ÚNKP 2020

 

 

                                                               

RENDEZVÉNYEK

BME 2020/2021. tanévi ÚNKP konferencia

2021. május 19.

További információ a konferencia honlapján található, amely ide kattintva tekinthető meg.

 

Kari rendezvények

KAR NEVE

KARI RENDEZVÉNY IDŐPONTJA

KARI RENDEZVÉNY HELYSZÍNE

Gépészmérnöki Kar

2021. január 14., 9:00 óra

Microsoft Teams

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

2021. január 14., 8:55 óra

Microsoft Teams

A kari rendezvényekről további információt a kari ÚNKP ügyintézők nyújtanak, elérhetőségeik a jelen weboldal alján lévő táblázatban találhatók.

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

2020. május 28-án megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program 2020/2021. tanév pályázati kiírások dokumentációi az ÚNKP hivatalos oldalán.

 1. Pályázati kategóriák

A 2020/2021 tanévben 6 pályázati kategória került meghirdetésre:

A pályázati kiírás bizonyos részletszabályai 2020. június 15-én az alábbiak szerint módosultak:

 • a doktorvárományosi kategóriában pályázat benyújtására jogosultak, akik az abszolutóriumot megszerezték vagy az ösztöndíjas jogviszony kezdetéig várhatóan megszerzik (4.1.1. pont);
 • a doktorvárományosi kategóriában a pályázás további feltétele, hogy a pályázó doktori értekezését az ösztöndíjas időszak alatt benyújtja (amennyiben az ösztöndíjas időszak kezdete előtt ez még nem történt meg) (4.2.1. pont);
 • a pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentum a doktorvárományosi kategória esetén az abszolutórium megszerzését igazoló dokumentum vagy amennyiben a pályázó az abszolutóriumot nem szerezte meg, a pályázó által aláírt nyilatkozat arról, hogy az ösztöndíjszerződés megkötéséig az abszolutóriumot várhatóan megszerzi (12.3.2. pont);
 • doktorvárományos pályázó esetén az ösztöndíjas jogviszony feltétele, hogy az ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudja az abszolutórium megszerzését (18.1. pont).

Tájékoztatjuk továbbá, hogy annak érdekében, hogy a 2017-ben és a 2018-ban indult OTKA posztdoktori programok (PD_17 és PD_18) kedvezményezettjei is élni tudjanak az ÚNKP ösztöndíj-támogatási lehetőségével, a 2017. január 23-án megjelent PD_17 és a 2017. december 21-én megjelent PD_18 felhívások esetében a B.1.2. „A posztdoktorra vonatkozó egyéb feltételek” azon pontja, amely az ÚNKP párhuzamos támogatását kizárta, az ITM írásbeli jóváhagyásával figyelmen kívül hagyandó. Ezzel a 2019. évi és 2020. évi posztdoktori programok támogatottjai mellett a 2017. évi és 2018. évi posztdoktori programokban nyertes kutatók számára is nyitva áll a lehetőség az ÚNKP „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói ösztöndíj megpályázására.

 1. Az ösztöndíjas jogviszony időtartama
 • az első félév esetén 5 hónap (2020. szeptember 1. - 2021. január 31.),
 • második félév esetén 7 hónap (2021. február 1. – 2021. augusztus 31.), illetve
 • 12 hónap (2020. szeptember 1. – 2021. augusztus 31.).

További információk a pályázati kiírások 2.5 pontjában.

 1. Pályázatok benyújtása

Az ÚNKP pályázatok Egyetemünkön kizárólag elektronikusan nyújthatóak be az ÚNKP Portálon keresztül. A belépést követően az Információk menüpontban talál további információkat. Valamennyi adatlapot a Portálon kell kitölteni, feltölteni.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok kérelmezésének és kiadásának rendjéről további információ itt található.

A pályázati kiírás értelmében benyújtott pályázatnak az a pályázat minősül, amely a benyújtási határidőig a pályázó által az ÚNKP Portál Pályázataim menüpontjában az adott pályázatnál a Pályázat véglegesítése gombbal véglegesítésre kerül.

A pályázatokat 2020. június 30. 24:00 óráig lehet benyújtani.

 1. A 2019/2020. tanév ÚNKP ösztöndíjasainak pályázása

Azok az ösztöndíjasok, akik az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében a 2019/2020. tanév tavaszi (második) félévére nyertek ösztöndíjas támogatást (10 hónapos ösztöndíj, vagy a második félévre szóló/arra is áthúzódó 5 hónapos ösztöndíj) és a COVID-19 fertőzés okozta humánjárványra és az ezzel összefüggésben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel kutatásaikat a 2020/2021. tanév őszi (első) félévében fejezik be, a 2020/2021. tanévre is pályázhatnak ösztöndíjra, azzal a feltétellel, hogy amennyiben elnyerik azt, úgy a 2020/2021. tanévre elnyert ösztöndíjat kizárólag azon hónapot követő hónap első napjától vehetik igénybe, amely hónapban a szakmai záró beszámolót a Fogadó felsőoktatási intézménynek benyújtották, illetve a támogatott ösztöndíjas hónapok száma ebben az esetben is legalább három.

 1. Nyilvánosság

Az ÚNKP hivatalosan érvényes arculati elemei a http://www.unkp.gov.hu/arculati-elemek weboldalon érhetők el.

 1. További információk

Kérdés esetén a pályázók az illetékes kari ÚNKP ügyintézőhöz fordulhatnak. Kérjük, hogy amennyiben a "Tehetséggel Fel!" pályázati kategóriában kíván pályázatot benyújtani, a pályázati adatlap kitöltése előtt keresse fel a kari ÚNKP ügyintézőt.

 

NYERTES PÁLYÁZATOK

A 2020/2021. tanévre meghirdetett ÚNKP ösztöndíj felhívásra számos kiváló pályamunka érkezett, melyek közül a Támogató, az Innovációs és Technológiai Minisztérium 190 pályaművet részesített támogatásban. 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nyertes pályázóinak listája itt található meg.

A nyerteseknek gratulálunk, kutatási tevékenységükhöz sok sikert kívánunk!

 

BME KARI ÚNKP ÜGYINTÉZŐK

A veszélyhelyzet ideje alatt a személyes ügyfélfogadás szünetel!

Kar Név Beosztás Telefon E-mail cím Ügyfél-
fogadás
helye
Ügyfél-
fogadási
idő
Építőmérnöki Kar Dr. Kövesdi Balázs tudományos dékánhelyettes +36 (1) 463-1726 kovesdi.balazs@emk.bme.hu K ép.
mf.
85/21
K: 16:00-17:00
Gépészmérnöki Kar Dr. Hős Csaba tudományos és nemzetközi dékánhelyettes +36 (1) 463-3897 hos.csaba@gpk.bme.hu K ép.
1. em.
24.
K: 9:00-10:00
Építészmérnöki Kar Dr. Várkonyi Péter tudományos dékánhelyettes +36 (1) 463-1314 tdh@epitesz.bme.hu K ép.
1. em.
23.
H-K: 10:00-14:00
Vegyészmérnöki és
Biomérnöki Kar
Mészárosné dr. Tőrincsi Mercédesz egyetemi adjunktus +36 (30) 632-6602 vbk.kfi@vbk.bme.hu K ép.
1. em.
22.
H-P: 10:00-14:00
Villamosmérnöki és
Informatikai Kar
Dr. Horváth Gábor tudományos dékánhelyettes +36 (1) 463-1045 unkp@vik-dh.bme.hu Q ép. B
mfsz. 17.
H-Cs: 9:00-11:00, 13:00-14:00
P: 9:00-11:00
Közlekedésmérnöki
és Járműmérnöki Kar
Bónáné Mózer Krisztina hivatalvezető +36 (1) 463-3618 mozer.krisztina@kjk.bme.hu K ép.
1. em.
27.
H-P: 9:00-14:00
Természettudományi
Kar
Adamis Viktória hivatalvezető +36 (1) 463-3758 adamisviki@ttdh.bme.hu K ép.
1. em.
18.
H-P: 9:00-13:30
Gazdaság- és
Társadalomtudományi
Kar
Dr. Zilahy Gyula tudományos dékánhelyettes +36 (1) 463-1179 unkp@gtdh.bme.hu Q ép. A
2. em.
233.
Sze: 12:00-14:00