A BME szervezeti felépítése

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) állami felsőoktatási intézmény, amely központi költségvetési szervként látja el feladatait. Alapító okiratát a Miniszter adja ki. Szervezeti és működési rendje a jogszabályok alapján készített szabályzatban rögzített.

Az egyetem vezető testülete a Szenátus. A BME-n egyetemi karok működnek.

A karok alapítási sorrendben:

Az oktatást, kutatást, innovációt és a közvetlenül kapcsolódó kiegészítő tevékenységeket a karok végzik. A karok közötti munkamegosztás tárgyi elvű: képzési- és tudományterület szerinti. A karok tanszékekre,  intézetekre,  kutatóközpontokra,  dékáni hivatalra és egyéb szervezetekre tagozódhatnak. Az irányítási feladatokat egyetemi szinten a Rektori Kabinet és a Kancellária részeként a Kancellári Kabinet segíti. A belső ellenőrzésért a Belső Ellenőrzési Csoport felel.  

A karokat, valamint a hallgatói és doktorandusz önkormányzatot szolgáltató szervezetek támogatják:

Az Egyetem első számú vezetője a rektor, a kancellár gondoskodik annak feltételeiről, hogy az Egyetem működése, gazdálkodása és ügyviteli folyamatai az alapfeladatok maradéktalan ellátását biztosítsák. A stratégiai feladatok előkészítésére és kimunkálására a rektor és a kancellár vezetői értekezletet működtetnek. Az egyetem munkatársaival és vezetőivel összefüggő munkáltatói jogok gyakorlása rendjét a Humánpolitikai Szabályzat Függeléke tartalmazza.