2021.06.24.

Várhatóan 2023-ban indulhat a szakértők képzése „Digital Coach”-ok pörgethetik fel az új ipari forradalmat

A következő években világszerte több százmilliárd dollárt fordítanak majd Ipar 4.0 megoldásokra a termelőcégek, nagy kérdés azonban, hogy mennyire sikerül hatékonyan elkölteni ezt az összeget. Egy nemzetközi kezdeményezés keretében – melyben a BME-n található Ipar 4.0 Technológiai Központ is részt vesz – hamarosan elkezdődhet a „Digital Coach”-ok képzése, akik segítséget nyújthatnak a vállalatoknak abban, hogy a megfelelő fejlesztéseket valósítsák meg annak érdekében, hogy a legújabb ipari forradalom minden előnyét kiaknázhassák és javíthassanak piaci pozíciójukon. (…)

https://www.itbusiness.hu/technology/aktualis_lapszam/highway/digital-coach-ok-porgethetik-fel-az-uj-ipari-forradalmat

 

 

newtechnology.hu-2021.06.25.

A fémnyomtatás fejlődésének újabb fejezete a Knorr-Bremse Rail Systems Budapestnél

Napjainkban a különböző fémalkatrészek nyomtatása egyre elterjedtebb, amelyhez komoly felkészültség szükséges a biztonságos és magas minőségű gyártáshoz. Magyarországon a Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. additív gyártásért felelős csapata élenjáró e területen. (…) A gyártási folyamat stabilitása kiemelten fontos szempont. A berendezésünk a porterítés és levilágítás után is készít egy-egy felvételt az ágyról. A nagy mennyiségű felvétel feldolgozása és az esetleges hibák feltárása manuális módszerrel nem lehetséges. A probléma kezelésére a BME-GPK-val futó ösztöndíj programunk keretében született egy automatizált megoldás, amellyel meghatározott hibamódokat tudunk azonosítani, ezzel támogatva a részletes elemzéseket. (…)

http://newtechnology.hu/a-femnyomtatas-fejlodesenek-ujabb-fejezete-a-knorr-bremse-rail-systems-budapestnel/

 

 

itbusiness.hu-2021.06.24.

A 30. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny eredményhirdetése

A 2020-21. évi Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobb, legtehetségesebb fiatal feltalálóinak és tudósainak 11 díjat, a díjakkal járó több mint 2,5 forint ösztöndíjat osztott ki a május 22-ei eredményhirdetésen a versenyt szervező Magyar Innovációs Szövetség. 12 kiemelkedő középiskolai tanár 500-800 E Ft-os, 11 középiskola 800-1000 E Ft-os díjban részesült. A június 22-ei eredményhirdetésen a középiskolás fiatalokat, tanárokat Novák Katalin, miniszter és Freund Tamás, az MTA elnöke köszöntötte. A legjobbnak ítélt pályázók 4 első, 4 második és 3 harmadik díjat, valamint 1 különdíjat vehettek át Dr. Bódis József államtitkártól (ITM), Rácz Zsófia h. államtitkártól és  a zsűri elnökétől, Jakab Lászlótól a BME villamosmérnöki és informatikai kar professzorától. A díjazottak az ösztöndíjak mellett okleveleket és iparművész által készített porcelán kisplasztikát is kaptak. (…)

https://www.itbusiness.hu/technology/human/oktatas/a-30.-ifjusagi-tudomanyos-es-innovacios-tehetsegkutato-verseny-eredmenyhirdetese

https://makronom.mandiner.hu/cikk/20210623_atadtak_az_innovacios_szovetseg_ifjusagi_tehetsegkutato_versenyenek_elismereseit

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/a-fiatalok-tudasaban-rejlik-a-sikeres-jovo-9997037/

http://www.innoportal.hu/atadtak-az-innovacios-szovetseg-ifjusagi-tehetsegkutato-versenyenek-elismereseit

 

 

octogon.hu-2021.06.23.

A diverzitás lesz a központi téma az idei design világnapon

Pop-up kiállítás és kerekasztal-beszélgetés is várja az érdeklődőket június 29-én a FISE galériában a World Industrial Design Day alkalmából. A diverzitás lesz a központi téma az idei design világnapon, amelyen pop-up kiállítás és kerekasztal-beszélgetés is várja az érdeklődőket június 29-én a FISE galériában a Magyar Formatervezési Tanács (MFT) és a Budapest Design Week (BDW) szervezésében.(…) A beszélgetés résztvevői Bachmann Bálint, a Budapesti Metropolitan Egyetem rektora, MFT-tag, Dávida Eszter építész, urbanista, a KÉK Kortárs Építészeti Központ projektvezetője, a NEB kerekasztal nagykövet-tagja, Matheidesz Réka, a MOME Európai Pályázati igazgatója, Osvárt Judit, a BDW kurátora, MFT-tag, Sebestény Ferenc építész, tárgy- és környezettervező, a Magyar Design Kulturális Alapítvány elnöke, a BME tanszékvezető-helyettese.

https://www.octogon.hu/design/a-diverzitas-lesz-a-kozponti-tema-az-idei-design-vilagnapon/

https://cseppek.hu/cikk/16199design-vilagnap-iden-a-diverzitason-a-fokusz

https://kamaraonline.hu/a-diverzitas-lesz-a-kozponti-tema-az-idei-design-vilagnapon/

https://epiteszforum.hu/design-vilagnap-iden-a-diverzitason-a-fokusz

https://contextus.hu/budapest-design-week-design-vilagnapa/

https://trendfm.hu/cimlap/design-vilagnap-iden-a-diverzitason-a-fokusz-16062

https://esemenymenedzser.hu/esemeny-2/esemenyek-rendezvenyek/item/30407-design-vilagnap-iden-a-diverzitason-a-fokusz.html

http://www.lakaskultura.hu/trend/trend_hirek-design-vilagnap/

 

 

epiteszforum.hu-2021.06.28.

Képzelet és valóság Szenes István belsőépítész életmű-kiállítása

Szenes István belsőépítész, építész, az MMA rendes tagjának, tagozatvezetőjének az elmúlt négy évtizedben készült munkásságát mutatja be a Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozatának új kiállítása.(…)

A kiállítást megnyitja Bálint Imre DLA, Ybl-díjjal és a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett építész, a BME egyetemi adjunktusa. (…)

https://epiteszforum.hu/kepzelet-es-valosag-szenes-istvan-belsoepitesz-eletmu-kiallitasa

 

mabisz.hu-2021.06.25.

500 milliós vízanalitikai műszer segíthet vízminőségi probléma vagy katasztrófahelyzet esetén

531,3 millió Ft vissza nem térítendő támogatással fejlesztett innovatív vízanalitikai mérőműszer-családot a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) által vezetett konzorcium. A Nemzeti versenyképességi és kiválósági program keretében megvalósult fejlesztés egyebek között a felszíni vizeink szennyezettségi állapotának pontosabb nyomon követését teszi lehetővé. (…)

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával az NKFI Alapból megvalósuló projekt konzorciális kereteiben a MATE Környezettudományi Intézete, a MATE Élelmiszertudományi és Technológiai Intézete, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Atomfizika Tanszéke, az Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató Intézete, az Izotóp Intézet Kft., valamint az Optimal Optik Kft. vett részt. A négyéves futamidejű projekt megvalósítása 2021 februárjában fejeződött be.

https://mabisz.hu/szemle/?p=42151

https://www.agrotrend.hu/hireink/uj-innovacioval-bovul-a-hazai-viztudomanyi-kutatas-eszkoztara

https://agroforum.hu/agrarhirek/agrarkozelet/uj-innovacioval-bovul-a-hazai-viztudomanyi-kutatas-eszkoztara/

https://www.agroinform.hu/kornyezetvedelem/termeszetes-vizeink-vedelme-hazai-fejlesztesu-muszerrel-ellenorizheto-a-vizminoseg-49810-001

http://newtechnology.hu/uj-innovacioval-bovul-a-hazai-viztudomanyi-kutatas-eszkoztara/

https://magyarmezogazdasag.hu/2021/06/28/uj-innovacioval-bovul-hazai-viztudomanyi-kutatas-eszkoztara

https://www.agrarszektor.hu/fold/hianypotlo-fejlesztes-igy-vizsgalhatjak-mostantol-a-magyar-vizeket-a-kutatok.30848.html

https://agronaplo.hu/hirek/uj-fejlesztessel-bovul-a-hazai-viztudomanyi-kutatas-eszkoztara

 

autoszektor.hu-2021.06.29.

Michelisz Formula autóval a Hungaroringen

Állórajttal 1,8 másodperc alatt gyorsul százra, királykategóriás a magyar egyetemisták autója

Többszörösen úttörő a BME Formula Racing Team, mely Magyarországon először épített Formula Student versenyautót, először belsőégésű motorral, majd villanymotorral, aztán elektromos négykerék-hajtással és autonóm üzemmóddal.

A magyar egyetemi hallgatókból álló BME Formula Racing Team Michelisz Norbert pilótával mutatta be legújabb elektromos versenyautóit a Hungaroringen. Az FRT csapat rollout eseményén leleplezték le az egyetemisták a 2021-es versenyszezonra épített elektromos és önvezető versenyautóját. Az eseményen részt vettek a csapat támogatói és Michelisz Norbert világbajnok túraautó versenyző, aki látványos bemutatót tartott az elektromos formula autóval.

https://www.autoszektor.hu/hu/content/michelisz-formula-autoval-hungaroringen

 

 

felvidek.ma-2021.06.24.

„Kövessük a ma előttünk álló hősök példáját” – átadták a Magyar Családokért Díjat

Szili Ákos és Walton Mihály a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói Önkormányzatának vezetőiként több száz egyetemista önkéntes munkáját szervezték és irányították: népszerűsítették a feladatokat, összegyűjtötték a jelentkezőket és a Semmelweis Egyetem által megadott feltételek alapján beosztották, hogy ki mikor, hol és milyen munkát végezzen.

A műszakis hallgatók a Semmelweis Egyetem tesztelést végző egyetemistáit szállították a megadott helyekre, amelyek bástyák voltak a vírus elleni harcban, valamint mindannyian végeztek adminisztrációs feladatokat is.

Munkájukért a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az Állatorvostudományi Egyetem, a Corvinus Egyetem, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, és a Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzatai, illetve a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum honvéd kadét ágazati képzésben résztvevő tanulói kaptak elismerő oklevelet.

https://felvidek.ma/2021/06/kovessuk-a-ma-elottunk-allo-hosok-peldajat-atadtak-a-magyar-csaladokert-dijat/

 

 

szakszervezetek.hu-2021.06.24.

A végletesen elavult oktatási módszerek és a motiváció hiánya miatt nem beszélnek a magyarok idegen nyelveket

Az elmúlt hónapokban sok szó esett a nyelvtanulásról és a nyelvtudásról. Miközben a politikai vezetők idegennyelv-tudása és -nemtudása miatt bohózatba illő üzengetés vette kezdetét, az egyetemi diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga kérdése, valamint a magyar diákok és tanárok külföldi nyelvtanulását támogató program is a középpontba került.(…) A magyar módszer fölött eljárt az idő, de a lassú reformhoz türelmetlenek vagyunk. A nyelvtanulás, hosszú, sok szakaszában monoton folyamat, ezért nagyon fontos, hogy a tanuló meg legyen győződve arról, hogy tényleg szüksége van az idegen nyelvre, és a siker szempontjából döntő az, hogy milyen módszerekkel tanítják. A nyelvoktatás magyarországi problémái szerintem ebben az irányban keresendők – mondta a Qubit kérdésére Einhorn Ágnes oktatáskutató, a BME GTK Idegen Nyelvi Központ igazgatóhelyettese. (…)

https://szakszervezetek.hu/hirek/27022-a-vegletesen-elavult-oktatasi-modszerek-es-a-motivacio-hianya-miatt-nem-beszelnek-a-magyarok-idegen-nyelveket

 

eduline.hu-2021.06.25.

Mennyit kell fizetni a közép- és a felsőfokú nyelvvizsgákért? Itt a 2021-es lista

A BME Nyelvvizsgaközpont, illetve az iXam árai maradtak. Előbbinél a középfokú általános szóbeliért továbbra is 14 500 forintot, az írásbeliért 18 500 forintot, a komplex vizsgáért pedig 30 000 forintot kérnek. Az iXam B2-es vizsgák idén is 29 000 forintba kerülnek, a szóbelikre és az írásbelikre pedig 19 000-19 000 forintot kell félretenni. (…)

https://eduline.hu/nyelvtanulas/20210625_nyelvvizsgak_arai_osszegzo

 

 

minuszos.hu-2021.06.23.

Schneider Electric: a debreceni egyetem sem maradhat ki a támogatásokból

Az Óbudai Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) már egy ideje együttműködik a Schneider Electric-kel, egy épületautomatizálásra és épületinformatikára fókuszáló kurzuson. Az Óbudai Egyetemen már a tavaly őszi félévben megjelent az „Automatizálás rendszerelemei” tárgy a kínálatban és az első hallgatók az év elején már le is vizsgáztak belőle. A BME-n pedig idén februárban indult a felújított „Épületinformatika” MSc tantárgy, amiből hamarosan szintén vizsgát tesznek a képzést választó hallgatók. (…)

https://www.minuszos.hu/schneider-electric-a-debreceni-egyetem-sem-maradhat-ki-a-tamogatasokbol/

https://www.octogon.hu/epiteszet/egyetemi-kepzeseket-tamogat-a-schneider-electric/

 

index.hu-2021.06.29.

Meghalt a BME oktatóreaktorának építője

89 évés korában elhunyt Csom Gyula, a Budapesti Műszak Egyetem ( BME) oktatóreaktorának építője, a Nukleáris Technikai Intézet első igazgatója.

Tervező mérnökként kezdte a pályáját, 1967 és 1971 között ő irányította az első teljesen hazai tervezésű nukleáris erőmű építését és oktatási-kutatási tevékenységét. Ma ez a reaktor a hazai nukleáris szakemberképzés egyik legfontosabb bázisa, nemrég ünnepelték fennállásának 50. évfordulóját.

Alapitó igazgatóként 1973-tól húsz évig vezette a BME Nukleáris Technikai Intézetét. Az ott folyó oktatási-kutatási munkát külföldön is elismerték, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség számos tanfolyamát tartotta budapesti oktatóreaktornál.

Részt vett az atomenergetikai graduális és szakmérnöki képzés megszervezésében és elindításában. A BME Természet- és Társadalomtudományi Karának dékánjaként számos tudományos művet, egyetemi tankönyvet és jegyzetet írt. M unkáját több állami, szakmai és tudományos kitüntetéssel ismerték el.

https://index.hu/belfold/2021/06/29/meghalt-csom-gyula/