ÚNKP ösztöndíjasok 2017/2018. tanév

Név Pályázat típus Pályázat kód Fogadó felső-oktatási intézmény, kar

Tudomány-ági besorolás kódja

Kutatási/művészeti

téma címe

Idő-tartam Elnyert összeg
Ábrahám Attila ÚNKP-17-2 I. BME, VBK B-7 Megnövelt fényáteresztésű és hidrofób hibrid szilika bevonatok előállítása és jellemzése 10 hónap 1 000 000 Ft
Ács Ágnes Mária ÚNKP-17-2 II. BME, ÉMK B-7 Szintezőlécek kalibrációja lézer-interferométerrel 10 hónap 1 000 000 Ft
Ádám Anna ÚNKP-17-2 I. BME, VBK B-7 >P(O)H reagensek addíciója α,β C=C telítetlenséget tartalmazó iminekre mikrohullámú körülmények között 5 hónap 500 000 Ft
Antal Márton ÚNKP-17-1 I. BME, VIK B-7 Odometria alapú navigáció kérdésének vizsgálata 10 hónap 750 000 Ft
Back Márta ÚNKP-17-2 I. BME, ÉMK B-7 Reziliens modulus értékének változása a telítetlen talajokban létrejövő szívás hatására 5 hónap 500 000 Ft
Bak Bendegúz Dezső ÚNKP-17-3 I. BME, GPK A-IV-6 Energia kaszkád mechanisztikus turbulencia modellben 10 hónap 1 300 000 Ft
Baku Eszter Judit ÚNKP-17-3 III. BME, ÉPK A-IV-4 A katolikus templomépítészet elvei és gyakorlata a két világháború között az egyházi sajtó tükrében 10 hónap 2 500 000 Ft
Balla Esztella Éva ÚNKP-17-3 I. BME, GPK A-IV-6 Áramlásba helyezett lapátmetszetek kísérleti és numerikus vizsgálata alacsony Reynolds-számokon 10 hónap 1 300 000 Ft
Bata Zsofia ÚNKP-17-3 III. BME, VBK A-IV-3 Fenilalanin ammonia-liáz enantioszelektivitásának módosítása 10 hónap 2 500 000 Ft
Benedek Zsolt ÚNKP-17-3 I. BME, VBK A-IV-3 Négyfogú átmenetifém-ligandumok tervezése légköri nyomású ammóniaszintézishez 10 hónap 1 100 000 Ft
Beregi Sándor ÚNKP-17-3 I. BME, GPK A-IV-6 Gumikerekes járművek nem biztonságos sebességtartományainak elméleti és kísérleti azonosítása 5 hónap 750 000 Ft
Berezvai Szabolcs ÚNKP-17-3 I. BME, GPK A-IV-6 Mechanikai anyagmodellek alkalmazhatóságának kísérleti és numerikus vizsgálata termoformázás esetén 10 hónap 1 300 000 Ft
Bognár Zsófia ÚNKP-17-2 I. BME, VBK B-7 Izotermikus amplifikációs eljárások vizsgálata felületi plazmon rezonanciával 10 hónap 1 000 000 Ft
Bokor Balázs ÚNKP-17-3 III. BME, GPK A-IV-6 Szolárfal típusú napkollektoros levegőfűtő rendszer alkalmazásának vizsgálata az épületgépészetben 10 hónap 2 500 000 Ft
Bősz Emília ÚNKP-17-2 I. BME, TTK B-14 A frontális kéreg és a thalamus interakciója 10 hónap 1 000 000 Ft
Butykai Ádám ÚNKP-17-3 III. BME, TTK A-VIII-2 Mágneses skyrmionok statikus és dinamikus tulajdonságainak vizsgálata 10 hónap 2 500 000 Ft
Czeczon Zsombor ÚNKP-17-2 I. BME, VBK B-7 Macskakarom (Uncaria tomentosa) gyógynövény nagynyomású folyadék extrakciója és a kivonatok antiszolvens frakcionálása félfolyamatos kapcsolt készülékben 5 hónap 500 000 Ft
Csáthy Dorottya ÚNKP-17-2 I. BME, ÉPK B-8 Re-modern 5 hónap 500 000 Ft
Csemány Dávid Béla ÚNKP-17-2 I. BME, GPK B-7 Tüzelőanyag permet párolgásának statisztikus vizsgálata 5 hónap 500 000 Ft
Cseppentő Bence ÚNKP-17-2 I. BME, VIK B-7 Hangolható mikrohullámú áramkörök vizsgálata, megvalósítása 10 hónap 1 000 000 Ft
Csondor Bálint ÚNKP-17-2 I. BME, VIK B-7 Az inercia hazai értelmezése 10 hónap 1 000 000 Ft
Deme Zsófia ÚNKP-17-3 I. BME, ÉPK A-IV-4 Épülethasználati szokások nemzetközi összehasonlítása energetikai szempontból 10 hónap 1 500 000 Ft
Devecseri Mátyás ÚNKP-17-3 I. BME, ÉMK A-IV-5 Bioelektrokémiai rendszerek felhasználása az ivóvíztisztításban 10 hónap 1 500 000 Ft
Dr. Bagi Péter ÚNKP-17-4 I. BME, VBK A-VIII-4 Optikailag aktív P-sztereogén centrumot tartalmazó foszfin-oxidok és intermedierjeik előállítása 10 hónap 3 000 000 Ft
Dr. Baranya Sándor ÚNKP-17-4 III. BME, ÉMK A-IV-5 Görgetett hordalékvándorlás számítógépes szimulációja homokmedrű folyókban 10 hónap 3 500 000 Ft
Dr. Bonyár Attila ÚNKP-17-4 I. BME, VIK A-IV-10 Nanoszerkezetek vizsgálata atomerő mikroszkópián alapuló módszerekkel 10 hónap 3 000 000 Ft
Dr. Dombóvári Zoltán ÚNKP-17-4 III. BME, GPK A-IV-6 Strukturális nemlinearitások mérési elvének kiterjesztése 10 hónap 3 500 000 Ft
Dr. Ekler Péter ÚNKP-17-4 IV. BME, VIK A-IV-7 Elosztott környezetek kommunikációs és adatkezelési módszereinek vizsgálata hálózati kódolási és BigData technológiákkal 10 hónap 3 500 000 Ft
Dr. Göcsei Gábor Róbert ÚNKP-17-4 IV. BME, VIK A-IV-10 FAM technológia fejlesztése 10 hónap 3 500 000 Ft
Dr. Hartmann Bálint ÚNKP-17-4 III. BME, VIK A-IV-10 Inercia követelmények szignifikáns megújuló energiaforrás penetrációval rendelkező villamosenergia-rendszerek termelő- és energiatároló egységeire 10 hónap 3 500 000 Ft
Dr. Höfler Lajos Tamás ÚNKP-17-4 III. BME, VBK A-IV-3 Elektrokémiai eszközök fejlesztése és elméleti leírása 10 hónap 3 500 000 Ft
Dr. Hullám Gábor István ÚNKP-17-4 I. BME, VIK A-IV-7 Mély tanulási módszerek felhasználása egészségügyi adatok elemzésére 10 hónap 3 000 000 Ft
Dr. Kiss Nóra Zsuzsa ÚNKP-17-4 I. BME, VBK A-IV-3 Modern szintézismódszerek kidolgozása várhatóan biológiailag aktív, foszfor tartalmú észterek és savak előállítására 10 hónap 3 000 000 Ft
Dr. Kmetty Ákos ÚNKP-17-4 III. BME, GPK A-IV-6 Biológiai úton lebontható bio-polimer habok és nanokompozitok fejlesztése, morfológiai és mechanikai tulajdonságaik széleskörű elemzése 10 hónap 3 500 000 Ft
Dr. Kövesdi Balázs Géza ÚNKP-17-4 III. BME, ÉMK A-IV-5 Nagyszilárdságú acélhidak - innovatív méretezési módszerek fejlesztése 10 hónap 3 500 000 Ft
Dr. Stumpf Péter Pál ÚNKP-17-4 I. BME, VIK A-IV-10 Nagy fordulatszámú villamos hajtások irányítási kérdései 10 hónap 3 000 000 Ft
Dr. Szilágyi Imre Miklós ÚNKP-17-4 IV. BME, VBK A-IV-3 Fotokatalitikus nanokompozitok 10 hónap 3 500 000 Ft
Dr. Tóth Balázs György ÚNKP-17-4 I. BME, VIK A-IV-7 Gépi tanulás alapú megállási feltételek iteratív tomográfiás rekonstrukcióhoz 10 hónap 3 000 000 Ft
Fábián Balázs ÚNKP-17-3 I. BME, VBK A-VIII-4 Határfelületi rendszerek molekuláris tulajdonságainak vizsgálata számítógépes szimulációval 5 hónap 750 000 Ft
Faragó Endre Zoltán ÚNKP-17-1 I. BME, VBK B-7 Oxigénnel dópolt szén nanocsövek stabilitásának és reaktivitásának vizsgálata számításos kémiai módszerekkel 5 hónap 375 000 Ft
Farkas Balázs ÚNKP-17-2 I. BME, VBK B-7 Váltóáramú elektrosztatikus szálképzés vizsgálata gyógyszertechnológiai alkalmazásra 5 hónap 500 000 Ft
Fehér Árpád ÚNKP-17-2 I. BME, KJK B-7 Hardware-in-the-Loop rendszer fejlesztése gépi tanulás alapú járműipari feladatok megvalósításához 5 hónap 500 000 Ft
Fehér Krisztina ÚNKP-17-3 I. BME, ÉPK A-IV-4 A középkori építőmesterek matematikai és geometriai ismeretei és azok alkalmazása a tervezés során 10 hónap 1 500 000 Ft
Fényes Dániel ÚNKP-17-2 I. BME, KJK B-7 Változtatható geometriájú futóműven alapuló kormányzás 5 hónap 500 000 Ft
Fleit Gábor ÚNKP-17-3 I. BME, ÉMK A-IV-5 Hajó keltette hullámzás hidro- és morfodinamikai hatásának vizsgálata terepi mérési és számítógépes modellezési eszközökkel 10 hónap 1 100 000 Ft
Forgács Tamás ÚNKP-17-3 I. BME, ÉMK A-IV-5 Többsoros, téglafalazatú boltozatok modellezése analitikus és numerikus módszerrel 10 hónap 1 100 000 Ft
Fózer Dániel ÚNKP-17-3 I. BME, VBK A-IV-3 Megújuló forrásból származó elektromos energia tárolási lehetőségének vizsgálata mikroalga biomassza hidrotermális elgázosításával 10 hónap 1 100 000 Ft
Földes Dávid ÚNKP-17-3 I. BME, KJK A-IV-9 Innovatív közlekedési rendszerek tervezési és üzemeltetési módszerei 10 hónap 1 300 000 Ft
Gál-Hevér Dominika ÚNKP-17-2 I. BME, ÉPK B-7 Magyarországi református templomépítészet térszervezése a két világháború között 10 hónap 1 000 000 Ft
Gujgiczer Anna ÚNKP-17-1 I. BME, VIK B-5 Időzített rendszerek tanulás alapú analízise 5 hónap 375 000 Ft
Hajdu Dávid ÚNKP-17-3 I. BME, GPK A-IV-6 Strukturált szinguláris sajátértékek számításának alkalmazása holtidős dinamikai rendszerekben 5 hónap 750 000 Ft
Hazay Máté ÚNKP-17-3 I. BME, ÉMK A-IV-5 Agyműtét optimalizálása numerikus szimulációk alapján 10 hónap 1 100 000 Ft
Hegedűs Csaba ÚNKP-17-2 I. BME, VIK B-5 IIoT rendszerek együttműködésének kérdései és megoldásai 5 hónap 500 000 Ft
Hergert Tamás ÚNKP-17-3 I. BME, VBK A-IV-3 Fotokémiai tulajdonságú fluorazon egység szintézisének optimalizálása és halogán-származékainak szén-szén kapcsolási reakcióiban történő vizsgálata 5 hónap 750 000 Ft
Hlinka József ÚNKP-17-3 III. BME, KJK A-IV-2 Lézeres felületkezelés hatása a nedvesítő képesség változására acél és SAC forraszpaszta rendszerben 10 hónap 2 500 000 Ft
Hódsági Kristóf ÚNKP-17-2 I. BME, TTK B-14 Az Ising térelmélet nemegyensúlyi dinamikájának vizsgálata 10 hónap 1 000 000 Ft
Horváth Dániel ÚNKP-17-2 I. BME, GPK B-7 Szenzorfúzióval megvalósított környezetérzékelés alapján működő kollaboratív robotkarral... 5 hónap 500 000 Ft
Horváth Gábor ÚNKP-17-4 III. BME, VIK A-IV-7 Folyadék alapú sorbanállási hálózatok vizsgálata 10 hónap 3 500 000 Ft
Iklódi Eszter ÚNKP-17-2 I. BME, VIK B-5 Univerzális szótár építése szemantikus technológiákhoz 10 hónap 1 000 000 Ft
Illés Zsombor ÚNKP-17-2 I. BME, ÉMK B-7 Ortotrop lemezek horpadás vizsgálata-oszlopszerű és lemezszerű viselkedés interakciója 10 hónap 1 000 000 Ft
Iványi Tamás ÚNKP-17-3 I. BME, GTK A-VII-2 Mobiltechnológiák alkalmazásának lehetőségei az önkormányzatok városmarketingjében 10 hónap 1 100 000 Ft
Jáger Bence ÚNKP-17-3 IV. BME, ÉMK A-IV-5 Acél trapézlemez gerincű öszvér és hibrid tartók vizsgálata, méretezési háttér fejlesztése 10 hónap 2 500 000 Ft
Jász Borbála ÚNKP-17-3 III. BME, GTK A-VII-10 Modern, szocreál szovjet modern 10 hónap 2 500 000 Ft
Juhász Kinga ÚNKP-17-3 I. BME, VBK A-IV-3 Királis segédanyagok hatásának vizsgálata szilárd hordozós fémkatalizátorokkal végzett reakciókban 5 hónap 550 000 Ft
Kállay-Menyhárd Alfréd ÚNKP-17-4 III. BME, VBK A-VIII-4 Szerkezet-tulajdonságok mennyiségi leírása szemikristályos polimerekben 10 hónap 3 500 000 Ft
Kardos Zsófia Klára ÚNKP-17-3 III. BME, TTK A-II-8 Nyugalmi EEG funkcionális hálózatok szerepe a probabilisztikus tanulásban 5 hónap 1 250 000 Ft
Kárpáti Levente ÚNKP-17-3 I. BME, VBK A-IV-3 Különböző szubsztituált aminoalkoholok reaktivitása poliészter-amidok polikondenzációja során és hatásuk azok tulajdonságaira 10 hónap 1 300 000 Ft
Kerekes Adria Flóra ÚNKP-17-2 I. BME, ÉPK B-14 Fragmentáció morfológiai elemzése korábban még nem vizsgált mintákon 5 hónap 500 000 Ft
Kirschweng Balázs László ÚNKP-17-3 III. BME, VBK A-IV-3 A rutin ömledék stabilizáló hatékonyságának vizsgálata: kémiai szerkezet és kölcsönhatások 5 hónap 1 250 000 Ft
Kiss Ádám ÚNKP-17-3 I. BME, GPK A-IV-6 Megmunkálásnál keletkező felületek térbeli letapogatása és vizsgálata 10 hónap 1 100 000 Ft
Kiss Adrienn ÚNKP-17-1 I. BME, VBK B-7 A gyömbér két komponensének (zingerone és ferulasav) új és hatékony szintézis lehetőségei 5 hónap 375 000 Ft
Kiss Adrienn ÚNKP-17-2 I. BME, VBK B-7 A gyömbér két komponensének (zingerone és ferulasav) új és hatékony szintézis lehetőségei 5 hónap 500 000 Ft
Kiss Benedek György ÚNKP-17-3 I. BME, ÉPK A-IV-4 Az energiaszektor modellezésének hatása épületek életciklus szemléletű vizsgálatára 10 hónap 1 500 000 Ft
Klapcsik Kálmán ÚNKP-17-3 I. BME, GPK A-IV-6 Harmonikusan gerjesztett gázbuborék dinamikai vizsgálata 5 hónap 750 000 Ft
Kolossváry István ÚNKP-17-3 IV. BME, TTK A-VIII-6 Átfedő részekkel konstruált önaffin síkbeli halmazok 5 hónap 1 250 000 Ft
Kossa Attila ÚNKP-17-4 III. BME, GPK A-IV-6 PARAFA-GUMI KOMPOZIT MECHANIKAI MODELLEZÉSE 10 hónap 3 500 000 Ft
Kovács Ádám ÚNKP-17-3 I. BME, GPK A-IV-1 Csőtörő adapter üzem közbeni igénybevételeinek elemzése kapcsolt véges-és diszkrét elemes szimuláció segítségével 5 hónap 550 000 Ft
Kovács Miklós Márton ÚNKP-17-1 I. BME, VBK B-7 Differenciális elrendezésű ionszelektív szenzorok miniatürizálása 5 hónap 375 000 Ft
Kovács Miklós Márton ÚNKP-17-2 II. BME, VBK B-7 Differenciális elrendezésű ionszelektív szenzorok miniatürizálása 5 hónap 500 000 Ft
Kovács Zsófia ÚNKP-17-1 I. BME, GPK B-7 A szennyvíz hőjének hasznosítása fűtési és hűtési igény ellátására 5 hónap 375 000 Ft
Kozma József ÚNKP-17-2 I. BME, VBK B-7 Pillérarének monofunkcionálási lehetőségeinek vizsgálata 10 hónap 1 000 000 Ft
Kozma Petra ÚNKP-17-1 I. BME, VBK B-7 Cinkona-szkvaramid organokatalizátorok visszaforgatása polibenzimidazol membránhoz rögzítéssel 5 hónap 375 000 Ft
Kozma Petra ÚNKP-17-2 II. BME, VBK B-7 Cinkona alkaloid alapú organokatalizátorok szintézise és alkalmazása enantioszelektív szintézisekben 5 hónap 500 000 Ft
Litauszki Katalin ÚNKP-17-3 I. BME, GPK A-IV-6 Új típusú gyorsított fotodegradációs eljárás alkalmazása biopolimerek jellemzésére 10 hónap 1 100 000 Ft
Lőrincz Tamás ÚNKP-17-3 III. BME, VBK A-IV-3 A nagydózisú aszkorbinsav in vitro citotoxikus hatás mechanizmusának vizsgálata 10 hónap 2 500 000 Ft
Lükő Gabriella ÚNKP-17-1 I. BME, ÉMK B-7 Folyami áramlás és elkeveredés Langrange-i szemléletű vizsgálata drónfelvételek alapján 10 hónap 750 000 Ft
Matejka Judit Zsuzsa ÚNKP-17-2 I. BME, VBK B-7 Onkogén mutációt tartalmazó KRAS fehérjére ható, új típusú gyógyszerjelöltek fejlesztése és tesztelése 5 hónap 500 000 Ft
Mébold Bence Sándor ÚNKP-17-1 I. BME, VBK B-7 DNS amplifikáción alapuló dezoxi-nukleotid készlet meghatározás optimalizálása 5 hónap 375 000 Ft
Mébold Bence Sándor ÚNKP-17-2 II. BME, VBK B-7 A mycobacteriális sejtfal szintézisben résztvevő RmlA enzim dNTP készletre gyakorolt hatásának vizsgálata 5 hónap 500 000 Ft
Mezei Adrián Zsombor ÚNKP-17-2 I. BME, VIK B-5 3D lézerszkenner adaptív szkennelési folyamatának automatizálása 10 hónap 1 000 000 Ft
Molnár Csenge Andrea ÚNKP-17-2 I. BME, GPK B-7 Emberi egyensúlyozás modellezése gördülő egyensúlyozó deszkán 5 hónap 500 000 Ft
Molnár János ÚNKP-17-3 I. BME, VBK A-IV-2 Szemikristályos polimerek szerkezetének módosítása speciális gócképzőkkel 10 hónap 1 100 000 Ft
Nagy Andrea ÚNKP-17-2 I. BME, VIK B-7 Miliméteres hullámsávú antenna fejlesztése és vizsgálata 5 hónap 500 000 Ft
Nagy Balázs ÚNKP-17-3 III. BME, ÉMK A-IV-5 Beépített hőszigetelések tartósságának hatása a kapcsolt higrotermikus és mechanikai tulajdonságokra 10 hónap 2 500 000 Ft
Nagy Enikő ÚNKP-17-3 III. BME, KJK A-IV-9 Légiközlekedési információs rendszerek integrálása, a repülőtéri utaskezelés módszereinek fejlesztése 10 hónap 2 500 000 Ft
Nagy Péter ÚNKP-17-4 II. BME, VBK A-VIII-4 Kísérleti pontosságú kvantumkémiai módszerek fejlesztése kiterjedt szerves és biokémiai rendszerek modellezésére 10 hónap 3 000 000 Ft
Nagy Róbert ÚNKP-17-4 I. BME, ÉMK A-IV-5 Hasi értágulatok kialakulásának és felhasadásának mechanikája - új, mechanikailag megalapozott, számítógépes szimulációval segített klinikai döntéssegítő eljárás kidolgozása 10 hónap 3 000 000 Ft
Nagy Zsombor Kristóf ÚNKP-17-4 III. BME, VBK A-IV-3 Innovatív folyamatos gyógyszertechnológiák, nanoszálképzési eljárások fejlesztése 10 hónap 3 500 000 Ft
Nagyné Kovács Teodóra ÚNKP-17-3 I. BME, VBK A-IV-3 Stronciummal és magnéziummal adalékolt hidroxiapatit előálltása 10 hónap 1 300 000 Ft
Németh Gábor ÚNKP-17-2 I. BME, ÉMK B-7 Trapézgerincű hibrid gerendák nyírt kapcsolatának vizsgálata 10 hónap 1 000 000 Ft
Németh Kornél ÚNKP-17-4 I. BME, TTK A-VIII-1 Az arcfelismerés korai folyamatainak komplex vizsgálata egészséges és prosopagnosiás mintában 10 hónap 3 000 000 Ft
Neszmélyi Bence ÚNKP-17-3 IV. BME, TTK A-II-8 A szociális interakció hatása a cselekvés és észlelés közti kapcsolatokra 5 hónap 1 250 000 Ft
Neuberger Hajnalka ÚNKP-17-3 I. BME, ÉMK A-IV-5 Automatikus objektumdetektálás terepmodelleken 5 hónap 1 250 000 Ft
Novotni Gergely István ÚNKP-17-2 I. BME, GPK B-7 Lángstabilitás akusztikai vizsgálata 10 hónap 1 000 000 Ft
Orbánová Agnesa ÚNKP-17-3 III. BME, TTK A-VIII-2 A forgómágneses malária-diagnosztikai módszer in vitro laboratóriumi tesztelése. 10 hónap 2 500 000 Ft
Orosz Ákos ÚNKP-17-2 I. BME, GPK B-7 Diszkrét elemes poliéder anyagmodell továbbfejlesztése zúzottkő halmazok viselkedésének szimulációjához 5 hónap 500 000 Ft
Pályi András ÚNKP-17-4 III. BME, TTK A-VIII-2 Kvantumbitek szilárdtestekben 10 hónap 3 500 000 Ft
Piszter Gábor ÚNKP-17-3 IV. BME, TTK A-VIII-2 A szerkezeti szín időbeli és földrajzi változatosságának vizsgálata Ikarusz boglárka hímek esetében 5 hónap 1 250 000 Ft
Polner Bertalan Kristóf ÚNKP-17-4 I. BME, TTK A-VIII-1 A szkizotípiás vonások komplexitása: hálózatos szerkezetük és kapcsolatuk az adaptációt segítő megismerőfolyamatokkal 10 hónap 3 000 000 Ft
Rabatin Gábor Miklós ÚNKP-17-2 I. BME, VIK B-5 Mesterséges intelligencia alkalmazása kritikus kiberfizikai rendszerekben 10 hónap 1 000 000 Ft
Rácz Levente ÚNKP-17-2 I. BME, VIK B-7 Dinamikus Távvezeték Terhelhetőség 10 hónap 1 000 000 Ft
Reicher Vivien ÚNKP-17-2 I. BME, TTK B-14 Agyféltekei aszimmetria vizsgálata kutyán; Egy nem-invazív alvási EEG vizsgálat 10 hónap 1 000 000 Ft
Reizinger Patrik ÚNKP-17-1 I. BME, VIK B-7 Hat szabadsági fokkal rendelkező, virtuálisvalóság-rendszerekkel történő interakcióra alkalmas beviteli eszköz megvalósítása és analízise 10 hónap 750 000 Ft
Sallai Gyula ÚNKP-17-2 I. BME, VIK B-5 Verifikációs algoritmusok C nyelvű programokhoz 10 hónap 1 000 000 Ft
Sárdi Dávid Lajos ÚNKP-17-2 I. BME, KJK B-7 Koncentrált városi igénypontok city logisztikai rendszerének modellezése 10 hónap 1 000 000 Ft
Semeráth Oszkár ÚNKP-17-3 III. BME, VIK A-IV-7 Szabályos modellek automatikus generálása modellezőeszközök ellenőrzésére 10 hónap 2 500 000 Ft
Sipos Márton Ákos ÚNKP-17-3 III. BME, VIK A-IV-7 Elosztott adattárolás network coding támogatással 5 hónap 1 250 000 Ft
Soltész Petra ÚNKP-17-3 I. BME, GTK A-VII-4 Utazással kapcsolatos fogyasztói magatartás vizsgálata egy hazai közösségi autómegosztó rendszer példáján keresztül 10 hónap 1 100 000 Ft
Somodi Balázs Norbert ÚNKP-17-3 III. BME, ÉMK A-IV-5 Nagyszilárdságú acélszerkezetek kihajlási és horpadási ellenállásának vizsgálata 10 hónap 2 500 000 Ft
Surányi Éva Viola ÚNKP-17-3 I. BME, VBK A-IV-3 Egy új molekuláris kapcsoló rendszer létrehozása élő sejten belüli makromolekuláris felismerés megfejtésére 5 hónap 750 000 Ft
Surman Vivien ÚNKP-17-3 I. BME, GTK A-VII-2 Szolgáltatásminőség mérésének kérdései a felsőoktatásban 10 hónap 1 100 000 Ft
Szabó Mariann ÚNKP-17-3 III. BME, GTK A-VII-4 A küszöb probléma a területfejlesztésben – koncentrált és elszórt piacterületek befolyása 10 hónap 2 500 000 Ft
Székely Márton Pál ÚNKP-17-3 IV. BME, ÉPK A-IV-4 Stílustörténeti tanulságok a késő historizmus építészeti pályázataiban 10 hónap 2 500 000 Ft
Szigeti Bertalan György ÚNKP-17-2 I. BME, TTK B-14 Néel-típusú mágneses skyrmionok vizsgálata 10 hónap 1 000 000 Ft
Szilágyi Gábor ÚNKP-17-2 I. BME, VIK B-5 Kiberfizikai rendszerek gráfmintaillesztés alapú ellenőrzése 10 hónap 1 000 000 Ft
Szlancsik Attila ÚNKP-17-3 I. BME, GPK A-IV-2 Alumínium mátrixú szintaktikus fémhabok törésmechanikai tulajdonságainak vizsgálata 10 hónap 1 100 000 Ft
Szücs Botond ÚNKP-17-2 I. BME, GPK B-7 Szén-dioxid leválasztáshoz használt szilárd adszorbensek alkalmazásának vizsgálata fluidizációs technológiával. 10 hónap 1 000 000 Ft
Tari Gábor ÚNKP-17-2 I. BME, GPK B-7 Additív gyártástechnológiával készült fröccsöntő szerszámok kitöltési folyamatának elemzése 5 hónap 500 000 Ft
Thiering Gergő ÚNKP-17-3 III. BME, TTK A-VIII-2 Gyémántalapú kvantumbitek vizsgálata kvantummechanikai módszerekkel 5 hónap 1 250 000 Ft
Tóth Nóra ÚNKP-17-2 I. BME, VBK B-14 Észteresítési reakciók vizsgálata folyamatos mikrohullámú reaktorban 5 hónap 500 000 Ft
Tóth Zsófia ÚNKP-17-1 I. BME, TTK B-14 A kadmium 113-as izotóp befogási hatáskeresztmetszetének vizsgálata kis neutronenergiákon 10 hónap 750 000 Ft
Török Ádám ÚNKP-17-4 IV. BME, KJK A-IV-9 Közúti közlekedési rendszer komplex közlekedésenergetikai elemzése különös tekintettel megújuló energiaforrások integrálására 10 hónap 3 500 000 Ft
Török Gergely Tihamér ÚNKP-17-3 III. BME, ÉMK A-IV-5 Újszerű számítógépes hordaléktranszport modellezési eljárás igazolása komplex morfológiájú folyószakaszokra 10 hónap 2 500 000 Ft
Vadas Dániel ÚNKP-17-3 I. BME, VBK A-IV-3 Méretnövelt szálképzési eljárással gyártott mikroszálak felhasználása PLA kompozitok előállítására 10 hónap 1 100 000 Ft
Varga Balázs ÚNKP-17-3 I. BME, KJK A-IV-9 Autonóm városi buszok irányításának tervezése 5 hónap 550 000 Ft
Várkonyi Péter László ÚNKP-17-4 III. BME, ÉPK A-IV-5 Növekedő szálak súrlódás hatására bekövetkező stabilitásvesztése és posztkritikus viselkedése 10 hónap 3 500 000 Ft
Virág Ábris Dávid ÚNKP-17-1 I. BME, GPK B-7 Erősítő szövetek fonalai közötti súrlódási viszonyok vizsgálata 10 hónap 750 000 Ft
Vörös Illés ÚNKP-17-2 I. BME, GPK B-7 Időkéséssel terhelt járműmodell szabályozása, stabilitása 5 hónap 500 000 Ft
Werner Miklós Antal ÚNKP-17-3 IV. BME, TTK A-VIII-2 Az Anderson-féle lokalizációs átalakulás kritikus pontjának numerikus vizsgálata 10 hónap 2 500 000 Ft
  ÚNKP-17-1 I. BME, ÉPK B-7 Kavicsok alakfejlődéséhez tartozó matematikai modellek vizsgálata 5 hónap  
  ÚNKP-17-1 I. BME, ÉPK B-7 Távolság-vezérelt alakfejlődési modellek analitikus, numerikus és kísérleti vizsgálata 5 hónap  
  ÚNKP-17-1 I. BME, GTK B-4 A magyar mezőgazdasági vállalatok jövedelmezőségének meghatározói 5 hónap  
  ÚNKP-17-1 I. BME, GTK B-4 Reklámok hatékonyságának vizsgálata Tobii szemmozgáskövető rendszerrel 10 hónap  
  ÚNKP-17-1 I. BME, VIK B-5 Szoftverellenőrzési technikák vizsgálata és fejlesztése beágyazott rendszerekhez 10 hónap  
  ÚNKP-17-2 I. BME, ÉPK B-7 Kreatív TÉR 10 hónap  
  ÚNKP-17-2 I. BME, GPK B-7 Diffúzorok károsanyag kibocsátásra és lángstabilitásra gyakorolt hatásának elemzése zárt égőtérben 5 hónap  
  ÚNKP-17-2 I. BME, GPK B-7 Ivóvízhálózatok ellenállóképességének növelése evolúciós algoritmusok segítségével 10 hónap  
  ÚNKP-17-2 I. BME, GPK B-7 Minőségellenőrző detektorszkenner fejlesztése és detektorfizikai kutatások 5 hónap  
  ÚNKP-17-2 I. BME, GPK B-7 Prediktív robotszabályozás 10 hónap  
  ÚNKP-17-2 II. BME, GPK B-7 Sokszálas proporcionális kamrák mechanikai tervezése és felépítése 5 hónap  
  ÚNKP-17-2 II. BME, GTK B-3 Munkahelyi elégedettség, pszichés jóllét és munka érték-preferencia vizsgálat az X, Y és Z generáció körében. 10 hónap  
  ÚNKP-17-2 I. BME, VBK B-14 A heterotop meszesedés patomechanizmusának vizsgálata és lehetséges terápiás megoldások 5 hónap  
  ÚNKP-17-2 I. BME, VIK B-5 Szinkron-reaktív szemantika és aktor-modell kombinálása kiberfizikai rendszerek modellalapú fejlesztésében 10 hónap  
  ÚNKP-17-3 I. BME, ÉPK A-V-1 Közösségfejlesztés és örökségvédelem 10 hónap  
  ÚNKP-17-3 I. BME, GPK A-IV-6 Akusztikus kavitáció kritikus határának feltérképezése kétfrekvenciás gerjesztés esetén 5 hónap  
  ÚNKP-17-3 I. BME, GPK A-IV-6 Elosztócsövek tervezésének támogatása egyenértékű leágazások meghatározásával és optimalizálással 5 hónap  
  ÚNKP-17-3 I. BME, GPK A-IV-6 Határréteg stabailizáló bevonat vizsgálata 5 hónap  
  ÚNKP-17-3 I. BME, GPK A-IV-6 Hőátadás vizsgálata izotermikus vízszintes henger alakú szilárd-folyékony fázishatár-felületen 10 hónap  
  ÚNKP-17-3 I. BME, GPK A-IV-6 MOGI Tanszék mozgásvizsgáló laboratórium kutatási területének szélesítése 5 hónap  
  ÚNKP-17-3 I. BME, GPK A-IV-6 Üvegszálas érzékelő fejlesztése polimertechnikai alkalmazásokhoz 10 hónap  
  ÚNKP-17-3 II. BME, GPK A-IV-2 Implantátum-bevonatok károsodásának vizsgálata 10 hónap  
  ÚNKP-17-3 I. BME, GTK 0 Gamification alapú sport alkalmazások játék design-mechanizmus szempontú és usability elemzése, valamint javaslattétel fejlesztésre 10 hónap  
  ÚNKP-17-3 I. BME, GTK A-VII-2 Morális kockázat megjelenése a megújuló energiaforrásokat hasznosító beruházásokban 10 hónap  
  ÚNKP-17-3 I. BME, TTK A-VIII-2 Kvantum kvencsek vizsgálata a sine-Gordon-modellben 10 hónap  
  ÚNKP-17-3 I. BME, VBK A-IV-3 Carvedilol tartalmú gyógyszerformulációk kioldódás-felszívódás profiljának vizsgálata 10 hónap  
  ÚNKP-17-3 I. BME, VIK A-IV-7 Inkrementális verifikációs algoritmusok kritikus kiberfizikai rendszerek ellenőrzésére 5 hónap  
  ÚNKP-17-3 IV. BME, VIK A-IV-10 A hangtérszintézis elméletének és gyakorlati alkalmazásainak kiterjesztése 10 hónap  
  ÚNKP-17-4 I. BME, GPK A-IV-2 Nanoszálak nagy termelékenységű előállítására alkalmas eljárás fejlesztése 10 hónap  
  ÚNKP-17-4 III. BME, GTK A-VII-2 Rugalmas alkalmazkodás és fenntartható térségfejlesztés az IoT (Internet of Things) korában 10 hónap  
  ÚNKP-17-4 III. BME, VBK A-VIII-4 Poliaszparaginsav és poliaszpartamid polimerek hatóanyag-leadás céljára 10 hónap  
  ÚNKP-17-4 III. BME, VIK A-IV-10 Geometriai bizonytalanság modellezése a numerikus hangtérszámításban 10 hónap